Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Tác động của phát hành thêm và thưởng cổ phiếu tới thị giá trên thị trường Chứng khoán Việt Nam”

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Việt Dũng       

Mã đề tài: UB.09.03

LỜI MỞ ĐẦU

 Tính cấp thiết của đề tài

Các nghiên cứu trên thị trường chứng khoán quốc tế đã cho thấy thông tin công ty niêm yết phát hành thêm hoặc thưởng cổ phiếu thường dẫn đến phản ứng của thị trường. Ngoài các yếu tố đặc thù, hai nguyên nhân chung và cơ bản sau có thể giải thích do tác động của hai loại sự kiện này đến giá cổ phiếu. Thứ nhất, thị trường có thể diễn giải thưởng cổ phiếu và phát hành thêm cổ phiếu như các tín hiệu của công ty về tiềm năng (trường hợp thưởng cổ phiếu) cũng như  tương quan giữa thị giá và giá trị cổ phiếu (trường hợp phát hành thêm cổ phiếu). Thứ 2, khi giá chứng khoán chịu sự chi phối  của quy luật cung cầu(một biểu hiện của thị trường phi hiệu quả), hai sự kiện nói trên đều làm thay đổi nguồn cung cổ phiếu và do tác động đến thị giá.

Trên TTCK Việt Nam, các sự kiện này có tác động đến giá cổ phiếu theo (những) cơ chế nào vẫn còn là một câu hỏi. Mức độ phát triển chưa cao của thị trường cho phép nhận định rằng cần phải tính tới các yếu tố khác. Trong vài năm trở lại đây, khi thị trường chứng kiến nhiều  biến động lớn và trái chiều, các nguồn thông tin  chứng khoán thường tập chung phân tích tâm lý đầu cơ ngắn hạn và sự hạn chế  về kiến thức cơ bản của các nhà đầu tư  như là những yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến tác động của hai loại sự kiện này  tới giá cổ phiếu. Khi thị trường chứng khoán thăng hoa, điển hình là cuối năm 2006 đầu năm 2007, mọi thông tin về phát hành  hay thưởng cổ phiếu   điều khiến giới đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư cá nhân phấn khích, làm giá cổ phiếu đi lên. Ngược lại, khi thị trường đi xuống, các sự kiện này khó thực hiện hơn rất nhiều do sự e ngại của nhà đầu tư và thường làm giá cổ phiếu, phù hợp hơn với  cách giải thích dựa trên quy luật cung cầu  tại các thị trường phát triển.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là  các nhận định hiện tường một các định tính. Cần nhận dạng một cách có hệ thống, với cơ sở lý luận vững chắc, các yếu tố ảnh hưởng đến tác động của các sự kiện này tới gái cổ phiếu và lượng hóa được các tác động đó trên thị trường chứng khoán Việt Nam.Ngoài ra, việc so sánh với các thị trường phát triển hơn cũng cho phép rút ra những gợi ý  về các bất cập cần khắc phục. Do các sự kiện này có liên quan chặt chẽ đến ván đề tài trợ của các công ty niêm yết cũng như hiệu quả đầu tư của các nàh đầu tư nói riêng và sự vận hành hiệu quả của thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung, nhất là trong giai đoạn đang phát triển và hoàn thiện hiện nay, đề tài nghiên cứu này là rất cần  thiết.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 

Trên cơ sở hệ thống hóa lý luận  và phân tích các thị trường quốc tế cững như các đặc điểm của hoạt động phát hành thêm và thưởng cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

-       Đo lường mức độ tác động cụ thể của việc phát hành thêm và thưởngcổ phiếu tới thị giá trên TTCK  Việt Nam bằng các phương pháp nghiên cứu có tính lượng hóa cao.

-       Nhận dạng và kiểm chứng  các yếu tố ảnh hưởng tới tác động giá cổ phiếu nói trên

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các hoạt động phát hành thêm và thưởng cổ phiếu của các công ty niêm yết và tác động của các hoạt động này tới giá cổ phiếu. Đề tài tập chung nghiên cứu tác động này cho các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

 

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA PHÁT HÀNH THÊM VÀ THƯỞNG CỔ PHIẾU TỚI GÁI TRỊ GIÁ

I.

Tổng quan về phát hành thêm và thưởng cổ phiếu

1.

Phát hành thêm cổ phiếu

a.

Cơ sở lý luận về cơ cấu vốn và phát hành thêm cổ phiếu

b.

Phương thức phát hành thêm cổ phiếu

c.

Phân biệt giữa IPO và SEO

2.

Trả cổ tức bằng cổ phiếu và thưởng cổ phiếu

a.

Vai trò của cổ tức

b.

Trả cổ tức bằng cổ phiếu và thưởng cổ phiếu

II.

Các yếu tố giải thích tác động giá của phát hành thêm và thưởng cổ phiếu

1.

Bất cân xứng thông tin

2.

Độ co giãn cầu cổ phiếu

3.

Cơ cấu cổ đông và tác động của giá phát hành

4.

Khoảng giá gaio dịch tối ưu

III.

Tác động giá của phát hành thêm và thưởng cổ phiếu trên TTCK quốc tế

1.

Tác động giá của phát hành thêm và thưởng cổ phiếu trên thị trường CK Mỹ

a.

Tác động giá của phát hành thêm

b.

Tác động giá của thường cổ phiếu

2.

Tác động giá của phát hành thêm và thưởng cổ phiếu trên TTCK Châu Âu

a.

Tác động giá của phát hành thêm

b.

Tác động giá của thường cổ phiếu

3.

Tác động giá của phát hành thêm và thưởng cổ phiếu trên TTCK mới nổi

a.

Tác động giá của phát hành thêm

b.

Tác động giá của thường cổ phiếu

CHƯƠNG II.

TÁC ĐỘNG GIÁ CỦA PHÁT HÀNH THÊM VÀ THƯỞNG CỔ PHIẾU TRÊN TTCK VIỆT NAM

I

Tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam

1.

Thực trạng thị trường

2.

Định  hướng và giải pháp phát triển thị trường

II.

Thực trạng hoạt động phát hành thêm  và thưởng cổ phiếu trên TTCK Việt Nam

1.

Cơ sở pháp lý

2.

Các giai đoạn chủ yếu

3.

Các yếu tố chi phối đặc trưng

a.

Điều kiện thị trường

b.

Hình thức (phương án phát hành)

c.

Đơn vị tư vấn phát hành

d.

Kỳ vọng của nhà đầu tư

4.

Đánh giá kết quả đạt được và tồn tại

III.

Đo lường và giải thich tác động giá của phát hành thêm trên TTCK Việt Nam

1.

Phương pháp nghiên cứu sự kiện

2.

Mẫu và dữ liệu nghiên cứu

3.

Phân tích lợi suất bất thường

4.

Các yếu tố ảnh hưởng  đến mức độ tác động giá

5.

Hàm ý chính sách

 

KẾT LUẬN

            (Nguồn: Thư viện SRTC)

 

Mã sách: UB.09.03
Chủ biên: TS. Nguyễn Việt Dũng
Năm xuất bản: 2009

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Cẩm nang nhà tư vấn kinh doanh và đầu tư chứng khoán ở Việt Nam
Đề tài “Phát triển các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư: Kinh nghiệm quốc tế và đề...
Đề tài “Giả pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật về chủ thể kinh doanh chứng...
Một số giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ niêm yết trên Trung tâm GDCK Hà Nội
Luật doanh nghiệp
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
Tôi có thể mua bộ giáo trình đào tạo chứng khoán và Trung tâm giới thiệu ở đâu ?
Thông báo thi chuyên môn ngày 03/04/2019 đến 05/04/2019 (25/03/2019-10:38)
Các lớp chiêu sinh tháng 04/2019 (22/03/2019-09:38)
Các lớp chiêu sinh học tháng 1/2019 (13/02/2019-14:52)
Thông báo thi sát hạch đợt IV năm 2018 (22/01/2019-08:34)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

8039915
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 - (84-28) 3930 9042


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng