Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá công ty đại chúng trên thị trường chứng khoán Việt Nam ”

Chủ nhiệm đề tài: PGS - TS Lê Thị Hòa

Đơn vị chủ trì: Vụ Quản lý phát hành – UBCKNN

Mã đề tài: UB.09.08

LỜI MỞ ĐẦU

 Việc xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá công ty đại chúng trên thị trường chứng khoán Việt Nam là rất cần thiết. Đến nay, thị trường chứng khoán Việt Nam đã góp phần quan trọng giúp Chính phủ và các doanh nghiệp huy động vốn dài hạn cho đầu tư phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh, làm cho nền kinh tế bớt phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng. Với nguyên tắc công khai, minh bạch, Thị trường chứng khoán là động lực để các doanh nghiệp niêm yết và công ty đại chúng thực hiện kiểm toán độc lập đối với báo cáo tài chính, công bố thông tin, quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế, góp phần cơ cấu lại hệ thống doanh nghiệp, đổi mới cơ chế quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua việc thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước cũng như chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành công ty cổ phần.

Thị trường chứng khoán của Việt Nam chính thức đi vào hoạt động từ năm 2000, với hơn 10 năm hoạt động thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua rất nhiều biến cố nhưng ngày càng phát triển. Số lượng các công ty đại chúng không ngừng gia tăng, tính tới thời điểm đầu tháng 11/2009 thị trường chứng khoán Việt Nam có gần 615 công ty niêm yết hoạt động trên 02 Sở Giao dịch và gần 1.000 công ty đại chúng chưa niêm yết đã đăng ký đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Để quản lý giám sát thị trường chứng khoán Việt Nam được hiệu quả đặt ra nhu cầu cần nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá hoạt động của công ty đại chúng trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

1.

Khái niệm công ty đại chúng và hệ thống chi tiêu giám sát công ty đại chúng trên thị trường chứng khoán Việt Nam

1.1.

Khái niệm công ty đại chúng

1.2.

Khái niệm hệ thống chi tiêu giám sát công ty đại chúng  trên thị trường chứng khoán Việt Nam

2.

Vai trò của hệ thống  chi tiêu giám sát công ty  đại chúng trên thị trường chứng khoán Việt Nam

3.

Mục đích và yêu cầu xây dựng hệ thống chi tiêu giám sát công ty đại chúng trên thị trường chứng khoán Việt Nam 

3.1.

Mục đích xây dựng hệ thống tiêu chí  giám sát công ty đại chúng trên thị trường chứng khoán Việt Nam

3.2.

Yêu cầu xây dựng hệ thống chi tiêu  giám sát công ty đại chúng trên thị trường chứng khoán Việt Nam

4.

Nội dung của hệ thống chi tiêu giám sát công ty đại chúng trên thị trường chứng khoán Việt Nam

4.1.

Giám sát về công bố thông tin

4.2.

Giám sát về tình hình hoạt động  và tài chính

4.3.

Giám sát về những thông tin bất thường ảnh hưởng đến lợi ích của nhà đầu tư

4.4.

Giám sát  công ty đại chúng bằng hệ thống quản trị công ty

5.

Kinh nghiệm quốc tế

5.1.

Tổng quan chung

5.2.

Thái Lan

5.3.

Malaysia

5.4.

Hàn Quốc

5.5.

Mỹ

CHƯƠNG II.

THỰC TRẠNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU GIÁM SÁT CÔNG TY ĐẠI CHÚNG TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

1.

Thực  trạng khuôn khổ pháp luật

1.1.

Những quy định liên quan đến hệ thống chi tiêu giám sát công ty đại chúng trên thị trường chứng khoán Việt Nam

1.2.

Giám sát công bố thông tin của công ty đại chúng

1.3.

Giám sát tình hình tài chính của công ty đại chúng

1.4.

Giám sát quản trị công ty

1.5.

Các chế tài

2.

Thực trạng thực hiện hệ thống chi tiêu giám sát công ty đại chúng trên thị trường chứng khoán Việt Nam 

2.2.

Tình hình thực hiện hệ thống chi tiêu giám sát công ty đại chúng trên thị trường chứng khoán Việt Nam

2.3.

Thực trạng về quản lý, giám sát công ty đại chúng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

CHƯƠNG III.

ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP VÀ CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

1.

Sự cần thiết và định hướng xây dựng hệ thống chi tiêu đánh giá công ty đại cúng trên thị trường chứng khoán Việt Nam

1.1.

Sự cần thiết phải xây dựng hệ thống chi tiêu đánh giá công ty đại chúng trên thị trường chứng khoán Việt Nam

1.2.

Định hướng xây dựng hệ thống chi tiêu đánh giá công ty đại chúng trên thị trường chứng khoán Việt Nam

2.

Cơ sở nguyên tắc xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá công ty đại chúng trên thị trường chứng khoán Việt Nam

3.

Các kiến nghị và giải pháp xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá công ty đại chúng trên thị trường chứng khoán Việt Nam

4.

Điều kiện xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá công ty đại chúng hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán Việt Nam

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

Mã sách: UB.09.08
Chủ biên: PGS - TS Lê Thị Hòa
Năm xuất bản: 2009

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Ủy ban chứng khoán Nhà nước năm 1999
Đề tài “Giải pháp hình thành tổ chức địnhmức tín nhiệm tại Việt Nam”
Một số giải pháp cơ bản để nâng cao hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng...
Chứng khoán hoá - Giải pháp tăng cường tính thanh khoản trên thị trường tài chính và tạo nguồn
Văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động kinh tế
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
Hiện tại chúng tôi đang muốn tổ chức mở các lớp học hướng dẫn về đầu tư chứng khoán tại các tỉnh ngoài thành...
Các lớp chiêu sinh tháng 06/2019 (20/06/2019-08:36)
Thông báo Danh sách Ca thi sát hạch đợt I năm 2019 (10/06/2019-13:51)
Các lớp chiêu sinh học tháng 5/2019 (20/05/2019-10:20)
Thông báo thi chuyên môn ngày 08/05/2019 đến 10/05/2019 (07/05/2019-09:37)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

8486639
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 - (84-28) 3930 9042


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng