Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động giao dịch điện tử trong lĩnh vực chứng khoán ở Việt Nam”

Đề tài “Hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động giao dịch điện tử trong lĩnh vực chứng khoán ở Việt Nam”

 

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Hải Nam

Đơn vị chủ trì: Ban phát triển thị trường

Mã đề tài: UB.08.05

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN

I.

Hoạt động giao diện điện tử trong  lĩnh vực chứng khoán

1.1.

Sự cần thiết và vai trò của giao dịch điện tử trong lĩnh vực chứng khoán

1.2.

Bản chất hoạt động giao dịch điện tử trong lĩnhvực chứng khoán

1.3.

So sánh giữa hoạt động giao dịch truyền thống  và giao dịch điện tử trong lĩnh vực chứng khoán

II.

Lợi ích và rủi ro của giao dịch điện tử trong lĩnh vực chứng khoán

2.1.

Lợi ích giáo dịch điển tử trong lĩnh vực chứng khoán

2.2.

Rủi ro giao dịch điện tử trong lĩnh vực chứng khoán

III.

Điều kiện cơ bản để phát triển hoạt động giao dịch điện tử trong lĩnh vực chứng khoán

IV.

Kinh nghiệm quốc tế  về quản lý giao dịch điện tử trong lĩnh vực chứng khoán

1.

Kinh nghiệm quốc tế về quản lý giao dịch điện tử trong lĩnh vực chứng khoán

2.

Bài học kinh nghiệm trong việc quản lý và phát triển giao dịch điện tử trong lĩnh vực chứng khoán

CHƯƠNG II.

THỰC TRẠNG KHUNG PHÁP LÝ VỀ HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM

I.

Khung pháp lý hiện hành về giao dịch điện tử trong lĩnh vực chứng khoán ở Việt Nam

1.

Luật chứng khoán, luật  giao dịch điện tử, luật kế toán

2.

Nghị định 27 về giao dịch điện tử trong lĩnh vực tài chính

3.

Các văn bản, thông tư hướng dẫn  thi hành

II

Thực trạng triển khai theo khung pháp lý hiện hành về giao dịch điện tử của các thành viên thị trường

1.

Đối với hoạt động công bố thông tin qua phương tiện điện tử

2.

Đối với hoạt động giao dịch điện tử trên thị trường

III.

Phân tích đánh giá toàn bộ hệ thống

1.

Những thuận lợi đạt được

2.

Những khó khăn vướng mắc của thị trường

CHƯƠNG III.

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

I.

Định hướng phát triển hoạt động giao dịch điện tử trong lĩnh vực chứng khoán

1.

Đối với thị trường cổ phiếu, trái phiếu

2.

Đối với thị trường chứng khoán phái sinh

II.

Các điều kiện cơ bản để triển khai thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực chứng khoán Việt Nam hiện nay

III.

Các đề xuất và kiến nghị nhằm hoàn chỉnh hệ thống pháp lý đối với hoạt động giao dịch điện tử trong lĩnh vực chứng khoán

1.

Đối với Luật chứng khoán

2.

Đối với Luật Giao dịch điện tử

3.

Đối với các văn bản pháp quy dưới luật

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

 

 

Mã sách: UB.08.05
Chủ biên: ThS. Nguyễn Hải Nam
Năm xuất bản: 2008

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Đề tài “Nâng cao hiệu quả đầu tư cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam”
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access 2007
Những cơ sở lý luận thực hiện tin học hoá công tác kế toán tại các công ty chứng khoán
Khung pháp lý để bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư trong giao dịch trên...
Đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao dân trí cho TTCK Việt Nam
“Thị trường chứng khoán – Nhà đầu tư cần biết ” (Phần 5-Chủ...  (03/12/2018-08:48)
“Thị trường chứng khoán – Nhà đầu tư cần biết ” (Phần 4-Chủ...  (03/12/2018-08:46)
“Thị trường chứng khoán – Nhà đầu tư cần biết ” (Phần 4-Chủ...  (22/11/2018-09:06)
Xin cho hỏi thuật ngữ Lưu ký có nghĩa là gì ?">Xin cho hỏi thuật ngữ Lưu ký có nghĩa là gì ?
Thông báo thi chuyên môn ngày 21/11 đến 23/11/2018 (15/11/2018-10:02)
Các lớp chiêu sinh học tháng 11/2018 (29/10/2018-10:43)
Các lớp chiêu sinh tháng 07/2018 (12/07/2018-08:33)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)
Những điều cần biết khi tham gia các khóa học (26/07/2017-08:30)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

7634288
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 - (84-28) 3930 9042


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng