Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Hoàn thiện chế độkế toán cúa công ty chứng khoán”

Chủ nhiệm đề tài : CN Bùi Văn Mai      

Đơn vị chủ trì: Vụ chế độ kế toán và kiểm toán, Bộ Tài chính

Mã đề tài: UB.06.08

LỜI MỞ ĐẦU

 

Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu:

Công ty chứng khoán là loại hình tổ chức hoạt động trong thị trường chứng khoán. Chế độ kế toán hiện đang được các công ty áp dụng ban hành theo Quyết định số 99/2000/QĐ-BTC ngày 13/06/2000 đã bộc lộ những hạn chế cần phải hoàn thiện vì những lý do sau:

Trong những năm gần đây hệ thống văn bản pháp quy liên quan đến thị trường chứng khoán đang dần được ban hành một cách đồng bộ để điều chỉnh các hoạt động của thị trường chứng khoán nói chung và Công ty chứng khoán nói riêng. Bên cạnh đó hệ thống văn bản pháp quy làm cơ sở để xây dựng Chế độ kế toán cho Công ty chứng khoán cũng có nhiều thay đổi, như: Luật chứng khoán, Luật Kế toán, Nghị định hướng dẫn Luật Kế toán, hệ thống Chuẩn mực kế toán cũng đã được công bố và ban hành áp dụng rộng rãi, chế độ kế toán doanh nghiệp đã được xây dựng lại (theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 15/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

Cùng với sự thay đổi của hệ thống các văn bản pháp luật về kế toán và chứng khoán thì các tổ chức của thị trường chứng khoán cũng được phát triển, mở rộng (như Trung tâm Lưu ký chứng khoán, Quỹ Đầu tư chứng khoán,...). Bởi vậy, Chế độ kế toán áp dụng cho Công ty chứng khoán ban hành theo Quyết định số 99/2000/QĐ-BTC nói trên dựa trên các văn bản dự thảo về thị trường chứng khoán và các văn bản về kế toán đã bị huỷ bỏ đã phát sinh nhiều điểm không còn phù hợp với quy định hiện hành, chưa phản ánh được các hoạt động mới phát sinh trong thực tế về hoạt động chứng khoán.

Các Công ty chứng khoán hoạt động trong lĩnh vực mang tính nhạy cảm, do đó công tác kế toán cần phải tuân thủ một cách đầy đủ các quy định mang tính pháp lý, đáp ứng được yêu cầu quản lý của Nhà nước, yêu cầu quản trị điều hành của doanh nghiệp cũng như công khai thông tin cho các Nhà đầu tư.

 

Mục tiêu nghiên cứu:

- Làm rõ các nội dung quy định mới về tổ chức, hoạt động của thị trường chứng khoán, trong đó đặc biệt quan tâm đến Công ty chứng khoán, từ đó xác định các yêu cầu đối với việc sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán;

- Làm rõ các nội dung quy định mới trong các văn bản pháp luật về kế toán có ảnh hưởng đến công tác kế toán của Công ty chứng khoán (Luật Kế toán, Chuẩn mực kế toán,...);

- Hoàn thiện Chế độ kế toán Công ty chứng khoán phù hợp với các quy định của Luật kế toán, Chuẩn mực kế toán, các quy định về hoạt động của thị trường chứng khoán và đặc điểm hoạt động của Công ty chứng khoán.

Phạm vi nghiên cứu của đề tài:

Chế độ kế toán Công ty chứng khoán sẽ gồm 4 phần: Chứng từ kế toán, Hệ thống tài khoản kế toán, Sổ kế toán và hệ thống Báo cáo tài chính áp dụng cho Công ty chứng khoán đáp ứng yêu cầu quản lý của các cơ quan quản lý Nhà nước và công khai theo Luật định. 

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

Chương I.

NHỮNG YÊU CẦU CỦA VIỆC HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

1.1.

Những vấn đề cơ bản về tổ chức hoạt động và quản lý chi phối các quy định về kế toán công ty chứng khoán

1.1.1.

Những quy định về tổ chức hoạt động

1.1.2.

Về các loại hoạt động kinh doanh

1.2.

Thực trạng các quy định về kế toán và tình hình thực hiện chế độ kế toán của các công ty chứng khoán. 

1.2.1.

Thực trạng về  chế độ kế toán công ty chứng khoán hiện hành

1.2.2.

Thực trạng về tình hình thực hiện

1.3.

Tổng quan các quy định pháp luật về kế toán hiện hành liên quan đến các Công ty chứng khoán

1.

Luật kế toán

2.

Chuẩn mực kế toán

3.

Chế độ, hướng dẫn kế toán

Chương II.

HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

2.1.

Mục tiêu và các nguyên tắc hoàn thiện

2.2.

Nội dung hoàn thiện chế độ kế toán công ty chứng khoán

2.2.1.

Nội dung hoàn thiện về chứng từ kế toán

2.2.2.

Nội dung hoàn thiện về tài khoản kế toán

2.2.3.

Nội dung hoàn thiện về sổ kế toán

2.2.4.

Nội dung hoàn thiện về báo cáo tài chính

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

Mã sách: UB.06.08
Chủ biên: CN Bùi Văn Mai
Năm xuất bản: 2006

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Thị trường chứng khoán trong khuôn khổ WTO: Kinh nghiệm các nước và đề xuất đối với Việt...
Thanh toán quốc tế
Niên giám thống kê 2001
Một số vấn đề về thu hút và quản lý vốn đầu tư nước ngoài qua TTCK
Đề tài “Tổ chức, quản lý việc đào tạo, cấp phép hành nghề kinh doanh chứng khoán”
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 5  (13/03/2019-09:22)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Tôi có thể mua bộ giáo trình đào tạo chứng khoán và Trung tâm giới thiệu ở đâu ?
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-15:12)
Các lớp chiêu sinh học tháng 06/2020 (20/05/2020-08:36)
THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-09:53)
Lớp học chiêu sinh tháng 02 và 03/2020 (30/03/2020-09:02)
Thông báo thi chuyên môn ngày 27/11/2019 đến 29/11/2019 (21/11/2019-15:46)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9735002
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng