Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Nâng cao tính minh bạch của công ty đại chúng chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”

Đề tài “Nâng cao tính minh bạch của công ty đại chúng chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”

Chủ nhiệm đề tài: TS. Tôn Tích Quý

Đơn vị chủ trì: Trung tâm NCKH&ĐTCK

Mã đề tài: UB.05.14

LỜI MỞ ĐẦU

Tính cấp thiết của đề tài:

 Công ty đại chúng là một thành viên  quan trọng của thị trường chứng khoán, Công ty đại chúng chưa niêm yết  là đối tượng quan trọng để chúng ta quan tâm và  kết nạp vào hàng ngũ công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán tập trung.

Có thể nói công ty đại chúng chưa niêm yết là đội quan dự bị của hàng ngũ các công ty niêm yết. Và vì vậy, nó đóng vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển  của thị trường chứng khoán.

Bên cạnh đó, để đảm bảo cho thị trường chứng khoán Việt Nam hoạt động công bằng, công khai, minh bạch và hiệu quả thì minh bạch trong công bố thông tin của các doanh nghiệp là hết sức quan trọng.

Minh bạch trong công bố thông tin cón là quyền lợi nghĩa vụ của các công ty đại chúng chưa niêm yết và quyền lợi của các nhà đầu tư.

Minh bạch trong công bố thông tin còn là yêu cầu của cơ quan quản lý chứng khoán, đặc biệt là Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Việc minh bạch đối với các công ty đại chúng chưa niêm yết  ở nước ta cón là vấn đề rất mới, chưa phải ai cũng nhận thức đúng vai trò của chúng và đang có những vấn đề cần được xem xét nghiêm túc.

Trên đây là những nguyên nhân chính để chúng tôi chọn đề tài “Tăng cường  tính minh bạch của công ty đại chúng chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam ”

 Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu đầy đủ về mặt lý luận của khái niệm công ty đại chúng, sự minh bạch của công ty đại chúng  và đưa ra lý giải vì sao  mà luật pháp nhiều nước yêu cầu phải có sự minh bách đối với  các công ty đại chúng. Qua thực tế Việt Nam cũng như kinh nghiệm thu thập từ một số nước trên thế  giới.

Qua thực tế Việt Nam cũng như kinh nghiệm thu thập từ một số nước trên thế giới, đề tài hy vọng đề xuất ra phương án công bố thông tin và một số giải pháp để tăng cường sự minh bạch của công ty đại chúng chưa niêm yết ở Việt Nam nhằm góp phần phát triển hàng hóa cho thị trường, đảm bảo các nguyên tắc cơ bản  của thị trường chứng khoán là công bằng, công khai, hiệu quả và bảo vệ tốt nhà đầu tư nhỏ kém hiểu biết .

 Kết cấu của đề tài: Gồm 3 chương

Chương 1: Về lý luận

Chương 2: Đánh giá thực tế, kinh nghiệm quốc tế

Chương 3: Kiến nghị, giải pháp tăng cường tính minh bạch của công ty đại chúng chưa niêm yết

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ TÍNH MINH BẠCH CỦA CHÚNG

1.1.

Khái niệm công ty đại chúng và phát hành ra công chúng

1.2.

Khái niệm về sự minh bạch  của công ty đại chúng  và sự cần thiết phải minh bạch của công ty đại chúng

1.3.

Sự cấn thiết minh bạch của công ty đại chúng

1.4.

Những tiêu thức phản ánh tính minh bạch của công ty đại chúng

1.5.

Các nguyên tắc công bố thông tin của công ty đại chúng

1.6.

Hệ thống chỉ tiêu công bố của công ty đại chúng

1.7.

Phương tiện, hình thức công bố thông tin của công ty đại chúng

1.8.

Quy định pháp luật về tính minh bạch của công ty đại chúng

1.9.

Đánh giá tính minh bạch của công ty đại chúng

CHƯƠNG II.

THỰC TRẠNG VỀ VẤN ĐỀ MINH BẠCH  CỦA VIỆT NAM VÀ KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC

2.1.

Tính pháp lý về chế độ công bố thông tin của các công ty ở Việt Nam  và kinh nghiệm của một số nước trong khu vực

2.2.

Thực trạng công ty đại chúng chưa niêm yết tại Việt Nam

2.3.

Thực trạng về việc thực hiện chế độ báo cáo kế toán thống kê và minh bạch thông tin của các công ty cổ phần  ở nước ta

2.4.

Thực trạng công tác kế toán- kiểm toán đối với thị trường chứng khoán  và công ty đại chúng ở nước ta

CHƯƠNG  III.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG TÍNH MINH BẠCH   CHO CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CHƯA NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM

3.1.

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, các văn bản luật nhằm cụ thể hóa  những vấn đề luật đã quy định

3.2.

Tạo các điều kiện cơ sở hạ tầng liên quan  giúp công ty đại chúng chưa niêm yết minh bạch thông tin

3.3.

Củng cố công tác thống kê,  theo dõi quy định minh bạch thông tin  của các công ty đại chúng chưa niêm yết

3.4.

Tuyên truyền phổ biến kiến thức luật chứng khoán

3.5.

Một số giải pháp khác

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

 

 

 

Mã sách: UB.05.14
Chủ biên: TS. Tôn Tích Quý
Năm xuất bản: UB.04.14

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Đề tài “Hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động giao dịch điện tử trong lĩnh vực chứng khoán...
Mạng và các ứng dụng không dây: lý thuyết và thực hành
Hướng dẫn và sử dụng Microsoft office vision 2007
Mô hình tổ chức và hoạt động bảo lãnh phát hành và tư vấn đầu tư tài chính trên thị...
Đề tài “Khung pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư trong giao dịch
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 6 - Chủ đề 2  (14/01/2019-10:11)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 6 - Chủ đề 1  (14/01/2019-10:08)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 5 - Chủ đề 4  (14/01/2019-10:05)
Làm thế nào để mượn được thẻ Thư viện mượn sách ?
Các lớp chiêu sinh học tháng 1/2019 (18/01/2019-10:27)
Thông báo thi sát hạch đợt IV năm 2018 (27/12/2018-08:51)
Thông báo thi chuyên môn ngày 21/11 đến 23/11/2018 (15/11/2018-10:02)
Các lớp chiêu sinh tháng 07/2018 (12/07/2018-08:33)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

7772722
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 - (84-28) 3930 9042


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng