Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Hoàn thiện chính sách thuế cho thị trường chứng khoán Việt Nam”

Chủ nhiệm đề tài: TS. Tạ Thanh Bình

Đơn vị chủ trì: Vụ phát triển thị trường

Mã đề tài: UB.16.06

LỜI MỞ ĐẦU

 Tính cấp thiết của đề tài

TTCK Việt Nam với hơn 16 năm hoạt động ngày càng chứng tỏ vai trò quan trọng trong hệ thống tài chính, trở thành một kênh huy động vốn hữu ích, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Qua 16 năm hình thành và phát triển, cơ quan quản lý đã ban hành hàng loạt các chính sách khuyến khích phát triển thị trường, đảm bảo cho thị trường vận hành suôn sẻ, ổn định, trong đó tác động của các chính sách về thuế đóng góp vaiư trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian dài vận hành, thị trường đã có những sự biến đổi quan trọng cả về quy mô và chất lượng. Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 252/QĐ-TTg ngày 1/3/2012 phê duyệt Chiến lược phát triển TTCK Việt Nam giai đoạn 2011-2020, Quyết định số 1826/QĐ-TTg ngày 6/12/2012 phê duyệt Đề án tái cấu trúc TTCK và doanh nghiệp bảo hiểm, trong đó nhấn mạnh cần tái cấu trúc TTCK “một cách đồng bộ toàn diện bao gồm (i) tái cấu trúc cơ sở hàng hóa và sản phẩm dịch vụ, (ii) tái cấu trúc cơ sở nhà đầu tư, (iii) tái cấu trúc hệ thống các tổ chức kinh doanh chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm, và (iv) tái cấu trúc tổ chức thị trường”. Như vậy, vấn đề phát triển thị trường không còn chung chung và dàn trải như trước đây, mà tập trung vào một số mũi nhọn quan trọng. Do vậy, chính sách thuế cần phải đóng vai trò hỗ trợ cho quá trình tái cấu trúc toàn diện đó. Trong bối cảnh đó, các quy định về chính sách thuế đã được ban hành trước đây mới chỉ đáp ứng được yêu cầu trước mắt mà chưa có cái nhìn dài hạn, chiến lược, và cần thiết phải có sự đánh giá, nghiên cứu kĩ lưỡng kinh nghiệm quốc tế để có định hướng điều chỉnh cho phù hợp với trình độ phát triển của TTCK qua từng thời kỳ và phù hợp với thông lệ quốc tế. Các xu hướng mới của chính sách thuế trên các TTCK thế giới cũng cần được nghiên cứu và cập nhật để đảm bảo các yêu cầu của hội nhập với thị trường tài chính thế giới. Đề tài “Hoàn thiện chính sách thuế cho TTCK Việt Nam” tập trung nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và đưa ra những đề xuất chiến lược lâu dài nhằm phát triển bền vững TTCK Việt Nam.

 Tình hình nghiên cứu

Chính sách thuế cho TTCK đã được một số tác giả trong UBCKNN nghiên cứu thành đề tài khoa học từ vài năm trước đây trên các khía cạnh nội dung khác nhau. Những đề tài đó đã có những đóng góp nhất định trong việc nghiên cứu chính sách thuế trên TTCK, tuy nhiên có một khoảng cách khá xa từ thời điểm nghiên cứu của đề tài so với thực tiễn hiện tại, trong khi điều kiện thị trường tài chính nói chung và TTCK nói riêng luôn có sự vận động và biến đổi. Khác với những đề tài trước, đề tài “Hoàn thiện chính sách thuế cho TTCK Việt Nam” tập trung nghiên cứu toàn diện kinh nghiệm quốc tế và đưa ra những đề xuất chiến lược lâu dài cho TTCK Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế.

 Mục tiêu của đề tài

Đề tài sẽ tập trung làm rõ các nội dung sau:

- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận, đặc điểm tổng quan về chính sách thuế, phân loại thuế, nêu bật vai trò của chính sách thuế và phân tích các nhân tố ảnh hưởng, tác động đến chính sách thuế trên TTCK.

- Nghiên cứu và tổng hợp kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng và triển khai các chính sách thuế đối với lĩnh vực chứng khoán; Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

- Nghiên cứu thực trạng triển khai chính sách thuế trên TTCK Việt Nam, đề tài đánh giá sự phù hợp của chính sách, Từ đó đưa ra một số giải pháp hoàn thiện chính sách thuế cho TTCK Việt Nam.

 Phương pháp nghiên cứu

Đề tài được triển khai thực hiện với các phương pháp sau:

Phương pháp phân tích và tổng hợp theo phương pháp luận logic để làm rõ nội dung cũng như cơ sở lý luận, đặc điểm tổng quan, vai trò của chính sách thuế đối với TTCK.

Phương pháp so sánh và đối chiếu là phương pháp được sử dụng chủ yếu của đề tài với những lý do sau: Vấn đề xây dựng chính sách thuế trong lĩnh vực chứng khoán tại Việt Nam hiện vẫn còn phải học hỏi rất nhiều từ kinh nghiệm xây dựng và triển khai của TTCK quốc tế. So sánh và đối chiếu kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn của Việt Nam để đưa ra khuyến nghị thích hợp.

Tổ chức hội thảo nhằm thu thập các ý kiến đóng góp, bổ sung và hoàn thiện đề tài.

 Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu những kinh nghiệm quốc tế rút ra từ việc áp dụng các chính sách thuế tại một số TTCK khu vực và trên thế giới, và sẽ đưa ra những kiến nghị định hướng chính sách chiến lược về thuế phù hợp với TTCK Việt Nam, nhằm góp phần đưa TTCK Việt Nam phát triển ổn định, bền vững.

 

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

TỔNG QUAN VỀ THUẾ TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

1.1.

Chính sách thuế đối với thị trường chứng khoán

1.1.1.

Khái niệm thuế

1.1.2.

Phân loại chính sách thuế

1.1.3.

Vai trò của thuế đối với sự phát triển của TTCK

1.1.4.

Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách thuế trên TTCK

1.2.

Kinh nghiệm quốc tế về áp dụng chính sách thuế cho việc phát triển thị trường chứng khoán

1.2.1.

Các nước Châu Âu

1.2.1.1.

Anh

1.2.1.2.

Pháp

1.2.1.3.

Đức

1.2.1.4.

Úc

1.2.1.5.

Luxemburg

1.2.2.

Các nước khu vực Châu Mỹ

1.2.2.1.

Mỹ

1.2.2.2.

Colombia

1.2.2.3.

Canada

1.2.3.

Các nước khu vực Châu Á

1.2.3.1.

Trung Quốc

1.2.3.2.

Đài Loan

1.2.3.3.

Hàn Quốc

1.2.3.4.

Nhật Bản

1.2.3.5.

Malaysia

1.2.3.6.

Singapore

1.2.3.7.

Thái Lan

1.2.3.8.

Philippine

1.2.3.9.

Indonesia

1.3.

Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

1.3.1.

Về thuế GTGT

1.3.2.

Thuế đánh trên giá trị giao dịch (securities transaction tax, stamp duty):

1.3.3.

Thuế lãi vốn (capital gain tax)

1.3.4.

Thuế đối với thu nhập từ cổ tức và lãi tiền vay

1.3.5.

Đối với thừa kế, quà tặng là chứng khoán

CHƯƠNG II.

THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH THUẾ TRÊN TTCK  VIỆT NAM VÀ HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH THUẾ CHO TTCK VIỆT NAM

2.1.

Thực trạng TTCK Việt Nan quan 16 năm hoạt động

2.2.

Thực trạng triển khai chính sách thuế trên TTCK Việt Nam

2.2.1.

Thuế GTGT

2.2.2.

Thuế

2.2.3.

Thuế TNCN

2.3.

Định hướng hoàn thiện chính sách thuế cho thị trường chứng khoán Việt Nam

2.4.

Giải pháp hoàn thiện chính sách thuế cho thị trường chứng khoán Việt Nam

2.4.1.

Thuế GTGT

2.4.2.

Thuế đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán

2.4.2.1.

Cơ sở đưa ra đề xuất

2.4.2.2.

Đề xuất cụ thể

2.4.3.

Thuế đổi với lợi tức từ hoạt động đầu tư

2.4.3.1.

Thuế đối với thu nhập từ cổ tức

2.4.3.2.

Thuế đối với cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu

2.4.3.3.

Thuế đối với lại TPCP

2.4.3.4.

Thuế đối với lãi TPDN

2.4.4.

Vấn đề thuế khác

2.4.4.1.

Đối với giao dịch CKPS

2.4.4.2.

Đối với quỹ  và nghành công nghiệp quản lý quỹ

2.4.4.3.

Đối với  hoạt động repos trái phiếu

2.4.4.4

Đối với thu nhập từ thừa kế quà tặng là chứng khoán

2.4.4.5.

Đối với hoạt động chuyển nhượng quyền mua chứng khoán

2.4.4.6.

Ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp khới nghiệp

 

KẾT LUẬN

 (Nguồn: Thư viện SRTC)

 

Mã sách: UB.16.06
Chủ biên: TS. Tạ Thanh Bình
Năm xuất bản: 2016

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Hoàn thiện giám sát các hoạt động giao dịch trên thị trường giao dịch tập trung
Đề tài: “Hoàn thiện phương thức và quy trình giám sát tuân thủ của Ủy ban Chứng khoán Nhà...
Quản trị ngân hàng thương mại
Tổ chức, quản lý việc đào tạo, cấp phép hành nghề kinh doanh chứng khoán
Các chuẩn mực kế toán quốc tế
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
Tôi có thể mua bộ giáo trình đào tạo chứng khoán và Trung tâm giới thiệu ở đâu ?
Các lớp chiêu sinh học tháng 8/2019 (07/08/2019-15:36)
Thông báo thi chuyên môn ngày 17/07/2019 đến 19/07/2019 (10/07/2019-09:28)
Các lớp chiêu sinh tháng 06/2019 (20/06/2019-08:36)
Thông báo Danh sách Ca thi sát hạch đợt I năm 2019 (10/06/2019-13:51)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

8732313
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng