Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Giả pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật về chủ thể kinh doanh chứng khoán”

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Quang Việt

Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế UBCKNN

Mã đề tài: UB.02.09

LỜI MỞ ĐẦU

Thị trường chứng khoán Việt Nam sau thời gian đi vào hoạt động đã đạt được những thành tự nhất định, bước đầu tạo được kênh huy động vốn dài hạn cho sự nghiệp công ngiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và góp phần thúc đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước. một trong những nhân tố quan trọng đóng góp vào thành công chung của thị trường tài chính là các chủ thể kinh doanh chứng khoán với tư cách là các tổ chức trung gian, là khâu kết nối trong hoạt động của thị trường đã góp phần làm cho thị trường hoạt động ổn định và phát triển.

Thực tế từ khi thị trường chứng khoán Việt Nam ra đời các chủ thể kinh doanh chứng khoán đã có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động của thị trường. Các chủ thể đều cố gắng, phấn đấu để từng bước mở rộng phạm vi hoạt động, đa dạng hóa các loại hình dich vụ và nâng cao chất lượng kinh doanh, dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động kinh doanh chứng khoán đã co nhiều vấn đề pháp lý phát sinh như: Vấn đề nghành nghề kinh doanh, vấn đề kinh doanh có yếu tố nước ngoài (Công ty liên doanh, tổ chức nước ngoài…) Vấn đề xác định  thế nào là  tổ chức đầu tư chứng khoán, thế nào là tổ chức kinh doanh chứng khoán, vấn đề giải thể, phá sản doanh nghiệp khi khi kinh doanh chứng khoán…Tất cả những vấn đề trên đều là những vấn đề cấp bách mà pháp luật chưa đề cập đến một cách đầy đủ và toàn diện. Mặt khác với mô hình là một công ty  trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần các chủ thể này còn là đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh  của nhiều Luật khác như: Luật Doanh nghiệp, Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Luật phá sản doanh nghiệp….

Vì vậy để kịp thời chỉnh mọi hoạt động phát sinh trong lĩnh vực kinh doanh chứng khoán và để đảm bảo thống nhất trong các quy định của pháp luật về lĩnh vực này đã đặt ra yêu cầu phải hoàn thiện pháp luật về chủ thể kinh doanh chứng khoán. Đây cũng là một nội dung góp phần hoàn thiện khung pháp lý chung về thị trường chứng khoán, đảm bảo cho thị trường hoạt động an toàn, bình đẳng bảo vệ quyền  và lợi ích hợp pháp của người đầu tư.

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CƠ BẢN VỀ CHỦ THỂ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN VÀ KINH NGHIỆM CÁC NƯỚC

1.1.

Hoạt động kinh doanh chứng khoán trên thị trường chứng khoán

1.1.1

Khái niệm oạt động kinh doanh

1.1.2.

Khái niệm hoạt động kinh doanh chứng khoán

1.2.

Quy định của pháp luật về mô hình tổ chức, hoạt động của chủ thể kinh doanh chứng khoán

1.2.1.

Khái niệm  và đặc điểm của pháp luật  về chủ thể kinh doanh chứng khoán

1.2.2.

Vai trò của pháp luật về chủ thể kinh doanh chứng khoán

1.2.3.

Quy định của pháp luật về mô hình tổ chức chủ thể kinh doanh chứng khoán

1.2.4.

Quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh chứng khoán

1.3.

Quy định của pháp luật  về chủ thể kinh doanh chứng khoán ở một số nước

1.3.1

Pháp luật các nước về chủ thể kinh doanh chứng khoán

1.3.2.

Một số nhận xét

CHƯƠNG II.

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH CHỦ THỂ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM

2.1.

Pháp luật điều chỉnh mô hình tổ chức điều hành chủ thể kinh daonh chứng khoán

2.1.1

Xét theo mô hình tổ chức kinh doanh

2.1.2.

Xét theo nội dung kinh doanh

2.1.3.

Sự khác biệt  giữa tổ chức kinh doanh chứng khoán và người đầu tư  chứng khoán

2.2.

Pháp luật điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán

2.2.1.

Hoạt động của công ty chứng khoán

2.2.2.

Hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư

2.2.3.

Hoạt động của các chủ thể có liên quan

2.2.4.

Chia, tách, chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán

2.2.5.

Giải thể, phá sản doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán

CHƯƠNG III.

CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN LUẬT VỀ CHỦ THỂ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM

3.1.

Những tiền đề, căn cứ cơn bản  cho việc hoàn thiện pháp luật  điều chỉnh hoạt động kinh doanh chứng khoán

3.1.1.

Định hướng phát triển nền kinh tế nói chung và thị trường kinh tế nói riêng

3.1.2.

Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam

3.1.3.

Tiến trình hội nhập quốc tế của thị trường chứng khoán Việt Nam

3.2.

Các giải pháp cơ bản

3.2.1.

Nâng cao hiệu lực pháp lý của văn bản  pháp luật điều chỉnh trực tiếp hoạt động kinh doanh chứng khoán

3.2.2.

Hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan

3.2.3.

Một số giải pháp cụ thể

3.2.4.

Những kiến nghị khác

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư  viện SRTC)

 

Mã sách: UB.02.09
Chủ biên: ThS. Nguyễn Quang Việt
Năm xuất bản: 2002

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Giải pháp hoàn thiện mối quan hệ giữa công ty chứng khoán và khách hàng
Đề tài “Nghiên cứu đánh giá kinh nghiệm của Trung Quốc trong việc bán cổ phần của DNNN cho...
Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành
Đề tài “Xây dựng hệ thống kế toán áp dụng cho Trung tâm lưu ký chứng khoán”
Đề tài “Cơ sở khoa học xây dựng và phát triển tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp trong kinh...
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 5  (13/03/2019-09:22)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
1. Tôi muốn tham gia giao dịch trên thị trường chứng khoán .Vậy các bước cần phải làm những gì? 2. Xin hướng dẫn cách
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-15:12)
Các lớp chiêu sinh học tháng 06/2020 (20/05/2020-08:36)
THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-09:53)
Lớp học chiêu sinh tháng 02 và 03/2020 (30/03/2020-09:02)
Thông báo thi chuyên môn ngày 27/11/2019 đến 29/11/2019 (21/11/2019-15:46)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9742811
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng