Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “mô hình tổ chức hoạt động bảo lãnh phát hành và tư vấn tài chính trên thị trường sơ cáp ở Việt Nam”

Chủ nhiệm đề tài:ThS. Vũ Thị Kim Liên

Đơn vị chủ trì: Vụ Quản lý phát hành Chứng khoán UBCKNN

Mã đề tài: UB.01.05

LỜI MỞ ĐẦU

Thị trường chứng khoán  là thể chế tài chính bậc cao trong nền kinh tế thị trường. Đó là thị trường phức tạp nhất  trong các loại thị trường, với sự tham gia của nhiều tổ chức chuyên môn. Một trong những nghiệp vụ quan trọng  và đặc thù trên thị trường chứng khoán là nghiệp vụ bảo lãnh phát hành  và tư vấn tài chính và đặc biệt là trên thị trường sơ cấp. Đây là các nghiệp vụ rất phổ biến trên thế  giới do các công ty chứng khoán, ngân hàng đầu tư, công ty tài chính cung cấp nhằm giúp cho các tổ chức phát hành chuẩn bị cho các doanh nghiệp một kiến thức vững vàng khi tham gia  vào thị trường chứng khoán cũng như thực hiện thành công  một đợt phát hành  chứng khoán ra công chúng. Đối với các nhà đầu tư cá nhân  trên thị trường, các nghiệp vụ này đảm bảo sự thành công  hoặc ít ra là cung cấp thông tin cho họ khi tham gia thị trường.

Ở Việt Nam, thị trường chứng khoán đã chính  thức đi vào hoạt động được hơn 1 năm. Các nghiệp vụ trên thị trường chứng khoán  bước đầu  đã phát triển trong đó có nghiệp vụ bảo lãnh phát hành và tư vấn tài chính  trên thị trường sơ cấp. Tuy nhiên do các nghiệp vụ này vẫn còn rất mới mẻ và chưa được nghiên cứu thấu đáo  nên còn nhiều hạn chế  và chưa mang tính chuyên nghiệp. Điều này thể hiện rất rõ nét trong nhiều mặt hoạt động của thị trường chứng khoán trong thời gian qua, ảnh hưởng đến công tác tạo cung và kích cầu cho thị trường. Về  phía cung, sự non nớt  của các công ty chứng khoán trong nghiệp vụ tư vấn bảo lãnh và phát hành khiến cho hầu hết hồ sơ niêm yết/ phát hành chứng khoán nộp cho UBCKNN đều rất sơ sài, không đồng bộ, thâm trí thiếu cơ sở pháp lý, khiến cho UBCK  cũng như công ty niêm yết / phát hành mất nhiều thời gian và công sức mất nhiều thời gian và công sức chỉnh sửa bổ sung. Việc niêm yết/ phát hành chứng khoán do đó thường bị trục trặc, tốn kém và số lượng công ty tham gia niêm yết tăng chậm. Về phía cầu, trong khi đa số người đầu tư  trên thị trường non trẻ của chúng ta còn rất thiếu hiểu biết về chứng  khoán thì công tác tư vấn của các công ty chứng khoán còn rất sơ sài, nhiều khi không xác đáng  nên khiến cho người đầu tư hoang mang, mất lòng tin  và do đó không có tác dụng kích cầu  mà đôi khi còn phản tác dụng.

Thực tế này đòi hỏi phải có sự nghiên cứu chuyên sâu  về lý luận, đúc kết kinh nghiệm của một số nước trên thế giới và khu vực và tình hình thực tế của nước ta để đề ra giải pháp thúc đẩy  các nghiệp vụ này trên thị trường chứng khoán còn non trẻ của Việt Nam.

 Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu,  kết luận, nội dung của đề tài gồm 3 chương

Chương I. Tổng quan về hoạt động bảo lãnh  phát hành và tư vấn tài chính trên thị trường sơ cấp.

Chương II.Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới và thực hiện hoạt động bảo lãnh phát hành  và tư vấn tài chính  trên thị trường sơ cấp ở Việt Nam.

Chương III. Mô hình dự kiến và các điều kiện phát triển nghiệp vụ  bảo lãnh  phát hành  và tư vấn tài chính trên thị trường sơ cấp ở Việt Nam.

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH VÀ  TƯ VẤN TÀI CHÍNH TRÊN THỊ TRƯỜNG SƠ CẤP

1.1.

Quá trình hình thành và phát triển

1.1.1.

Khái niệm

1.1.2.

Vai trò

1.1.3.

Sự phát triển

1.2.

Khuôn khổ pháp lý và quản lý nhà nước

1.2.1.

Khuôn khổ pháp lý

1.2.2.

Quản lý Nhà nước

1.3.

Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành

1.3.1.

Các chủ thể tham gia bảo lãnh phát hành

1.3.2.

Các phương thức bảo lãnh phát hành

1.3.3.

Tài liệu bảo lãnh phát hành

1.3.4.

Hoa hồng bảo lãnh phát hành

1.3.5.

Nội dung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành

1.3.5.1.

Tư vấn tài chính trước khi nhận bảo lãnh phát hành

1.3.5.2.

Định giá cổ phiếu và lãi xuất trái phiếu (dự kiến) trên thị trường sơ cấp

1.3.5.3.

Lập và nộp hồ sơ xin phép phát hành

1.3.5.4.

Thực hiện  cam kết bảo lãnh phát hành và phân bố chứng khoán

1.3.5.5.

Khóa sổ và kết thúc đợt bảo lãnh phát hành

1.4.

Nghiệp vụ tư  vấn hành chính

1.4.1.

Các chủ thể tham gia

1.4.2.

Nội dung nghiệp vụ tư vấn tài chính trên thị trường sơ cấp

1.4.2.1.

Tư vấn cho Chính phủ trong việc phát hành trái  phiếu Chính phủ

1.4.2.2.

Tư vấn doanh nghiệp khi phát hành niêm yết chứng khoán

1.4.2.3.

Tư vấn các doanh nghiệp cổ phần hóa, tư nhân hóa

1.4.2.4.

Tư vấn cho các nhà đầu tư cá nhân tham gia  mua bán chứng khoán trên thị trường sơ cấp

CHƯƠNG II.

KINH NGHIỆP CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI  VÀ THỰC HIỆN BẢO LÃNH PHÁT HÀNH  VÀ  TƯ VẤN TÀI CHÍNH TRÊN THỊ TRƯỜNG SƠ CẤP Ở VIỆT NAM

2.1.

Kinh nghiệm trên thế giới

2.1.1.

Quy trình bảo lãnh phát hành ở Mỹ

2.1.2.

Quy trình bảo lãnh phát hành ở Thái Lan

2.2.

Thực trạng ở Việt Nam

2.2.1.

Tình hình bảo lãnh

2.2.1.1.

Các quy định hiện hành ở Việt Nam

2.2.1.2.

Thực trạng

2.2.1.3.

Nguyên nhân

2.2.2.

Tình hình tư vấn tài chính

2.2.2.1.

Các quy định hiện hành tại Việt Nam

2.2.2.2.

Thực trạng

2.2.2.3.

Nguyên nhân

2.2.3.

Bài học rút ra

CHƯƠNG III.

MÔ HÌNH DỰ KIẾN  VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ PHÁT TRIỂN  NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TRÊN THỊ TRƯỜNG SƠ CẤP Ở VIỆT NAM

3.1.

Mô hình tổ chức hoạt động bảo lãnh phát hành và tư vấn tài chính trên thị trường sơ cấp ở Việt Nam

3.1.1.

Khung pháp lý

3.1.2.

Quy trình nghiệp vụ

3.1.2.1.

Quy trình  nghiệp vụ bảo lãnh phát hành

3.1.2.2.

Quy trình nghiệp vụ tư  vấn tài chính trên thị trường sơ cấp

3.2.

Một số điều kiện  để triển khai và phát triển nghiệp vụ  bảo lãnh phát hành và tư vấn tài chính trên thị trường sơ cấp ở Việt Nam

3.2.1.

Cải cách doanh nghiệp nhà  nước (DNNN)

3.2.2.

Chế độ kế toán, kiểm toán

3.2.3.

Yêu cầu công khai hóa thông tin

3.2.4.

Phát triển thị trường chứng khoán tại Việt Nam

3.2.4.1.

Hoàn thiện khung pháp lý  về chứng khoán và thị trường chứng khoán ở Việt Nam hiện nay

3.2.4.2.

Phát triển thị trường chứng khoán tập chung

3.2.4.3.

Xây dựng thị trường giao dịch cho  những chứng khoán chưa đủ điều kiện niêm yết trên thị trường chứng khoán chính thức

3.2.6.

Phát triển các tổ chức phụ trợ

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

 

Mã sách: UB.01.05
Chủ biên: ThS. Vũ Thị Kim Liên
Năm xuất bản: 2001

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Quản lý và các nghiệp vụ giao dịch trên TTCK
Kế toán tài chính
Đề tài “Công nghệ tin học ngành chứng khoán Việt Nam với vấn đề giao dịch trực tuyến”
Nghiệp vụ hối đoái và thanh toán quốc tế
Đề tài “Một số giải pháp ngăn ngừa hoạt động giao dịch nội gián trên thị trường chứng...
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 5  (13/03/2019-09:22)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Xin cho hỏi thuật ngữ Lưu ký có nghĩa là gì ?">Xin cho hỏi thuật ngữ Lưu ký có nghĩa là gì ?
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-15:12)
Các lớp chiêu sinh học tháng 06/2020 (20/05/2020-08:36)
THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-09:53)
Lớp học chiêu sinh tháng 02 và 03/2020 (30/03/2020-09:02)
Thông báo thi chuyên môn ngày 27/11/2019 đến 29/11/2019 (21/11/2019-15:46)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9742910
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng