Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng và phát triển thị trường OTC Việt Nam”

Chủ nhiệm đề tài: PTS. Trần Cao Nguyên

Đơn vị chủ trì: Vụ phát triển thị trường

Mã đề tài: UB.01.06

LỜI MỞ ĐẦU

Thị trường chứng khoán tập trung được thành lập, hoạt động, đã bước đầu phát huy được tác dụng và hứa hẹn trong vai trò của thị trường Tài chính Việt Nam. Với sự ra đời của thị trường chứng  khoán, một trong phương tiện hữu hiệu  bên cạnh các phương tiện truyền thống là các ngân hàng thương mại đã chính thức được thành lập để huy động  và phân bổ nguồn vốn cho nền kinh tế; hỗ trợ, thúc đẩy quá trình cổ phần hóa, sắp xếp lại các doanh nghiệp  nhà nước với vai trò cổ phần hóa, sắp xếp loại các doanh nghiệp nhà nước với vai trò là thị trường phát hành và lưu hành chứng khoán của các doanh nghiệp cổ phần hóa; thúc đẩy quá trình lành mạnh  hóa hoạt động công ty. Thị trường chứng khoán ra đời ở mốc quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống tài chính thị trường ở Việt Nam, một tiền đề phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường.

Đề luôn đáp ứng nhu cầu  và thay đổi của thực tiễn, hệ thống chứng khoán phải không ngừng được nghiên cứu, hoàn thiện trên mọi phương diện. Đặc biệt là thời điểm hiện nay, khi thị trường Việt Nam, đang ở giai đoạn phát triển sơ khai, còn nhiều khiếm khuyết, bất cập đòi hỏi phải sớm được khắc phục, hoàn thiện. Xét về mặt thực tiễn, một trong những vấn đề cấp bách, bức xúc cần được giải quyết  ở Việt Nam  hiện nay là xây dựng thị trường cho các loại chứng khoán chưa  đủ tiêu chuẩn niêm yết  trên thị trường tập trung. Thị trường này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp  vừa và nhỏ, doanh nghiệp mới thành lập có khả năng tiếp cận nguồn vốn trung và dài hạn qua thị trường chứng khoán, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư lưu chuyển cổ phiếu của các doanh nghiệp này, đồng thời thu hẹp thị trường tự do hiện nay đang và sẽ gây nhiều bất lợi cho người đầu tư và xã hội. Vấn đề đang được đặt ra trước  mắt cho các nhà tổ chức và quản lý thị trường là lựa chọn mô hình thị trường nào áp dụng cho Việt Nam? Thị trường tập trung hay thị trường phi tập trung sẽ phù hợp với điệu kiện Việt Nam hiện nay?

Mặt khác, vấn đề đặt ra lâu dài trong tương lai là thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ đi theo con đường nào? Phát triển như thế nào?

Những câu hỏi trên đây chỉ có thể được trả lời một cách thuyết phục trên cơ sở  nghiên cứu đầy  đủ hệ thống  thị trường chứng khoán  hiện đang tồn tại và phát triển trên thề giới, đi trước Việt Nam hàng vài thế kỷ, trong đó có thị trường chứng khoán phi tập trung OTC, một thị trường chứng khoán  xuất hiện lâu đời nhất, có phương thức  giao dịch mua bán chứng khoán cổ điển nhất, là một bộ phận quan trọng  của hệ thống thị  trường chứng khoán ở hầu hết các nước trên thế giới. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, thị trường OTC  ngày nay bùng nổ  vì được áp dụng công nghệ  kỹ thuật tiên tiến nhất, được xem là hữu dụng  và có tiếm năng phát triển mạnh  trong tương lai. Chính vì vậy, việc chọn thị trường OTC làm đối tượng nghiên cứu rõ ràng mang ý nghĩa thực tiễn cao, không những phục vụ cho mục tiêu hoàn thiện hệ thống  thị trường chứng khoán Việt Nam trước mắt mà còn phục vụ cho việc xây dựng chiến lược phát triển hoàn thiện thị trường chứng khoán về lâu dài.

Kết cấu của đề tài ngoài phần mở đầu, kết luận đề tài gồm 3 chương

Chương I. Một số vấn đề lý luận chung về thị trường OTC

Chương II. Mô  tả một số thị trường OTC trên thế giới

Chương III. Những vấn đề xây dựng và quản lý thị trường OTC Việt Nam

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG  VỀ THỊ TRƯỜNG OTC

1.1.

Khái quát sự phát triển của thị trường OTC

1.1.1.

Khái niệm cơ bản về thị trường OTC

1.1.2.

Thị trường phát triển từ hình thái “tự do” đến thị trường có quản lý nhà nước

1.1.3.

Thị trường  phát triển từ giao dịch thủ công  đến giao dịch qua mạng  máy tính điện tử hiện đại

1.2.

Những đặc điểm cơ bản của thị trường OTC

1.2.1.

Là thị trường có cơ chế xác lập giá là thương lượng giá

1.2.2.

Thị trường có hình thức giao dịch mua bán phi tập trung

1.2.3.

Là thị trường được tổ chức qua mạng máy tính điện tử diện rộng

1.2.4.

Là thị trường chứng khoán có  giao dịch trên thị trường chủ yếu là các chứng khoán chưa đủ tiêu chuẩn niêm yết trên Sở giao dịch

1.2.5.

Là thị trường tham gia vận hành  của các nhà tạo lập thị trường

1.2.6.

Là thị trượng được quả lý chặt chẽ để đảm bảo lợi ích của mọi đối tượng tham gia thị trường

1.2.7.

Là thị trường có cơ chế thanh toán linh hoạt đa dạng

1.3.

Phân biệt thị trường OTC với các hình thức thị trường chứng khoán khác

1.3.1.

Phân biệt với thị trường tập trung “các sở giao dịch”

1.3.2.

Phân biệt với thị trường tự do

1.4.

VỊ trí, vai trò của thị trường OTC trong hệ thống thị trường chứng khoán

1.4.1.

Vị trí của thị trường OTC

1.4.2.

Vai trò của thị trường OTC

CHƯƠNG II.

MỘT SỐ THỊ TRƯỜNG OTC TRÊN THẾ GIỚI

2.1.

Thị trường OTC Mỹ

2.1.1.

Giới thiệu chung

2.1.2.

Loại chứng khoán giao dịch trên thị trường OTC

2.1.3.

Hệ thống các nhà tạo lập thị trường

2.1.4.

Vận hành trên thị trường chứng khoán

2.1.5.

Quản lý thị trường OTC

2.1.6.

Kết cấu thị trường OTC

2.2.

Thị trường OTC Nhật Bản

2.2.1.

Khái quát về thị trường OTC Nhật Bản

2.2.2.

Đăng ký chứng khoán trên thị trường OTC

2.2.3.

Giao dịch chứng khoán trên thị trường OTC

2.2.4.

Khái quát về hệ thống JASDAQ

2.2.5.

Quản lý thị trường trên thị trường JASDAQ

2.2.6.

Chuyển giao và thanh toán chứng khoán

2.2.7.

Chứng khoán nắm giữ riêng lẻ “thị trường bảng xanh”

2.3.

Thị  trường OTC Hàn Quốc

2.3.1.

Thị trường KOSDAQ

2.3.2.

Thị trường thứ ba (The third market)

2.4.

Thị trường OTC Malaysia

2.4.1.

Giới thiệu chung về thị trường OTC Malaysia

2.4.2.

Vai trò của thị trường MESDAQ đối với sự phát triển của thị trường tài chính Malaysia

2.4.3.

Thị trường MESDAQ

CHƯƠNG III.

NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG OTC VIỆT NAM

3.1.

Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam

3.2.

Sự cần thiết và mục đích của việc xây dựng thị trường OTC Việt Nam

3.3.

Những nguyên tắc xây dựng thị trường OTC Việt Nam

3.4.

Mô hình thị trường OTC dự kiến

3.4.1.

Tổ chức và quản lý thị trường OTC

3.4.2.

Chứng khoán giao dịch trên thị trường

3.4.3.

Thành viên trung tâm giao dịch OTC

3.4.4.

Hệ thống giao dịch- thông tin

3.4.5.

Cơ chế xác lập giá trên thị trường

3.4.6.

Đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ

3.4.7.

Giám sát thị trường

3.4.8.

Khung pháp lý

3.5.

Những thuận lợi, khó khăn và các giải pháp xúc tiến hình thành thị trường

3.5.1.

Những thuận lợi

3.5.2.

Những khó khăn

3.5.3.

Những giải pháp cơ bản xúc tiến hình thành thị trường

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

 

Mã sách: UB.01.06
Chủ biên: PTS. Trần Cao Nguyên
Năm xuất bản: 2001

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Đề tài “Thị trường chứng khoán trong khuôn khổ WTO kinh nghiệm các nước đề xuất đối với
Quản lý Nhà nước đối với hoạt động thâu tóm, sáp nhập công ty trên TTCK Việt Nam
Công nghệ tin học ngành chứng khoán VN với vấn đề giao dịch trực tuyến
Cẩm nang thị trường ngoại hối và các giao dịch kinh doanh ngoại hối
Đề tài “Tác động của phát hành thêm và thưởng cổ phiếu tới thị giá trên thị trường...
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
Tôi đã hoàn thành khóa học cơ bản về chứng khoán do Trung tâm tổ chức (Chứng chỉ được cấp ngày 13/12/1999), nay muốn...
Thông báo thi chuyên môn ngày 03/04/2019 đến 05/04/2019 (25/03/2019-10:38)
Các lớp chiêu sinh tháng 04/2019 (22/03/2019-09:38)
Các lớp chiêu sinh học tháng 1/2019 (13/02/2019-14:52)
Thông báo thi sát hạch đợt IV năm 2018 (22/01/2019-08:34)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

8040146
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 - (84-28) 3930 9042


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng