Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Chiến lược đào tạo nguồn nhân lực cho thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2010”

Chủ nhiệm đề tài: TS. Tôn Tích Quý   

Đơn vị chủ trì: Trung tâm NCKH&ĐTCK

Mã đề tài: UB.01.10

LỜI MỞ ĐẦU

Để ổn định, phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đang vận động và phát triển hàng ngày, ba yếu tố chúng ta  cần lưu ý là: Khung pháp lý, hàng hóa và nguồn nhân lực cho thị trường. Song song với chiến lược phát triển hàng hóa, hoàn thiện hệ thống khung pháp lý cho thị trường chứng khoán Việt Nam, thì nhu cầu có một chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực cũng đã trở nên hết sức cấp bách. Chiến lược này cần phù hợp, đón đầu được quá trình phát triển với tốc độ  rất nhanh của thị trường chứng khoán Việt Nam trong tương lai.

Vụ Phát triển thị trường Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã thực hiện đề tài này “Chiến lược phát triển nghành chứng khoán  Việt Nam năm 2010”, hiện đang được Ủy ban giao và xây dựng hoàn thiện  chiến lược phát triển ngành chứng khoán. Các đề tài nhánh cũng đang có kế hoạch xây dựng nhằm cụ thể hóa chiến lược  tổng hợp trên. Trong các chiến lược nhánh đó, chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực được ưu tiên nghiên cứu trước, nó có vai trò quan trọng  đối với sự phát triển và luôn được coi  là quốc sách hàng đầu trong chính sách của Đảng và Nhà nước ta.

Ngoài chiến lược phát triển ngành chứng khoán kể trên, tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã tiến hành 2 đề tài liên quan đến công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

 Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu và kết luận đề tài gồm 3 chương

Chương I. Những vấn đề cơ bản về lý luận của việc phát triển nguồn nhân lực cho thị trường chứng khoán

Chương II. Thực trạng về trí thức, công tác đào tạo chứng khoán ở nước ta và dự báo nhu cầu đến năm 2010     

Chương III.   Chiến lược đào tạo nguồn nhân lực cho thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2010

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LÝ LUẬN CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN  LỰC CHO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

1.1.

Vai trò của yếu tố con người  trong quá trình phát triển dưới quan niệm kinh điển, quan niệm của dân tộc, của Bác Hồ và Đảng ta

1.2.

Định hướng phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo nói chung và sự quan tâm của Đảng và Chính phủ đối với công tác này

1.3.

Tổng quan thành quả giáo dục đào tạo  của Việt Nam trong thời gian qua  và một số đặc điểm cần lưu ý  khi xây dựng chiến lược đào tạo kinh tế

1.4.

Khái niệm và vai trò  đặc biệt của nguồn nhân lực chất lượng cao

1.5.

Khái niệm về nguồn nhân lực cho thị trường chứng khoán

1.6.

Những đặc điểm quan trọng của chiến lược phát triển kinh tế và chiến lược phát triển thị trường vốn đến năm 2010 nên lưu ý khi xây dựng chiến lược đào tạo chứng khoán

1.7.

Chiến lược phát triển ngành chứng khoán đến năm 2010 cơ sở nền tảng của chiến lược đào tạo chứng khoán

1.8.

Chiến lược đào tạo đến năm 2010, một sơ sở quan trọng  để xây dựng chiến lược đào tạo chứng khoán

1.9.

Cơ hội và thách thức  đối với sự nghiệp đào tạo chứng khoán

1.10.

Kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng  và phát triển công tác đào tạo chứng khoán

CHƯƠNG II.

THỰC TRẠNG VỀ TRI THỨC, CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CHỨNG KHOÁN VÀ NHU CẦU DỰU BÁO ĐẾN NĂM 2010

2.1.

Thực trạng trình độ dân trí về chứng khoán và thị trường chứng khoán ở nước ta

2.2.

Đánh giá công tác đào tạo chứng khoán

2.3.

Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực  và nhu cầu đào tạo chứng khoán cho thị trường chứng khoán đến năm 2010

CHƯƠNG III.

CHIẾN LƯỢC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO THỊ TRƯỜNG  CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010

3.1.

Những quan điểm và chỉ đạo lớn khi xây dựng  chiến lược đào tạo chứng khoán

3.2.

Mục tiêu chiến lược

3.3.

Lộ trình và giải pháp phát triển công tác đào tạo  nguồn nhân lực cho thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2010

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

Mã sách: UB.01.10
Chủ biên: TS. Tôn Tích Quý
Năm xuất bản: 2001

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Chính sách và giải pháp kích cầu cho thị trường chứng khoán Việt Nam
Xây dựng, phát triển giải pháp tin học cho Trung tâm GDCK Việt Nam trong giai đoạn 2000 - 2003
Những vấn đề cơ bản trong quản lý, tổ chức, vận hành và phát triển Trung tâm GDCK ở Việt...
Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành
Một số vấn đề pháp lý về giải quyết tranh chấp trên TTCK Việt Nam
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 6 - Chủ đề 2  (14/01/2019-10:11)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 6 - Chủ đề 1  (14/01/2019-10:08)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 5 - Chủ đề 4  (14/01/2019-10:05)
Xin cho biết điều kiện và cách thức để một công ty có thể lên sàn giao dịch chứng khoán.">Xin cho biết điều kiện và cách thức để một công ty có thể lên sàn giao dịch chứng khoán.
Các lớp chiêu sinh học tháng 1/2019 (15/01/2019-16:18)
Thông báo thi sát hạch đợt IV năm 2018 (27/12/2018-08:51)
Thông báo thi chuyên môn ngày 21/11 đến 23/11/2018 (15/11/2018-10:02)
Các lớp chiêu sinh tháng 07/2018 (12/07/2018-08:33)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

7758928
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 - (84-28) 3930 9042


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng