Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Những giải pháp tài chính nhằm khuyến khích sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay”

Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Đức Miền

Đơn vị chủ trì: Vụ tài chính- Kế toán UBCKNN

Mã đề tài: UB.01.14

LỜI MỞ ĐẦU

Cùng với tiến trình đổi mới đất nước, thị trường chứng khoán Việt Nam đã hình thành và đi vào hoạt động. Sự ra đời của Trung tâm  Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh đã đánh dấu bước ngoặc có ý nghĩa to lớn trong sự nghiệp tạo dựng và phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam. Trong tương lai  không xa, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ góp phần không nhỏ trong việc tạo ra  nguồn vốn đầu tư dài hạn  cho các mục tiêu phát triển kinh tế đất nước.

Đồng thời, thị trường chứng khoán còn phục vụ đắc lực cho sự nghiệp đổi mới, nhằm đưa nền kinh tế nước ta tiến kịp các nước trong khu vực và trên thế giới.

Với vai trò như vậy, ngay từ khi mới ra đời ra đời, thị trường chứng khoán Việt Nam rất cần có những giải pháp tài chính phù hợp nhằm khuyến khích sự phát triển của thị trường. Những giải  pháp tài chính với định hướng đúng đắn, phù hợp sẽ tạo ra môi trường thuận lợi đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.

 Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu và kết luận đề tài được kết  gồm  hai phần và ba chương

Chương I. Lý luận chung  về tài chính đối với thị trường chứng khoán Việt Nam           

Chương II. Thực trạng về tài chính đối với thị trường chứng khoán và kinh nghiệm của các nước.

Chương III.   Hoàn thiện các giải pháp tài chính đối với thị trường chứng khoán Việt Nam

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI CHÍNH CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG THAM GIA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

1.

 Khái quát sự hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam

2.

Các đối tượng tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam

2.1.

Chức năng, nhiệm vụ của các đối tượng tham gia thị trường chứng khoán

2.2.

Đặc điểm tài chính các đối tượng tham gia thị trường chứng khoán

2.3.

Vai trò tài chính của các đối tượng  tham gia thị trường chứng khoán

II.

Những nội dung chủ yếu đối với hoạt động tài chính  của các tổ chức tham gia thị trường chứng khoán

1.

Đối với Trung tâm Giao dịch chứng khoán

2.

Đối với các đối tượng tham gia thị trường chứng khoán

CHƯƠNG II.

THỰC TRẠNG VỀ GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VÀ KINH NGHIỆM MỘT SỐ NƯỚC

I.

Thực trạng về những giải pháp tài chính đối với thị trường chứng khoán Việt Nam

1.

Cơ chế tài chính của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán

2.

Tình hình tài chính của công ty chứng khoán

3.

Tình hình tài chính của các công ty niêm yết

II.

Các giải pháp tài chính hiện hành nhằm khuyến khích sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam

1.

Về chính sách thuế

2.

Về phí và lệ phí

3.

Giải pháp tài chính đối với Trung tâm Giao dịch Chứng khoán

4.

Chính sách tài chính nhằm tạo nguồn hàng cho thị trường

5.

Chính sách tài chính khác nhằm tạo nguồn hàng và  đảm bảo cho thị trường hoạt động ổn định

6.

Chế độ kế toàn, kiểm toán

III.

Đánh giá các giải pháp tài chính hiện hành

1.

Những mặt được

2.

Những hạn chế và tồn tại

IV.

Kinh nghiệm của các nước  về giải pháp tài chính nhằm khuyến khích sự phát triển đối với thị trường chứng khoán

1.

Các giải pháp tài chính áp dụng ở các nước

2.

Bài học kinh nghiệm rút ra từ việc nghiên cứu các giải pháp  tài chính đã áp dụng tài các nước nghiên cứu

CHƯƠNG III.

XÂY DỰNG  VÀ HOÀN THIỆN CÁC GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

I.

Nguyên tắc xây dựng  và hoàn thiện các giải pháp tài chính

II.

Những giải pháp cụ thể

1.

Hoàn thiện các  giải pháp và chính sách thuế

2.

Hoàn thiện các giải pháp  về phí và lệ phí

3.

Hoàn thiện các giải pháp tài chính đối với trung tâm Giao dịch Chứng khoán

4.

Hoàn thiện các giải pháp tài chính  đối với công tác cổ phần hóa  daonh nghiệp Nhà nước nhằm tạo thêm nguồn hàng cho thị trường

5.

Hoàn thiện các chính sách tài chính khác nhằm tạo nguồn  hàng  và đảm bảo cho thị trường hoạt động bình thường

6.

Xây dựng Luật kế toán, Luật kiểm toán và ban hành đầy đủ  các chuẩn mực kế toán kiểm toán

7.

Thành lập Quỹ đầu tư chứng khoán của Chính phủ và quỹ bình ổn giá chứng khoán

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

 

Mã sách: UB.01.14
Chủ biên: CN. Nguyễn Đức Miền
Năm xuất bản: 2001

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Đề tài “Nâng cao hiệu quả đầu tư cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam”
Những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn để xây dựng luật chứng khoán ở Việt Nam
Những quy định mới nhất về chế độ kế toán mới - thuế - quản lý tài chính hoạt động kinh...
Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành
Niên giám thống kê 2003
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
Xin cho hỏi thuật ngữ Lưu ký có nghĩa là gì ?">Xin cho hỏi thuật ngữ Lưu ký có nghĩa là gì ?
Thông báo thi chuyên môn ngày 03/04/2019 đến 05/04/2019 (25/03/2019-10:38)
Các lớp chiêu sinh tháng 04/2019 (22/03/2019-09:38)
Các lớp chiêu sinh học tháng 1/2019 (13/02/2019-14:52)
Thông báo thi sát hạch đợt IV năm 2018 (22/01/2019-08:34)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

8040055
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 - (84-28) 3930 9042


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng