Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng chỉ số giá chứng khoán và một số gợi ý cho Việt Nam”

Đề tài “Cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng chỉ số giá chứng khoán và một số gợi ý cho Việt Nam”

Chủ nhiệm đề tài: PTS. Tôn Tích Quý

Đơn vị chủ trì: Trung tâm NCKH&ĐTCK

Mã đề tài: UB.1999.02

LỜI MỞ ĐẦU

Theo định hướng kê hoạch của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thì trong nội  năm 1999 sẽ cho ra đời Trung tâm giao dịch Chứng khoán đầu tiên ở nước ta và đặt trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh, một Trung tâm tài chính, thương mại lớn nhất của cả nước. Đây là một bước rất quan trọng trong tiến trình cải cách kinh tế, xây dựng một nền kinh tế thị trường phát triển ở nước ta và là một kênh khơi thông các luồng vốn đầu tư dài hạn phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa và phát triển đất nước. Cũng theo định hướng kế hoạch trên thị một Trung tâm giao dịch khác sẽ được mở ra sau đó một thời gian không lâu tại Hà Nội. Hai Trung tâm trong một thị trường thống nhất, nối mạng và tiến tới thành lập sẽ thành lập một sở giao dịch chứng khoán duy nhất của Việt Nam trong tương lai. Hiện nay nhân sự  cho hai Trung tâm giao dịch đã được ủy ban Chứng khoán Nhà nước tuyển chọn  và đang được đào tạo kỹ lưỡng. Địa điểm của Trung tâm Giao dịch chứng khoán  Tp. Hồ Chí Minh  đã có, còn địa điểm Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội thì đang được thảo luận với UBND thành phố Hà Nội để xác định. Chính phủ đã ký quyết định cho phép thành lập hai Trung tâm giao dịch kể trên.

Như vậy việc xúc tiến thành lập Trung tâm giao dịch chứng khoán Việt Nam đang rất khẩn trương, nhưng cũng rất thận trọng. Xem xét tổng quan tình hình thế giới chúng ta có thể khẳng định rằng: Mỗi nước đề tự xây dựng hệ thống chỉ báo thị trường cho riêng mình, không nước nào giống nước nào. Tuy nhiên, những nguyên lý cơ bản nhất , cơ sở khoa học để xây dựng nó chắc hẳn không khác nhau nhiều.

Để đón đầu và kịp thời phục vụ sự ra đời của hai Trung tâm GDCK Việt Nam, đảm bảo khi ra đời là đã có sẵn bộ khung về chỉ báo thị trường phục vụ tức thới các yêu cầu của người đầu tư, nhà quản lý và các quan chức chính trị, thì việc tiến hành gấp rút một đề tài nghiên cứu về cơ sở khoa học cho hệ thống chỉ báo thị trường chứng khoán Việt Nam là hết sức cần thiết và cấp bách. Quyết định của Chủ tịch Ủy ban Chứng  khoán nhà nước tiến hành đề tài này trong năm 1999 là hết sức đúng đắn và kịp thời, phù hợp với tiến trình chuẩn bị các điều kiện khác cho sự ra đời của các Trung tâm Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

 

Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu và kết luận đề tài gồm 3 chương

Chương I. Cơ sở khoa học xây dựng chỉ số giá chứng khoán.

Chương II. Kinh nghiệm thực tiễn trong việc xây dựng chỉ số giá chứng khoán của một số nước trên thế giới.

Chương III. Một số gợi ý cho phương án tính chỉ số giá chứng khoán Việt Nam.

 

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

CƠ SỞ KHOA HỌC XÂY DỰNG CHỦ SỐ VÀ GIÁ CHỨNG KHOÁN

A.

Những vấn đề cơ bản về lý thuyết chỉ số giá nói chung

1.1.

Chỉ số bình quân

1.2.

Dẫy số thời gian

1.3.

Chỉ số giá

B.

Những vấn đề cơ bản về lý thuyết và giá cổ phiếu

1.4.

Vấn đề lựa chọn rổ chứng khoán đại diện  trong quá trình xây dựng chỉ số giá cổ phiếu 

1.5.

Vấn đề lựa chọn quyền số trong việc xây dựng chỉ số giá cổ phiếu

1.6.

Giá bình quân có phải là chỉ số

C.

Những vấn đề kỹ thuật trong việc xử lý đảm bảo  tính liên  tục trong qua trình xây dựng chỉ số giá cổ phiếu

1.7.

Những khái niệm về sự không liên tục trong quá trình tính chỉ số giá cổ phiếu

1.8.

Những nguyên nhân chủ yếu gây ra tính không liên tục

1.9.

Kỹ thuật trừ khử tính không liên tục

1.10.1.

Bớt cổ phiếu khỏi rổ đại diện

1.10.2.

Thêm cổ phiếu vào rổ đại diện

1.10.3.

Thay cổ phiếu trong rổ đại diện

1.10.4.

Tách cổ phiếu trong rổ đại diện

1.10.5.

Gộp cổ phiếu trong rổ đại diện

1.10.6.

Cổ phiếu giao dịch trong ngày không có cổ tức

1.10.7.

Thưởng tiền mặt cho cổ đông và thưởng cổ phiếu để tăng vốn

1.10.8.

Phát hành chứng quyền để tăng vốn

D.

Những vấn đề cơ bản của lý thuyết chỉ số giá trái phiếu

1.11.

Phân tổ trái phiếu

1.12.

Đặc điểm cơ bản của chỉ số giá trái phiếu

1.13.

Rổ đại diện cho việc tính chỉ số giá trái phiếu

1.14.

Chỉ số giá của một trái phiếu và thị trường

CHƯƠNG II.

KINH NGHIỆM THỰC TIỄN TRONGVIEECJ XÂY DỰNG CHỈ SỐ GIÁ CHỨNG KHOÁN CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

A.

Hệ thống chỉ số giá cổ phiếu của một số nước trên thế giới

2.1.

Các chỉ số giá cổ phiếu của HongKong

2.2.

Các loại chỉ số giá cổ phiếu của Mỹ

2.3.

Các loại chỉ số giá cổ phiếu của Nhật Bản

2.4.

Các loại chỉ số giá cổ phiếu của Anh

2.5.

Các chỉ số giá cổ phiếu của Hàn Quốc

2.6.

Các chỉ số giá cổ phiếu khác

B.

Chỉ số giá trái phiếu của một số nước

2.7.

Chỉ số giá trái phiếu của Hàn Quốc

2.8.

Chỉ số giá trái phiếu của Mỹ

CHƯƠNG III.

MỘT SỐ GỢI Ý CHO PHƯƠNG ÁN TÍNH CHỈ SỐ GIÁ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

A.

Đối với cổ phiếu

3.1.

Một số đặc điểm cần lưu ý khi xây dựng chỉ số giá cổ phiếu cho nước ta

3.2.

Tên gọi của chỉ số giá cổ phiếu Việt Nam

3.3.

Chúng ta nên tính những loại chỉ  số cổ phiếu nào? Và chọn chỉ số nào đưa ra công bố lấy danh là HCMX

3.4.

Chọn quyền số nào cho HCMX

3.5.

Phương pháp trừ khử ảnh hưởng của tính không liên tục cho Việt Nam

B.

Đối với trái phiếu

3.6.

Phương án tính chỉ số giá trái phiếu của việt nam

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

 

Mã sách: UB.1999.02
Chủ biên: PTS. Tôn Tích Quý
Năm xuất bản: 1999

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Rủi ro tài chính thực tiễn và phương pháp đánh giá
Cơ chế tài chính áp dụng cho Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam
Đề tài “Phát triển sản phẩm chứng quyền có bảo đảm tại thị trường chứng khoán Việt...
Tìm hiểu TTCK: xác định thời điểm mua bán cổ phiếu
Đề tài “Hoàn thiện chế độ kế toán công ty chứng khoán”
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 6 - Chủ đề 2  (14/01/2019-10:11)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 6 - Chủ đề 1  (14/01/2019-10:08)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 5 - Chủ đề 4  (14/01/2019-10:05)
Xin cho hỏi thuật ngữ Lưu ký có nghĩa là gì ?">Xin cho hỏi thuật ngữ Lưu ký có nghĩa là gì ?
Các lớp chiêu sinh học tháng 1/2019 (15/01/2019-16:18)
Thông báo thi sát hạch đợt IV năm 2018 (27/12/2018-08:51)
Thông báo thi chuyên môn ngày 21/11 đến 23/11/2018 (15/11/2018-10:02)
Các lớp chiêu sinh tháng 07/2018 (12/07/2018-08:33)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

7759267
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 - (84-28) 3930 9042


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng