Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Những đặc trưng cơ bản và các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam”

Đề tài “Những đặc trưng cơ  bản và các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam”

 

Chủ nhiệm đề tài: Bùi Nguyên Hoàn

Đơn vị chủ trì: VP đại diện UBCKNN tại TP.HCM

Mã đề tài:UB.1999.08

LỜI MỞ ĐẦU

Sự đổ vỡ của các nền kinh tế kế hoạch tập trung đã diễn ra một cách mau lẹ trên phạm vi toàn thế giới. Nhưng để thiết lập được một nền kinh tế thị trường thực thụ theo định hướng Xã hội chủ nghĩa cần phải có một thời gian dài. Các nước Nga, Đông Âu, Trung Quốc  và Việt Nam đã có trên 10 năm  thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế, mỗi nước có một cách đi riêng và đã đưa đến kết quả khác nhau.

“Liệu pháp sốc” của Nga và một số nước Đông Âu đã dẫn dắt sự phân hóa giai cấp  trong xã hội một cách sâu sắc. Tuy có thể nói đó là một  bước lùi  để có nhiều bước tiến, nhưng sự giật lùi vượt quá giới hạn đã dẫn đến thất bại đã dẫn đến thất bại cả hệ thống chính sách. Trường hợp Việt Nam cũng như Trung Quốc thực hiện việc chuyển đổi “từng bước” có vẻ như là có tính thuyết phục hơn.

Phát triển thị trường vốn “nói chung” và thị trường chứng khoán “nói riêng” như là một đòi hỏi tất yếu của các nước đang chuyển đổi kinh tế. Nga, Đông Âu, Trung Quốc, Mông Cổ đã lần lượt ra đời các thị trường chứng khoán. Việt Nam với thị trường chứng khoán, được khởi xướng từ những năm 90. Năm 1992, một bản đề án thiết lập Trung tâm giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trình lên Ngân hàng Nhà nước. Tuy chưa được chấp thuận, nhưng đó là xuất phát điểm cho cả quá trình  nghiên cứu sau đó của các cơ quan Trung ương(Ngân  hàng Trung ương, Bộ Tài chính, và sau đó là Ủy ban chứng khoán Nhà nước).

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN  MỘT ĐỊNH CHẾ  TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ HỮU HIỆU CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

I.

Thị trường chứng khoán một định chế tài chính

II.

Những mặt tích cực và tiêu cực của thị trường chứng khoán

1.

TTCK là công cụ thu hút  mọi nguồn vốn nhàn rỗi  vào đầu tư

2.

TTCK là công cụ  thu hút và kiểm soát vốn đầu tư nước ngoài

3.

TTCK cho phép đầu tư  dài hạn được tài trợ bằng vốn ngắn hạn

4.

TTCK là công cụ  để Nhà nước thực hiện quá trình phát triển kinh tế xã hội

5.

TTCK là bà đỡ cho chương trình cổ phần hóa

6.

TTCK thúc đẩy các doanh nghiệp  hoạt động theo trật tự của luật pháp

7.

Những mặt tiêu cực của TTCK

CHƯƠNG II.

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM-TTCK CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG XHCN

I.

Đặc điểm của nền kinh tế thị trường XHCN Việt Nam hiện nay

1.

Chính sách phát triển kinh tế và hệ thống kinh tế

2.

Hệ thống tài chính và thị trường tài chính

II.

Nguyên tắc  tổ chức và haotj động của TTCK

1.

Nguyên tắc trung gian

2.

Nguyên tắc đấu giá

3.

Nguyên tắc công khai

4.

Nguyên tắc giám sát Nhà nước

III.

Lựa chọn mô hình thị trường chứng khoán

1.

Mục tiêu

2.

Những xác định cơ bản

2.1.

Vai trò của Nhà nước đối với TTCK

2.2.

Người sở hữu TTCK

2.3.

Thành viên của TTCK

IV.

Mô hình tổ chức thị trường chứng khoán Việt Nam

A.

Mô hình tổng quát

B.

 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

C.

Sở giao dịch chứng khoán

1.

Chức năng của Sở giao dịch chứng khoán

2.

Hình thức tổ chức Sở giao dịch

D.

Công ty chứng khoán

1.

Sự hình thành công ty chứng khoán

2.

 Nghiệp vụ của công ty chứng khoán

3.

 Tổ chức công ty chứng khoán

E.

Chứng khoán niêm yết

F.

Hệ thống giao dịch

G.

Hệ thống lưu ký chứng khoán và thanh toán bù trừ

CHƯƠNG III.

CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TTCK VIỆT NAM VÀ BƯỚC ĐI TRONG GIAI ĐOẠN ĐẦU

I.

Trung tâm giao dịch chứng khoán

II.

Giải pháp về chứng khoán cho trung tâm giao dịch

1.

Các loại chứng khoán sẽ giao dịch tại trung tâm giao dịch

2.

Chứng khoán phát hành mới

III.

Giải pháp về công ty chứng khoán

IV.

Giải pháp về nhu cầu đầu tưu chứng khoán

V.

Giải pháp về hệ thống luật pháp chứng khoán và thị  trường chứng khoán

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

Mã sách: UB.1999.08
Chủ biên: Bùi Nguyên Hoàn
Năm xuất bản: 1999

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Một số vấn đề về thu hút và quản lý vốn đầu tư nước ngoài qua TTCK
Đề tài “Chế độ kế toán áp dụng cho Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam”
Đề tài: “Hệ thống giám sát các hoạt động trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội”
Niên giám thống kê 95
Đầu tư và đầu cơ chứng khoán
“Thị trường chứng khoán – Nhà đầu tư cần biết ” (Phần 5-Chủ...  (03/12/2018-08:48)
“Thị trường chứng khoán – Nhà đầu tư cần biết ” (Phần 4-Chủ...  (03/12/2018-08:46)
“Thị trường chứng khoán – Nhà đầu tư cần biết ” (Phần 4-Chủ...  (22/11/2018-09:06)
Làm thế nào để mượn được thẻ Thư viện mượn sách ?
Thông báo thi chuyên môn ngày 21/11 đến 23/11/2018 (15/11/2018-10:02)
Các lớp chiêu sinh học tháng 11/2018 (29/10/2018-10:43)
Các lớp chiêu sinh tháng 07/2018 (12/07/2018-08:33)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)
Những điều cần biết khi tham gia các khóa học (26/07/2017-08:30)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

7634779
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 - (84-28) 3930 9042


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng