Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Thách thức và cơ hội hội nhập quốc tế của thị trường chứng khoán Việt Nam ”

Chủ nhiệm đề tài: CN. Vũ Quang Trung

Đơn vị chủ trì: Vụ quan hệ quốc tế Ủy ban CKNN

Mã đề tài: CS.1999.01

LỜI MỞ ĐẦU

Hội nhập kinh tế quốc tế là một quá trình  tất yếu trong phát triển kinh tế ngày nay. Trong một vài năm trở lại đây, người ta thường nhắc đến xu hướng  toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới. Trên thực tế xu hướng toàn cầu hóa  được thể hiện qua tiến trình hội nhập  kinh tế quốc tế, ở cấp độ quốc gia, cấp độ khu vực và cuối cùng là trên toàn thế giới.

Hiện nay thuật ngữ “Hội nhập kinh tế quốc tế” đã được hiểu như một khái niệm riêng, không thể tách rời. Quá trình hội nhập quốc tế của một nền kinh tế là sự tham gia giao lưu kinh tế trên các lĩnh vực thương mại, dịch vụ và tài chính ngân hàng… của một quốc gia với phần cón lại của thế giới trong điều kiện thị trường kinh tế quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi. Người ta cũng có thể  hiểu rằng, hội nhập quốc tế cuả một nền kinh tế chính là sự mở cửa của một quốc gia  cho phép giao lưu hai chiều giữa các hoạt động của nền kinh tế đó và các nền kinh tế khác trên thế giới. Như vậy, sự hội nhập quốc tế của một nền kinh tế  không phụ thuộc vào  vào tình hình kinh tế quốc tế  mà còn phụ thuộc vào rất nhiều vào khả năng của  bản thân một nền kinh tê đó như: Trình độ dân trí, trình độ thị trường trong nước, công nghệ, cơ sở hạ tầng, trình độ quản lý, tính hiệu quả và cơ cấu của nền kinh tế, hệ thống doanh nghiệp và đặc biệt  là hệ thống tài chính trong nước cũng như khuôn khổ pháp luật, hệ thống thông tin. Hội nhập quốc tế có thể đem lại nhiều lợi ích cho các quốc gia: Mở rộng thị trường thương mại  và đầu tư, tạo thêm động lực phát triển nội lực  của các doanh nghiệp và điều chỉnh cơ cấu nền kinh tế trong nước theo hướng hiệu quả hơn trong môi trường cạnh tranh, Tăng cường vị thế chính trị, Nắm bắt thông tin và cập nhật chiều hướng phát triển của thế giới để định hướng và điều chỉnh chính sách kinh tế vĩ mô, Tận dụng được các chương trình hỗ trợ phát triển song phương và đa phương.

Nghị quyết đại hội lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định đường lối  phát triển kinh tế đối ngoại  trong việc ra nhập Hội các nước Đông Nam Á (ASEAN),tham gia Khu vực mậu dịch tư do (AFAT), xúc tiến tham gia diễn đàn kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương (APEC), tham gia tổ chức thương mại thế giới (WTO) điều đó thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước Việt Nam cam kết tham gia toàn diện vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Đấy là một quá trình không thể đảo ngược.

Lĩnh vực (TTCK) là một vấn đề hoàn toàn mới đối với nền kinh tế Việt Nam. Thị trường chứng khoán là một sản phẩm cao cấp  của nền kinh tế thị trường. Kể từ năm 1986, chúng ta mới  thực hiện  việc chuyển đổi  nền kinh tế tập trung  quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường  có sự quản lý của Nhà nước  theo định hướng XHCN. Rõ ràng bản thân chúng ta   không có hiểu biết và kinh nghiệm  trong việc xây dựng và vận hành thị trường chứng khoán. Do vậy việc mở cửa học tập  kinh nghiệm và sự giúp đỡ từ bên ngoài là một tất yếu khách quan.Tuy nhiên các quan hệ là lợi ích hai chiều, nên chúng ta cần có những chính sách ưu đãi nhất định  như là một phần của nỗ lực hội nhập TTCK. Đồng thời với tư cách với tư cách là một phần quan trọng của khu vực tài chính nói riêng và toàn bộ nền kinh tế nói chung. TTCK cũng không thể đứng ngoài quá trình hội nhập. Hơn nữa, với mục tiêu đề ra  là xây dựng một TTCK hiện đại, đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế cũng như tránh được những va vấp của các thị trường đi trước, chúng ta cũng cần xây dựng  một chiến lược hội nhập ngay từ giai đoạn hình thành TTCK ở Việt Nam.

Trong quá trình đó, chúng ta  sẽ có những cơ hội gì và gặp phải những thách thức như thế nào? Đó là vấn đề mà báo cáo này  muốn bước đầu đề cập. Ngoài ra chúng tôi cũng muốn đưa ra một số giải pháp chung, có tính chất đặt vấn đề  cho một nghiên cứu sâu rộng hơn, nhằm tận dụng những cơ hội  và vượt qua  các thử thách để nhằm mục tiêu xây dựng một TTCK vững chắc, đủ sức cạnh tranh  với các quốc gia trong khu vực.

 Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu kết luận đề tài gồm 3 chương

Chương I. Xu hướng toàn cầu hóa nền kinh tế thế  giới và thị trường vốn quốc tế.

Chương II. Cơ hội và thách thức đối với thị trường chứng khoán Việt Nam.

Chương III. Những giải pháp hội nhập quốc tế của TTCK Việt Nam.

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

XU HƯỚNG TOÁN CẦU HÓA NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI

I.

Bối cảnh  phát triển kinh tế thế giới , sự xuất hiện của các tổ chức kinh tế mậu dịch thế giới

1.

Bối cảnh kinh tế thế giới

2.

Sự xuất hiện của các tổ chức kinh tế mậu dich thế giới

2.1.

Tổ chức thương mại thế giới (WTO)

2.2.

Tổ chức APEC

2.3.

Tổ chức ASEAN

II.

Hội nhập trong lĩnh vực thị trường vốn

1.

Những phát triển trên thị trường chứng khoán thế giới

2.

Sự mở rộng phạm vi  các giao dịch ra ngoài biên giới quốc gia

3.

Việc phát hành và niêm yết  chứng khoán tại thị trường nước ngoài

III.

Nhu cầu hợp tác và hội nhập

1.

Nhu cầu hợp tác trong quản lý rủi ro

2.

Nhu cầu hợp tác trong quản lý

3.

Nhu cầu hợp tác trong công bố thông tin

IV.

Sự hình thành tổ chức quốc tế về chứng khoán

1.

Tổ chức quốc tế các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO)

CHƯƠNG II.

CƠ HỘI THÁCH THỨC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT  NAM

I.

Đánh giá tình hình chung

1.

Bối cảnh nền kinh tế Việt Nam

2.

Tình hình phát triển thị trường chứng khoán

II.

Những cơ hội của thị trường chứng khoán Việt Nam trong tiến trình hội nhập

1.

Tận dụng kinh nghiệm

2.

Tiết kiệm thời gian và nhân lực

3.

Đạt tiêu chuẩn quốc tế

4.

Cơ hội thu hút vốn nước ngoài, kinh doanh vốn đầu tư tại nước ngoài

5.

Kiểm soát lưu chuyển vốn quốc tế

III.

Những thách thức đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong tiến trình hội nhập

1.

Nền tảng kinh tế thấp kém

2.

Cơ cấu kinh tế chưa hợp lý

3.

Quản lý kinh tế

4.

Quản lý Nhà nước

5.

Những hạn chế trong lĩnh vực thị trường vốn

CHƯƠNG III.

NHỮNG GIẢI PHÁP HỘI NHẬP QUỐC TẾ CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

I.

Những giải pháp chung

1.

Giải pháp thương mại mậu dịch

1.1.

Tham gia vào các tổ chức thương mại mậu dịch quốc tế và khu vực nhằm mục tiêu hội nhập kinh tế và cải thiện tình hình thương mại tại Việt Nan  thông qua cơ chế cạnh tranh

1.2.

Chính sách thương mại của nhà nước

2.

Giải pháp phát triển kinh tế

2.1.

Cổ phần hóa để cải thiện cơ cấu nền kinh tế và tạo hàng hóa cho thị trường chứng khoán

2.2.

Cải tổ các doanh nghiệp nhà nước

2.3.

Khuyến khích sự phát triển của khu vực tư nhân

II.

Giải pháp trong lĩnh vực phát triển thị trường vốn

1.

Chính sách quản lý luồng vốn

2.

Chính sách quản lý tài chính tiền tệ

3.

Sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước

4.

Khắc phục các yếu kém về kỹ thuật, thiết lập hệ thống cảnh báo sớm

5.

Tốc độ mở cửa thị trường

6.

Hình thành các tổ chức định mức tín nhiệm

7.

Chính sách phát triển thị trường chứng khoán

8.

Xây dựng chiến lược phát triển thị trường chứng khoán song song với chiến lược hội nhập cảu nền kinh tế

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

 

Mã sách: CS.1999.01
Chủ biên: CN. Vũ Quang Trung
Năm xuất bản: 1999

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Đề tài “Thị trường chứng khoán với cuộc khủng hoảng tài chính- tiền tệ Châu Á- bài học...
Nghiên cứu đánh giá kinh nghiệm của Trung Quốc trong việc bán cổ phần của DNNN cho nhà đầu tư...
Đề tài “Xây dựng và hoàn thiện khung pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán ở
Hỏi đáp về TTCK mới và văn bản hướng dẫn thi hành
Đề tài: “Hoàn thiện quy trình, tiêu trí lựa chọn công ty kiểm toán được chấp thuận”
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
Làm thế nào để mượn được thẻ Thư viện mượn sách ?
Lớp học chiêu sinh tháng 02/2020 (20/01/2020-14:02)
Các lớp chiêu sinh học tháng 01/2020 (09/01/2020-14:31)
Thông báo thi chuyên môn ngày 27/11/2019 đến 29/11/2019 (21/11/2019-15:46)
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 2 năm 2019 (31/10/2019-14:19)
Thông báo Danh sách Ca thi sát hạch đợt I năm 2019 (10/06/2019-13:51)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9344748
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng