Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Một số giải pháp cơ bản nhằm quản lý và giao dịch cổ phiếu quỹ trên thị trường chứng khoán Việt Nam”

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phan Tường Tâm

Đơn vị chủ trì: Trung tâm GDCK Tp.HCM

Mã đề tài: CS:2002.05

LỜI MỞ ĐẦU       

 Đối với Thị trường chứng khoán hầu hết trên thế giới, khái niệm về cổ phiếu quỹ và giao dịch cổ phiếu quỹ rất phổ biến và quen thuộc vì các hoạt động giao dịch cổ phiếu quỹ hầu như diễn ra hàng ngày với nhiệu mục tiêu khác nhau của nhiều đối tượng khác nhau. Theo kinh nghiệm của những nước này, giá cả giao dịch của cổ phiếu rất nhạy cảm với các thông tin về hoạt động mua bán lại cổ phiếu của chính các công ty niêm yết, nghĩa là hoạt động giao dịch cổ phiếu quỹ có thể ảnh hưởng lớn đến giá giao dịch của các loại cổ phiếu đó trên thị trường chứng khoán vì nó tác động trực tiếp đến cung – cầu chứng khoán một cách có ý thức. Việc quản lý các giao dịch cổ phiếu quỹ trên thị trường chứng khoán tại các nước này được tổ chức rất chặt chẽ, tất cả các quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ của các nước trên thế giới chủ yếu nhằm vào 2 mục tiêu như sau:

1.Bảo vệ cho người đầu tư nói chung và các chủ nợ nói riêng của tổ chức niêm yết tiến hành mua bán lại cổ phiếu

2.Ngăn cản các giao dịch gian lận như sử dụng thông tin chưa được công bố và các giao dịch nhằm thao túng giá cả.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã chính thức ra đời và đi vào hoạt động hơn 2 năm, hiện nay các hoạt động đang dần đi vào ổn định và hoàn thiện. Tuy nhiên, các hoạt động liên quan đến giao dịch cổ phiếu quỹ vẫn còn rất mới mẻ và quản lý các giao dịch này còn rất lúng túng. Mặc dù hoạt động giao dịch cổ phiếu quỹ hiện nay diễn ra khá sôi động với sự tham gia của hầu hết các tổ chức niêm yết trên thị trường chứng khoán nhưng các quy định liên quan đến việc quản lý các hoạt động giao dịch cổ phiếu quỹ hiện còn rất sơ khai, chưa chặt chẽ và đầy đủ, các hướng dẫn mang tính đối phó  chứ chưa có một sự thống nhất  cho tất cả các đôi tượng  gây nhiều rủi ro cho người đầu tư và các chủ nợ  của các công ty niêm yết mua, bán lại.

Một hệ thống các quản lý giao dịch cổ phiếu quỹ một cách chặt chẽ và hiệu quả, đảm bảo tính công bằng và minh bạch của pháp luật cũng như giảm thiểu rủi ro cho công chúng đầu tư và các định chế đầu tư là hết sức cần thiết.

Kết cấu của đề tài: Ngoài phần mở đầu và kết luận đề tài gồm 3 chương

Chương 1. Khái quát chung về cổ phiếu quỹ và giao dịch cổ phiếu quỹ

Chương 2. Tình hình quản lý và giao dịch cổ phiếu quỹ ở TTCK một số nước và trên TTCK Việt Nam hiện nay.

Chương 3.Một số giái pháp nhằm nâng cao hiểu quả quản lý giao dịch cổ phiếu quỹ 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CỔ PHIẾU QUỸ VÀ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ

I.

Tổng quan về cổ phiếu quỹ

1.1.

Khái niệm cổ phiếu quỹ

1.2.

Phân biệt cổ phiếu quỹ với cổ phiếu được phép phát hành nhưng không phát hành hết

1.3.

Tính chất và ý nghĩa của việc mua lại, sử dụng và tái phát hành cổ phiếu quỹ

2.

Tổng quan về quản lý và giao dịch cổ phiếu quỹ

2.1.

Khái niệm giao dịch cổ phiếu quỹ

2.2.

Trách nhiệm của công ty niêm yết trong việc giao dịch cổ phiếu quỹ

2.3

Một số yêu cầu về thủ tục, phương thức giao dịch cổ phiếu quỹ

3.

Hạch toán cổ phiếu quỹ

3.1.

Hạch toán khi mua lại cổ phiếu (nguồn vốn mua lại, ảnh hưởng của nó đối với vốn hoạt động của doanh nghiệp)

3.2.

Hạch toán khi tái phát hành

3.3.

Hạch toán phần lãi lỗ phát sinh từ giao dịch các cổ phiếu quỹ

CHƯƠNG II.

TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ Ở TTCK MỘT SỐ NƯỚC VÀ TRÊN TTCK VIỆT NAM HIỆN NAY

1.

Tình hình quản lý và giao dịch cổ phiếu quỹ ở một số thị trường chứng khoán Mỹ, Hàn Quốc, Malaysia

1.1.

Một số quy định khi giao dịch cổ phiếu quỹ

1.2.

Tình hình giao dịch cổ phiếu quỹ của một số công ty

1.3.

Phương pháp hạch toán cổ phiếu quỹ

1.4.

Những bài học kinh nghiệm

2.

Tình hình quản lý và giao dịch cổ phiếu ở TTGDCK TPHCM

2.1.

Một số quy định và yêu cầu hiện hành khi giao dịch cổ phiếu quỹ

2.2.

Tình hình giao dịch cổ phiếu quỹ của các công ty niêm yết trong thời gian qua

2.3.

Phương pháp hạch toán cổ phiếu quỹ theo quy định của Bộ tài chính

CHƯƠNG III.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ

1.

Một số giải pháp từ Bộ tài chính

1.1.

Phân biệt rõ thuật ngữ “cổ phiếu quỹ” và “cổ phiếu phát hành chưa hết”của tổ chức phát hành

1.2.

Kiến nghị bổ sung một số phương án hạch toán

1.3.

Đưa tài khoản 4112 “thặng dư vốn” thành tài khoản cấp 1

1.4.

Quy định rõ nguồn tài chính công ty cổ phần được phép sử dụng để mua lại cổ phiếu

2.

Một số giải pháp về phía UBCKNN

2.1.

Hồ sơ xin mua bán cổ phiếu quỹ

2.2.

Công bố thông tin

2.3.

Phương thức giao dịch

2.4.

Quy định về xử phạt

2.5.

Thay đổi các quy định khi thay đổi số lần khớp lệnh

2.6.

Phương pháp xác định thiện chí

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

Mã sách: CS.2002.04
Chủ biên: ThS. Phan Tường Tâm
Năm xuất bản: 2002

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Niên giám thống kê 2004
Những vấn đề cơ bản trong việc thiết lập và phát triển hệ thống lưu ký, bù trừ, thanh toán...
Đề tài “Nghiên cứu và áp dụng hoạt động giao dịch vay và cho vay chứng khoán tại thị...
Thị trường chứng khoán (Dành cho những người mới bắt đầu)
Một số giải pháp để quản lý các giao dịch cổ phiếu quỹ
“Thị trường chứng khoán – Nhà đầu tư cần biết ” (Phần 4-Chủ...  (12/11/2018-08:28)
“Thị trường chứng khoán – Nhà đầu tư cần biết ” (Phần 4-Chủ...  (12/11/2018-08:26)
“Thị trường chứng khoán – Nhà đầu tư cần biết ” (Phần 3-Chủ...  (05/11/2018-08:46)
Tôi mong muốn nhận chứng chỉ hành nghề do UBCK Nhà nước cấp, tôi cần
- Tham gia những khóa học nào ?
- Học phí bao nhiêu ?
- Thời gian học như thế nào ?
- Địa điểm ở đâu ?
- Thủ tục giấy tờ cần những gì ?

">Tôi mong muốn nhận chứng chỉ hành nghề do UBCK Nhà nước cấp, tôi cần- Tham gia những khóa học...
Thông báo thi chuyên môn ngày 21/11 đến 23/11/2018 (15/11/2018-10:02)
Các lớp chiêu sinh học tháng 11/2018 (29/10/2018-10:43)
Các lớp chiêu sinh tháng 07/2018 (12/07/2018-08:33)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)
Những điều cần biết khi tham gia các khóa học (26/07/2017-08:30)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

7532757
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 - (84-28) 3930 9042


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng