Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Nghiên cứu những điều kiện cần thiết để ứng dụng công nghệ Internet vào giao dịch chứng khoán ở Việt Nam”

Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Mạnh Tuấn

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Mã đề tài: CS.2004.08

LỜI MỞ ĐÂU

Trong những thập niên cuối thế kỷ 20, nhân loại đã chứng kiến một sự phát triển thần ký và ngoạn mục của khoa học công nghệ. Lĩnh vực công nghệ thông tin đã đạt được rất nhiều thành tựu mang tính chất đột phá, những ứng dụng do nó mang lại rất to lớn và đáng nghi nhận. Trong lĩnh vực chứng khoán, hình thức giao dịch qua Internet từ chỗ tưởng như không thể đã trở thành  hiện thực. Mục tiêu của nó là nhằm tăng cường tính cạnh tranh trên cơ sở mang lại cho các giao dịch mua bán được thực hiện công bằng, hiệu quả, nhanh chóng, chính xác tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân tham gia đầu tư chứng khoán nhiều hơn nữa. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế và đang diễn ra mạnh mẽ ở khắp tất cả các nước trên thế giới, việc liên kết giữa các nền kinh tế của một nước với một nước khác hay với nhiều nước trở thành một tất yếu khách quan. Sự liên kết này diễn ra mạnh mẽ và rộng khắp trong tất cả các lĩnh vực trong nền kinh tế. Để thu hút thêm dòng vốn đầu tư phục vụ cho quá trình phát triển nền kinh tế, hầu hết các thị trường chứng khoán đều phải mở cửa thu hút các nhà đầu tư nước ngoài tham gia. Sử dụng công nghệ Internet vào thị trường chứng khoán là một xu thế phát triển mới trên thế giới. Với nhiều đặc tính ưu việt nổi trội, giao dịch Internet đã thu hút được nhiều nhà đầu tư và các định chế thị trường tham gia đông đảo.Sử dụng thị trường internet nhằm nâng cao tính tiện ích cho thị trường, đảm bảo tính liên tục cho thị trường, và do vậy, giúp cho mục tiêu toàn cầu hóa của một thị trường sử dụng mạng internet. Đặc biệt, tại các nước có các thị trường chứng khoán đã phát triển như Mỹ, Anh, Hàn Quốc… thị trường internet đang ngày càng mở rộng quy mô, có nước quy mô thị trường đã có thể so sánh được với Sở giao dịch chứng khoán chính thức.

Với xu thế toàn cầu hóa và công nghệ thông tin ở nước ta, việc đón đầu nghiên cứu về laoij hình thị trường này là vô cùng quan trọng để có thể đưa vào ứng dụng trong một tương lai không xa, hoặc để cơ quan quản lý có cơ sở xem xét các giải pháp xử lý thích hợp trong trường hợp có nhu cầu  giao dịch chứng khoán Internet một các tự phát.

Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu và kết luận đề tài gồm 3 chương

Chương I: Sự phát triển mô hình thị trường chứng khoán Internet

Chương II: Một số mô hình giao dịch Internet. Điều kiện, đặc thù và kinh nghiệm ứng dụng giao dịch Internet vào giao dịch chứng khoán

Chương III: Điều kiện phát triển ứng dụng giao dịch qua Internet ở ViệtNamvà những kiến nghị

 

 

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I. GIỜI THIỆU VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN INTERNET VÀ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRÊN INTERNET
1.1. Sự phát triển mô hình thị trường chứng khoán Internet
1.1.1. Tổng quan về Internet
1.1.2. Sự phát triển của thương mại điện tử
1.1.3. Mô hình giao dịch chứng khoán qua Internet
1.2. Xu hướng phát triển giao dịch chứng khoán qua Internet
CHƯƠNG II. MỘT SỐ MÔ HÌNH GIAO DỊCH TRÊN INTERNET ĐIỀU KIỆN ĐẶC THÙ VÀ KINH NGHIỆM ỨNG DỤNG INTERNET  VÀO GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
2.1. Thị trường ECN (Hàn Quốc)
2.1.1. Mô hình quản lý
2.1.2. Hệ thống giao dịch
2.1.3. Sự phát triển của hệ thống giao dịch  ECN
2.1.4. Hệ thống  giao dịch ECN ở Hàn Quốc
2.1.5. Hệ thống thông tin
2.2. Thị trường Instinet (Mỹ)
2.2.1. Tổng quan
2.2.2. Mô hình quản lý
2.2.2.1. Các nguyên tắc
2.2.2.2. Phương thức giao dịch
2.2.3. Hệ thống thông tin
2.2.3.1. Các phương thức truy cập bằng hệ thống Instinet
2.2.3.2. Các thiết bị
2.2.3.2.1. Thiết bị Newport
2.2.3.2.2. Cổng giao diên Instinet
2.3. Điều kiện đặc thù của giao dịch chứng khoán qua Internet
2.3.1. Giao dịch không sàn
2.3.2. Thời gian giao dịch
2.3.3. Tính xã hội hóa cao
2.3.4. Khoảng cách địa lý bị xóa bỏ
2.3.5. Chuyên môn hóa tối đa
2.3.6. Hệ thống mạng phát triển
2.3.7. Tổ chức quản lý chặt chẽ
CHƯƠNG III.  ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN GIAO DỊCH TRÊN INTERNET Ở VIỆT NAM VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ
3.1. Điều kiện phát triển giao dịch Internet tại Việt Nam
3.2. Một số kiến nghị
3.2.1. Khung pháp lý
3.2.1.1. Yêu cầu về khung pháp lý
3.2.1.1.1. Giao dịch qua Internet đòi hỏi phải dựa trên một khung pháp lý được xây dựng chặt chẽ rõ ràng và thống nhất
3.2.1.1.2. Môi trường áp dụng phải linh hoạt
3.2.1.1.3. Làm hài hòa mối quan hệ giữa quyền và lợi ích giữa cơ quan quản lý và các tổ chức tham gia thị trường
3.2.1.1.4. Đảm bảo cho hệ thống thanh toán đầy đủ tính pháp lý cần thiết
3.2.1.2. Xây dựng và ban hành Luật thương mại điện tử
3.2.1.2.1. Yêu cầu pháp lý cho việc phát triển giao dịch điện tử
3.2.1.2.2. Giao dịch chứng khoán qua Internet với luật thương mại điện tử
3.2.1.3. Xây dựng và ban hành Luật chứng khoán
3.2.2. Cơ sở hạ tầng thông tin
3.2.2.1. Yêu cầu chung
3.2.2.2. Yêu cầu đối với phần cứng
3.2.2.3. Yêu cầu đối với phần mềm
3.2.2.3.1. Công ty chứng khoán
3.2.2.3.2. Sở giao dịch chứng khoán
3.2.2.4. Giải pháp mạng
3.2.2.5 Giải pháp an toàn bảo mật
3.2.3. Hệ thống giao dịch chứng khoán
3.2.3.1. Mô hình tổ chức giao dịch qua Internet
3.2.3.1.1. Tổ chức nhận và truyền lệnh giao dịch
3.2.3.1.2. Xác nhận kết quả giao dịch
3.2.3.2. Nhà đầu tư
3.2.3.3. Hệ thống giao dịch
3.2.3.3.1. Hệ thống truyền dẫn lệnh tự động
3.2.3.3.2. Xác nhận kết quả dịch
3.2.3.3.3. Loại lệnh áp dụng
3.2.3.3.4. Các nguyên tắc xử lý lệnh
3.2.3.3.5. Phương thức so khớp và đánh dấu lệnh
3.2.3.3.6. Thời gian giao dịch
3.2.3.3.7. Đơn vị yết giá và đơn vị giao dịch
3.2.3.4. Hệ thống thông tin thị trường
3.2.3.4.1. Yêu cầu về hoạt động công bố thông tin
3.2.3.4.2. Hệ thống thông tin thị trường
3.2.3.5. Hệ thống giám sát
3.2.3.6. Hệ thống lưu ký, thanh toán bù trừ
3.3. Đề xuất lộ trình phát triển ứng dụng công nghệ  Internet và thị trường chứng khoán Việt Nam
3.3.1. Mục tiêu phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam
3.3.2. Đề xuất lộ trình phát triển ứng dụng giao dịch qua mạng Internet thị trường chứng khoán Việt Nam
3.3.2.1. Giai đoạn I từ (2005- 2008)
3.3.2.2. Giai đoạn II từ (2008-2010)
  KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

Mã sách: CS.2004.08
Chủ biên: CN. Nguyễn Mạnh Tuấn
Năm xuất bản: 2004

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Đề tài “Những đặc trưng cơ bản và các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán Việt...
Thị trường chứng khoán trong cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ châu Á - Những gợi ý cho...
Sử dụng Crystal Repors XI
Đề tài: “Quyền chọn chỉ số trên thị trường chứng khoán Việt Nam”
Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp Ủy ban năm 2017
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
Xin cho biết điều kiện và cách thức để một công ty có thể lên sàn giao dịch chứng khoán.">Xin cho biết điều kiện và cách thức để một công ty có thể lên sàn giao dịch chứng khoán.
Các lớp chiêu sinh tháng 06/2019 (20/06/2019-08:36)
Thông báo Danh sách Ca thi sát hạch đợt I năm 2019 (10/06/2019-13:51)
Các lớp chiêu sinh học tháng 5/2019 (20/05/2019-10:20)
Thông báo thi chuyên môn ngày 08/05/2019 đến 10/05/2019 (07/05/2019-09:37)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

8486688
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 - (84-28) 3930 9042


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng