Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Phát triển các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư: Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất cho Việt Nam”

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Khánh Ly

Đơn vị chủ trì: Vụ phát triển thị trường

Mã đề tài: UB.17.06

LỜI MỞ ĐẦU

 

Sau 17 năm hình thành và phát triển từ thời điểm Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh đi vào vận hành, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đã có một sự phát triển lớn mạnh. Tính đến 30/9/2017, mức vốn háo thị trường đạt khoảng 2.750 nghìn tỷ đồng, chiếm 61,1% GDP. Bên cạnh việc phát triển quy mô thị trường ngày càng lớn mạnh  thì việc thu hút các dòng vốn đầu tư vào TTCK cũng luôn là mục tiêu đặt ra đối với cơ quan quản lý thị trường. Chính vì vậy, mở rộng sự liên kết  giữa TTCK  với các thị trường khác như thị trường tiền tệ, thị trường bảo hiểm, thị trường bất động sản…. là một trong những hướng đi để phát triển thị trường chứng khoán .

Theo diễn đàn của Tổ chức Phát triển và Hợp tác kinh tế (OECD), doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) đóng vai trò là một trong những “người chơi” chính trên TTCK toàn cầu, thuộc nhóm các nhà đầu tư  chuyên nghiệp lớn thứ 2 thế giới sau quỹ đầu tư. Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phát triển với tốc độ nhanh, mạnh nhưng các chính sách bảo hiểm lại có sự ổn định cao vì vậy DNBH giữ vai trò là một kênh đầu tư ổn định, bền vững trong hệ thống tài chính, nhất là trong các cuộc khủng hoảng kinh tế. Đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, thị trường bảo hiểm cũng ngày càng khẳng định vai trò gắn kết và thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán. Trong bối cảnh nguồn cung trên thị trường chứng khoán khá dồi dào đến từ quá trình cổ phần hóa (CPH) các doang nghiệp Nhà nước (DNNN) gắn với niêm yết, sự gia tăng số lượng công ty niêm yết và đăng ký giao dịch trên 2 Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK), một thị trường Trái phiếu Chính phủ với quy mô đạt hơn 1 triệu nghìn tỷ đồng (605 mã trái phiếu niêm yết) và một thị trường chứng khoán phái sinh mới đi vào vận hành… thì nguồn vốn đầu tư từ các doanh nghiệp bảo hiểm hứa hẹn tạo ra một nguồn cầu rất tiềm năng cho TTCK. Số liệu thống kê của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm Bộ tài chính cho tháy tổng tiền phí bảo hiểm của DNBH đầu tư trở lại nền kinh tế năm 2015 là hơn 171.000 tỷ đồng và năm 2016 là 186.572 tỷ đồng.

Vào năm 2006, sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư (BHLKĐT) lần đầu tiên ra mắt tại Việt Nam đã tạo được đột phá cho thị trường bảo hiểm nhân thọ (BHNT) và dường như đã “làm đậm” thêm “mối lương duyên” giữa hai ngành bảo hiểm – chứng khoán. Không giống như các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ truyền thống, bảo hiểm liên kết đầu tư phân tách phí bảo hiểm thành hai phần là phần bảo hiểm và phần đầu tư chủ yếu trên thị trường chứng khoán. Đến nay, số doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam đã và đang triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tuwlaf 16/18 doanh nghiệp với 33 loại sản phẩm khác nhau. Theo báo cáo tình hình thị trường bảo hiểm năm 2016 của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), so với năm 2015 doanh thu phí khai thác mới từ sản phẩm bảo iểm liên kết đầu tư đã vượt qua sản phẩm bảo hiểm hỗ trợ, hiếm tỷ trọng lớn hơn 50% trên tổng doanh thu phí khai thác từ các  nghiệp vụ bảo hiển nhan thọ và tỷ lệ này có xu hướng tiếp tục tăng lên khi dùng sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư đang được đánh giá là rất tiềm năng và đạt tốc độ tăng trưởng thần kỳ.

Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu kết luận đề tài gồm 2 chương

Chương 1. Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư

Chương 2. Đề xuất phát triển sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư gắn với thị trường chứng khoán Việt Nam

 

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐẦU TƯ

1.1.

Tổng quan về sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư

1.1.1.

Khái niệm và đặc điểm

1.1.1.1.

Khái niệm

1.1.1.2.

Đặc điểm

1.1.2.

Phân loại bảo hiểm liên kết đầu tư

1.1.3.

Ưu điểm và hạn chế của sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư

1.1.4.

Vai trò của sản phẩm BHLKĐT trên thị trường chứng khoán

1.2.

Kinh nghiệm quốc tế

1.2.1.

Quá trình hình thành và phát triển

1.2.2.

Kinh nghiệm một số nước về phát triển sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư

1.2.2.2.

Kinh nghiệm của Singapore

1.2.2.3.

Kinh nghiệm của Đài Loan

1.2.2.4.

Kinh nghiệm của Indonesia

1.2.3.

Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

CHƯƠNG II.

ĐỀ XUẤT PHÁT TRIỂN SẢN  PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐẦU TƯ GẮN VỚI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM

2.1.

Thực trạng phát triển sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư  tại Việt Nam

2.1.1.

Thực trạng phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam

2.1.1.1.

Tình hình hoạt động

2.1.1.2.

Khung pháp lý

2.1.2.

Thực trạng phát triển sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư tại Việt Nam

2.1.2.1.

Thực trạng hoạt động chung

2.1.2.2.

Thực trạng phát triển sản phẩm bảo hiểm liên kết chung

2.1.2.3.

Thực trạng phát triển sản phẩm

2.1.2.4.

Khung pháp lý

2.1.3.

Những thuận lợi khó khăn và hạn chế

2.1.3.1.

Thuận lợi

2.1.3.2.

Khó khăn, hạn chế

2.2.

Đánh giá khả năng phát triển sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư

2.2.1.

Xu hướng phát triển các sản phẩm BHLKĐT gắn với sự phát triển của thị trường chứng khoán

2.2.1.1.

Sự liên kết giữa thị trường bảo hiểm và thị trường chứng khoán

2.2.1.2.

Xu hướng phát triển các sản phẩm BHLKĐT gắn với sự phát triển của thị trường chứng khoán

2.2.2.

Hành lang pháp lý cho phát triển sản phẩm

2.2.3.

Năng lực tài chính  và định hướng của các tổ chức BHNT đối với BHLKĐT

2.2.4.

Nhu cầu của nhà đầu tư đối với sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư

2.3.

Đề xuất giải pháp phát triển sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư gắn với thị trường chứng khoán Việt Nam

2.3.1.

Hoàn thiện thể chế pháp lý

2.3.2.

Phát triển thị trường chứng khoán – Tăng cường và mở rộng các kênh đầu tư cho sản phẩm

2.3.3.

Nâng cao năng lực quản lý đầu tư cho các tổ chức bảo hiểm nhân thộ

2.3.4.

Nâng cao nhận thức va giáo dục đầu tư

2.3.5.

Những đề xuất với cơ quan quản lý Nhà nước

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

Mã sách: UB.2017.06
Chủ biên: ThS. Nguyễn Thị Khánh Ly
Năm xuất bản: 2017

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Đề tài “Giải pháp hoàn thiện hoạt động giám sát, thanh tra các tổ chức niêm yết trên thị...
Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2010
Danh mục Đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp Ủy ban năm 2016
Đề tài “Hoàn thiện công tác đào tạo, quản lý người hành nghề kinh doanh chứng khoán trên...
Đề tài “Đổi mới cơ chế tuyển dụng và chính sách đãi ngộ để thu hút nhân lực có chất...
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
Tôi mong muốn nhận chứng chỉ hành nghề do UBCK Nhà nước cấp, tôi cần
- Tham gia những khóa học nào ?
- Học phí bao nhiêu ?
- Thời gian học như thế nào ?
- Địa điểm ở đâu ?
- Thủ tục giấy tờ cần những gì ?

">Tôi mong muốn nhận chứng chỉ hành nghề do UBCK Nhà nước cấp, tôi cần- Tham gia những khóa học...
Các lớp chiêu sinh tháng 06/2019 (20/06/2019-08:36)
Thông báo Danh sách Ca thi sát hạch đợt I năm 2019 (10/06/2019-13:51)
Các lớp chiêu sinh học tháng 5/2019 (20/05/2019-10:20)
Thông báo thi chuyên môn ngày 08/05/2019 đến 10/05/2019 (07/05/2019-09:37)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

8486735
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 - (84-28) 3930 9042


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng