Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Xây dựng cơ chế xử lý đỗ vỡ của công ty chứng khoán tại Việt Nam”

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hoàng Phú Cường

Đơn vị chủ trì: Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán

Mã Đề tài: UB.14.10

Tính cấp thiết của đề tài

Một trong các nguyên tắc quản lý chứng khoán của IOSCO là cơ quan quản lý phải xây dựng và ban hành cơ chế, quy trình xử lý sự đổ vỡ của các công ty chứng khoán trên thị trường nhằm giảm thiểu tổn thất đối với nhà đầu tư. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia Ngân hàng Thế giới trong khuôn khổ Chương trình đánh giá khu vực tài chính của Việt Nam, hiện cơ quan quản lý thị trường chứng khoán chưa triển khai thực hiện nguyên tắc này. Theo đó, luật phá sản hiện hành bảo vệ việc chuyển tiền cho khách hàng và chuyển tiền thực hiện thanh toán bù trừ trong vòng 90 ngày trước khi mở thủ tục phá sản. Quy định pháp luật cũng cho phép đấu thầu và bán công ty chứng khoán này cho công ty chứng khoán khác trong đó bao gồm việc chuyển giao tài khoản khách hàng. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những điểm chưa rõ ràng trong việc xử lý tài sản khách hàng trong mối quan hệ giữa công ty chứng khoán và các chủ nợ một khi công ty chứng khoán tuyên bố phá sản và việc mua lại hoặc tái cấu trúc vốn là không khả thi. Luật chứng khoán quy định các công ty chứng khoán phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, tuy nhiên không quy định rõ giá trị của khoản bảo hiểm này, cũng như không quy định rõ cách thức đền bù thiệt hại cho nhà đầu tư để bảo vệ họ khỏi các tổn thất do công ty chứng khoán và nhân viên của công ty chứng khoán gây ra.

Việc thành lập quỹ bảo vệ nhà đầu tư cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của UBCKNN trong năm 2014 trong bối cảnh công tác tái cấu trúc các công ty chứng khoán có thể làm co hẹp số lượng các công ty chứng khoán đang hoạt động.

Mục tiêu của đề tài:

Đề tài này sẽ tập trung nghiên cứu tìm hiểu các cách thức xử lý đổ vỡ của công ty chứng khoán, cơ chế đền bù thiệt hại, bảo vệ tài sản nhà đầu tư do các hành vi vi phạm pháp luật, sự đổ vỡ của các công ty chứng khoán trên thị trường. Trên cơ sở đó, đề tài sẽ đề xuất xây dựng cơ chế, quy trình xử lý đổ vỡ công ty chứng khoán và thành lập quỹ bảo vệ nhà đầu tư (bao gồm khuôn khổ pháp lý, cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành) như một cơ chế bảo vệ nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nội dung đề tài

Chương I: Cơ sở lý luận về đổ vỡ và cơ chế xử lý sự đổ vỡ của công ty chứng khoán.

Chương II: Thực trạng hoạt động của khối công ty chứng khoán tại Việt Nam và nhu cầu cấp bách phải có quy trình xử lý đổ vỡ công ty chứng khoán.

Chương III: Khuyến nghị thành lập quỹ bảo vệ nhà đầu tư cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

 

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

1.

Đặt vấn đề

2.

Tính cấp thiết của đề tài

3.

Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước

4.

Mục tiêu nghiên cứu

5.

Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu

6.

Sản phẩm nghiên cứu (tính quan trọng của nghiên cứu)

7.

Kết cấu của đề tài

CHƯƠNG I.

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỔ VỠ VÀ CƠ CHẾ XỬ LÝ SỰ ĐỔ VỠ CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

1.1.

Sự đổ vỡ của các công ty chứng khoán

1.1.1.

Khái niệm đổ vỡ của các công ty chứng khoán

1.1.2.

Hệ quả phát sinh từ việc đổ vỡ của các công ty chứng khoán

1.2.

Thông lệ quốc tế về xử lý sự đổ vỡ của công ty chứng khoán và cơ chế bảo vệ tài sản nhà đầu tư khi đổ vỡ xảy ra

1.2.1.

Thông lệ quốc tế về xử lý đổ vỡ của công ty chứng khoán  

1.2.2.

Cơ chế bảo vệ tài sản nhà đầu tư khi đổ vỡ xảy ra

1.2.2.1.

Quỹ bảo vệ nhà đầu tư

1.2.2.2.

Bảo hiểm

1.3.

Một số bài học rút ra cho Việt Nam

CHƯƠNG II.

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA KHỐI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM VÀ NHU CẦU CẤP BÁCH PHẢI CÓ QUY TRÌNH XỬ LÝ SỰ ĐỔ VỠ CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

2.1.

Hoạt động của khối công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam

2.2.1.

Tổng quan hoạt động công ty chứng khoán tại Việt Nam

2.2.2.

Tái cấu trúc công ty chứng khoán tại Việt Nam

2.2.3.

Thực trạng xử lý đổ vỡ của các công ty chứng khoán tại Việt Nam

2.2.

Tồn tại hiện nay liên quan đến bảo vệ nhà đầu tư trong trường hợp đổ vỡ của công ty chứng khoán

CHƯƠNG III.

KHUYẾN NGHỊ THÀNH LẬP QUỸ BẢO VỆ NHÀ ĐẦU TƯ CHO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

3.1.

Đề xuất cơ chế xử lý sự đổ vỡ của công ty chứng khoán tại Việt Nam

3.2.

Lựa chọn thành lập quỹ bảo vệ nhà đầu tư như một cơ chế đền bù, bảo vệ tài sản nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam

3.3.

Đề xuất khuôn khổ quy định hướng dẫn thành lập và vận hành quỹ bảo vệ nhà đầu tư cho thị trường chứng khoán Việt Nam

3.3.1.

Địa vị pháp lý của quỹ bảo vệ nhà đầu tư

3.3.2.

Địa vị pháp lý của của công ty quản lý quỹ bảo vệ nhà đầu tư  

3.3.3.

Thành viên tham gia quỹ

3.3.4.

Đối tượng nhà đầu tư hợp lệ

3.3.5.

Đền bù thiệt hại cho nhà đầu tư  

3.3.6.

Nguồn vốn và mức vốn mục tiêu của quỹ bảo vệ nhà đầu tư

3.3.7.

Sử dụng tiền của quỹ bảo vệ nhà đầu tư cho hoạt động đầu tư và các hoạt động khác 

3.3.8

Đề xuất khuôn khổ pháp lý

 

KẾT LUẬN

 (Nguồn Thư viện SRTC)

 

 

Mã sách: UB.14.10
Chủ biên: ThS. Hoàng Phú Cường
Năm xuất bản: 2014

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Tiếp cận thị trường và kinh doanh chứng khoán
Đề tài “Quỹ đầu tư mạo hiểm, kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam”
Đề tài “Mô hình hệ thống kế toán áp dụng cho công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng...
Đề tài “Hàng hóa cho thị trường chứng khoán Việt Nam – Thực trạng và một số giải pháp...
Mẫu soán thảo văn bản
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 5  (13/03/2019-09:22)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Tôi đã hoàn thành khóa học cơ bản về chứng khoán do Trung tâm tổ chức (Chứng chỉ được cấp ngày 13/12/1999), nay muốn...
Lớp học chiêu sinh tháng 07/2020 (06/07/2020-10:58)
Thông báo thi chuyên môn ngày 24/06/2020 đến 26/06/2020 (19/06/2020-10:07)
Các lớp chiêu sinh tháng 06/2020 (17/06/2020-09:38)
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-15:12)
THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-09:53)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9848401
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Phó Giám đốc Trung tâm - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương