Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Xây dựng và phát triển hoạt động quan hệ công chúng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Tiến Dũng

Đơn vị chủ trì: Ủy ban Chứng khoán nhà nước

Mã đề tài: UB.13.06

Nội dung của đề tài:

Đề tài được kết cấu gồm 3 chương

Chương I: Cơ sở lý luận về hoạt động quan hệ công chúng (Public Relations - PR)

Chương II: Thực trạng hoạt động quan hệ công chúng tại UBCKNN

Chương III: Đề xuất giải pháp phát triển hoạt động quan hệ công chúng tại Uỷ Ban Chứng khoán Nhà nước.

Đóng góp của đề tài:

Đề tài đã nêu các vấn đề tổng quan về cơ sở lý luận của hoạt động quan hệ công chúng, bao gồm các khái niệm, đặc điểm, nội dung hoạt động, vai trò, các công cụ… của hoạt động quan hệ công chúng trên cơ sở các thông lệ quốc tế hiện nay. Đề tài đã nghiên cứu một số kinh nghiệm quốc tế về hoạt động quan hệ công chúng tại Ủy ban chứng khoán và giao dịch Thái Lan và Mỹ là những thị trường có nhiều thành công trong hoạt động quan hệ công chúng, từ đó rút ra một số kinh nghiệm cho Việt Nam.

Đề tài có sự hệ thống về hoạt động quan hệ công chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước ở Việt Nam giai đoạn vừa qua, các phân tích cho thấy Ủy ban đã có những hoạt động định hướng, thường xuyên, lâu dài nhằm quảng bá TTCK và hình ảnh Ủy ban ra bên ngoài. Điểm mới trong đề tài là đề cập đến quản trị khủng hoảng về hoạt động quan hệ công chúng có vai trò quan trọng hiện nay, đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện như chứng khoán.

Đề tài có tính ứng dụng cao khi đề xuất 6 nhóm giải pháp về tổ chức công tác hoạt động quan hệ công chúng như: (bộ máy, con người, chức năng…), qui trình qui chế, nội dung hoạt động quan hệ công chúng cần chú trọng, kinh phí liên quan… các giải pháp mang tính cô đọng, thống nhất, tập trung; những chi tiết cụ thể rất rõ ràng như phát triển cổng thông tin điện tử, bảng điện, thiết kế ấn phẩm…

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG QUAN HỆ CÔNG CHÚNG (PUBLIC RELATIONS – PR)

1.1.

Các khái niệm chung về hoạt động quan hệ công chúng

1.1.1.

Khái niệm về công chúng

1.1.2.

Khái niệm về quan hệ công chúng

1.2.

Đặc điểm quan hệ công chúng

1.2.1.

Đặc điểm quan hệ công chúng trong một tổ chức nói chung

1.2.2.

Đặc điểm quan hệ công chúng trong cơ quan quản lý nhà nước

1.2.3.

Đặc điểm quan hệ công chúng trong cơ quan quản lý chứng khoán và thị trường chứng khoán

1.2.4.

So sánh quan hệ công chúng và quảng cáo, Marketing, một số hoạt động khác

1.3.

Vai trò của PR

1.3.1.

Vai trò của PR trong một tổ chức

1.3.2.

Vai trò của PR trong quản lý hành chính nhà nước

1.4.

Công cụ của hoạt động quan hệ công chúng

1.4.1.

Công cụ áp dụng đối với nhóm công chúng nội bộ

1.4.2.

Các công cụ áp dụng đối với nhóm công chúng bên ngoài

1.5.

Kinh nghiệm quốc tế về PR

1.5.1.

Tổng quan về hoạt động quan hệ công chúng trên thế giới

1.5.2.

Kinh nghiệm của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan

1.5.3.

Kinh nghiệm của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ

1.5.4.

Bài học kinh nghiệm đối với cơ quan quản lý nhà nước

CHƯƠNG II

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUAN HỆ CÔNG CHÚNG TẠI ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

2.1

Các quy định thực hiện hoạt động quan hệ công chúng tại UBCKNN

2.2.

Tổ chức hoạt động quan hệ công chúng tại UBCKNN

2.3.

Về xác định mục tiêu cho hoạt động quan hệ công chúng tại UBCKNN

2.3.1.

Mục tiêu chung của UBCKNN

2.3.2.

Mục tiêu cho từng nhóm đối tượng

2.4.

Thực trạng PR nội bộ và PR bên ngoài

2.4.1.

Thực trạng PR nội bộ

2.4.2.

Thực trạng hoạt động PR bên ngoài

2.5.

Hoạt động quản trị khủng hoảng PR

2.6.

Kinh phí hoạt động PR

2.7.

Đánh giá về hoạt động quan hệ công chúng tại UBCKNNN và Các nguyên nhân tác động

2.7.1.

Những kết quả đạt được

2.7.2.

Tồn tại, hạn chế

2.7.3.

Các nguyên nhân tác động tới hoạt động PR tại UBCKNN

CHƯƠNG III

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG QUAN HỆ CÔNG CHÚNG TẠI UBCKNN

3.1.

Giải pháp đổi mới tổ chức công tác quan hệ công chúng

3.1.1

Xây dựng mục tiêu hoạt động quan hệ công chúng tại UBCKNN

3.1.2.

Xây dựng quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc UBCKNN trong việc thực hiện hoạt động quan hệ công chúng

3.1.3.

Đổi mới chức năng, nhiệm vụ hoạt động Quan hệ công chúng của UBCKNN

3.1.4.

Về tổ chức hoạt động quan hệ công chúng của UBCKNN

3.2.

Giải pháp về xây dựng quy trình, quy chế chung

3.2.1.

Quy chế về cung cấp thông tin

3.2.2.

Xây dựng Quy chế văn hóa công sở của UBCKNN

3.2.3

Xây dựng Quy chế sử dụng biểu trưng (Logo) của UBCKNN

3.2.4.

Xây dựng Quy trình tổ chức sự kiện tại UBCKNN

3.3

Giải pháp các hoạt động đối với PR nội bộ và PR bên ngoài

3.3.1.

Các hoạt động đối với PR nội bộ

3.3.2.

Các hoạt động đối với PR bên ngoài

3.4.

Giải pháp quản trị khủng hoảng PR

3.5.

Nhân sự

3.6.

Giải pháp về kinh phí

3.7.

Kiến nghị

3.7.1.

Với Bộ Tài chính

3.7.2.

Kiến nghị với UBCKNN

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện, SRTC)

Mã sách: UB.13.06
Chủ biên: ThS. Nguyễn Tiến Dũng
Năm xuất bản: 2013

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-07:20)
Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thành viên tại Trung tâm GDCK Tp. HCM
Giới quan chức trong kinh doanh: ý nghĩa kinh tế và chính trị của sở hữu nhà nước
Đổi mới thủ tục hành chính trong hoạt động của Uỷ ban Chứng khoán NN
Kinh doanh chứng khoán
Những vấn đề kinh tế Việt Nam (qua các bài viết của cán bộ viện KTVN đăng trên tạp chí NCKT...
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 5  (13/03/2019-02:22)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-02:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-02:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-02:18)
Tôi là người chưa biết gì về chứng khoán liệu có thể theo học các khóa học ở Trung tâm được không ?
Thông báo thi chuyên môn ngày 20/08/2020 đến 21/08/2020 (11/08/2020-08:24)
Thông báo thi sát hạch đợt III năm 2020 (06/08/2020-02:55)
Lớp học chiêu sinh tháng 07/2020 (15/07/2020-09:31)
Các lớp chiêu sinh tháng 06/2020 (17/06/2020-02:38)
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-08:12)
THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-02:53)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9964095
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Phó Giám đốc Trung tâm - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương