Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Kiểm soát việc lạm dụng các giao dịch với các bên liên quan”

Chủ nhiệm đề tài: ThS.Bùi Hoàng Hải

Đơn vị chủ trì: Vụ Quản lý phát hành

Mã đề tài: UB.13.07

Nội dung đề tài: Đề tài được kết cấu gồm 3 chương:

Chương I: Cơ sở lý luận - kinh nghiệm kiểm soát giao dịch với các bên có liên quan

Chương II: Giao dịch với các bên có liên quan tại ViệtNam

Chương III: Giải pháp kiểm soát việc lạm dụng các giao dịch với các bên có liên quan

Đóng góp của đề tài

Đề tài đã nghiên cứu và trình bày một cách có hệ thống cả về lý luận và thực tiễn về bên liên quan, giao dịch của các bên liên quan, kinh nghiệm thế giới và kiểm soát giao dịch của các bên liên quan, thực trạng giao dịch của các bên liên quan ở Việt Nam đang diễn ra và sẽ diễn ra.

Chương I của đề tài là phần lý luận diễn giải khá rõ nét thông qua các biểu đồ và bảng biểu như mục 1.4 “ảnh hưởng của các giao dịch với các bên có liên quan đối với công ty và các cổ đông” và 1.5 “các yếu tố tạo điều kiện cho gioa dịch với các bên liên quan”. Kinh nghiệm quốc tế về kiểm soát việc lạm dụng giao dịch với các bên liên quan.

Thực trạng giao dịch với các bên liên quan ở Việt Nam được nhóm tác giả trình bày từ trang 36 đến trang 75 thể hiện tương đối rõ trong khuôn khổ pháp lý, hiện trạng tập trung chủ yếu ở vấn đề sở hữu và quản trị công ty, cơ chế và công cụ kiểm soát việc lạm dụng và chế tài xử lý hành vi lạm dụng. Đề tài chỉ rõ sự bất cập của hệ thống pháp luật chưa đầy đủ, mức độ Quản trị công ty thấp, công bố thông tin chưa đáp ứng yêu cầu; vấn đề và cấu trúc sở hữu đáng lo ngại nhất là sở hữu chéo.

Đề tài đã chỉ ra các giải pháp kiểm soát việc lạm dụng giao dịch giữa các bên có liên quan như: Hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, nâng cao chất lượng quản trị công ty, kiểm soát sở hữu chéo, sở hữu kim tự tháp, hạn chế sở hữu tập trung nhà nước, tăng cường công bố thông tin…

MỤC LỤC

 

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I

CƠ SỞ LÝ LUẬN- KINH NGHIỆM KIỂM SOÁT GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

1.1

Cơ sở lý luận

1.1.1.

Khái niệm về các bên có liên quan

1.1.2.

Khái niệm về giao dịch

1.1.3.

Khái niệm về giao dịch các bên có liên quan

1.2.

Xác định giao dịch với người có liên quan

1.2.1.

Các bên có khả năng là bên liên quan – các cá nhân có nghĩa vụ đối với công ty và những người có liên quan với họ

1.2.2.

Các  bên có liên quan trong giao dịch

1.3.

Phân loại loại giao dịch với các bên có liên quan

1.3.1.

Theo hình thức

1.3.2.

Theo đối tượng

1.3.3.

Theo mục đích

1.4

Ảnh hưởng của các giao dịch với các bên có liên quan đối với công ty và các cổ đông

1.4.1.

Lý thuyết

1.4.2.

Nghiên cứu thực nghiệm

1.5.

Các yếu tố tạo điều kiện cho giao dịch với các bên có liên quan

1.5.1

Môi trường pháp luật

1.5.2.

Quản trị công ty

1.5.3.

Mức độ tập chung sở hữu

1.5.4.

Niêm yết chéo và sở hữu nước ngoài

1.5.5.

Sở hữu của các nhà đầu tư có tổ chức

1.5.6.

Giám sát của chủ nợ

1.5.7.

Tình hình kinh doanh trong các năm liền kề

1.6.

Kinh nghiệm quốc tế về kiểm soát việc lạm dụng giao dịch với các bên có liên quan  

1.6.1

Định hướng về kiểm soát giao dịch với các bên có liên quan

1.6.2.

Xây dựng hệ thống pháp lý và định chế thực thi hiệu quả các quy định pháp lý 

1.6.3.

Phương pháp tiếp cận

CHƯƠNG II

GIAO DỊCH VỚI BÊN CÓ LIÊN QUAN TẠI VIỆT NAM

2.1.

Đặc điểm các doanh nghiệp Việt Nam

2.1.2.

Phân ngành

2.1.3.

Nguồn gốc sở hữu

2.1.4.

Mức độ tập trung sở hữu

2.1.5.

Liên kết sở hữu

2.2.

Quy định hiện hành tại Việt Nam liên quan đến giao dịch với bên có liên quan

2.2.2.

Luật Doanh nghiệp

2.2.3.

Pháp luật về kế toán

2.2.4

Pháp luật về chứng khoán

2.2.5.

Quy chế của Sở giao dịch chứng khoán

2.2.6.

Quy định về xử phạt vi phạm liên quan đến giao dịch nội bộ

2.3.

Tình hình quản trị công ty tại các công ty niêm yết

2.3.2

Khuôn khổ pháp lý về quản trị công ty

2.3.3.

Quản trị công ty ở Việt Nam theo đánh giá của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC)

2.3.4.

hực trạng về quản trị công ty niêm yết ở Việt Nam

2.4.

Tóm tắt

CHƯƠNG III

GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT VIỆC LẠM DỤNG CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

3.1.

Hoàn thiện khung pháp lý

3.2.

Nâng cao năng lực thực thi pháp luật

3.2.1.

Nâng cao năng lực của cơ quan quản lý thị trường

3.2.2.

Nâng cao năng lực cho hệ thống tòa án

3.3.

Nâng cao chất lượng quản trị công ty

3.4.

Hạn chế tình trạng tập trung sở hữu nhà nước

3.5.

Kiểm soát sở hữu chéo, sở hữu theo mô hình kim tự tháp

3.6

Tăng cường sở hữu nước ngoài

3.7.

Tăng cường công bố thông tin

3.8.

Xây dựng cơ chế trọng tài và xử lý tranh chấp

3.9.

Sự tham gia của các tổ chức phi lợi nhuận

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện, SRTC)

Mã sách: UB.13.07
Chủ biên: ThS.Bùi Hoàng Hải
Năm xuất bản: 2013

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Ứng dụng công nghệ tin học trong công tác bảo mật dữ liệu tại Trung tâm GDCK Việt Nam
Đề tài “Điều chỉnh pháp lý đối với hành vi bị cấm và hạn chế trên thị trường chứng...
Một số giải pháp tăng cường công tác đào tạo thực hành chứng khoán ở Việt Nam
Định hướng và giải pháp tuyên truyền nâng cao dân trí cho công chúng
Một số giải pháp tuyên truyền nhằm nâng cao dân trí về chứng khoán và thị trường chứng khoán
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 5  (13/03/2019-09:22)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Nếu chưa được tham gia lớp học về đào tạo chứng khoán thì tôi có được trở thành bạn đọc của Thư viện không ?
Lớp học chiêu sinh tháng 07/2020 (06/07/2020-10:58)
Thông báo thi chuyên môn ngày 24/06/2020 đến 26/06/2020 (19/06/2020-10:07)
Các lớp chiêu sinh tháng 06/2020 (17/06/2020-09:38)
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-15:12)
THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-09:53)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9848409
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Phó Giám đốc Trung tâm - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương