Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Giải pháp phát triển các tổ chức đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011-2020”

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thanh Huyền

Đơn vị chủ trì: Vụ Phát triển thị trường                                               

 Mã đề tài: UB.11.08

LỜI NÓI ĐẦU

1. Tính cấp thiết của Đề tài

Thị trường chứng khoán ViệtNamđã trải qua hơn 10 năm trưởng thành và phát triển. Các yếu tố của thị trường đang từng bước hoàn thiện, hàng hoá và các tổ chức trung gian trên thị trường ngày càng phát triển về số lượng, quy mô,  chất lượng, hành lang pháp lý cũng được hoàn thiện đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường. Bên cạnh đó, cũng có một số yếu tố chưa tương xứng với sự phát triển chung của thị trường. Một trong những vấn đề đó là tính chuyên nghiệp của các nhà đầu tư có nguyên nhân từ việc các nhà đầu tư có tổ chức chưa phát huy vai trò trụ cột thị trường. Theo thống kê, tỷ lệ số lượng tài khoản của tổ chức đầu tư (trong và ngoài nước) thời điểm cuối năm 2007 và cuối năm 2010 lần lượt là 0,32% và 0,4%. Số lượng quỹ niêm yết tính đến cuối năm 2010 là 05 quỹ với tổng giá trị niêm yết tính theo mệnh giá là 2.761 tỷ VNĐ. Như vậy, về mặt số lượng, vai trò của các tổ chức đầu tư chưa có gia tăng nào đáng kể trong giai đoạn thị trường chứng khoán phát triển mạnh vừa qua. Về chất lượng, hoạt động đầu tư của các tổ chức chưa thể hiện tính ưu việt so với mức biến động chung của thị trường, các loại hình dịch vụ mà các quỹ cung cấp vẫn chưa được sử dụng rộng rãi, vai trò tạo lập thị trường của các tổ chức đầu tư chưa được khẳng định trên thị trường.

            Sự phát triển của các tổ chức đầu tư còn là yếu tố quan trọng giúp cho thị trường thực hiện tốt các chức năng của mình, cụ thể :

            Thứ nhất, thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế. Muốn vậy, hoạt động đầu tư của các tổ chức cần được chú trọng phát triển, dần thay thế cho hoạt động đầu cơ ngắn hạn của các nhà đầu tư cá nhân.

            Thứ hai, để thị trường chứng khoán thực sự là chỉ báo đối với nền kinh tế, làm cơ sở cho việc hoạch định và đánh giá chính sách, hoạt động đầu tư cần phải dựa trên những phân tích chuyên nghiệp của các tổ chức thay vì đầu tư theo cảm tính, tâm lý đám đông của các nhà đầu tư cá nhân.

            Thứ ba, nâng cao chất lượng quản trị của các doanh nghiệp, cần phải có sự tham gia của các tổ chức đầu tư vào điều hành doanh nghiệp, đặc biệt là về quản trị tài chính, qua đó tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

            Thứ tư, nâng cao tính minh bạch của thị trường, sự phát triển của các tổ chức đầu tư với kỹ năng phân tích đầu tư chuyên nghiệp sẽ hạn chế ảnh hưởng của những hành vi tiêu cực như thao túng thị trường, tin đồn thất thiệt, giao dịch nội gián…

Trong « chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2020 » với mục tiêu phát triển toàn diện thị trường chứng khoán, cả về quy mô và chất lượng hoạt động, đưa TTCK trở thành một kênh huy động vốn hiệu quả, an toàn, đáp ứng nhu cầu về vốn và nhu cầu đầu tư của toàn xã hội. Chủ động hội nhập thị trường tài chính quốc tế,  nâng cao khả năng cạnh tranh, thu hẹp khoảng cách phát triển của TTCK ViệtNamso với các quốc gia phát triển trong khu vực. Mở rộng quy mô của TTCK, phấn đấu đưa tổng giá trị vốn hóa thị trường (không bao gồm thị trường trái phiếu) đạt từ 90% đến 110% GDP vào năm 2020. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, một thị trường dựa trên nền tảng vững chắc tạo ra bởi hệ thống các tổ chức đầu tư trong nước chắc chắn sẽ trở nên linh hoạt hơn trước những cú sốc kinh tế và tài chính tạo ra bởi hiện tượng rút vốn ồ ạt. Những ảnh hưởng tiêu cực tạo ra bởi hiện tượng này sẽ nhanh chóng được kiểm soát, quản lý và dễ xử lý khi mà các nhà đầu tư trong nước hoàn toàn có đủ sức mạnh để thay thế các đối tác là các nhà đầu tư nước ngoài. Do đó, việc phát triển hệ thống các tổ chức đầu tư trong nước cũng  là  một  vấn đề  then chốt  cần được lưu ý để  có thể  giúp hệ thống tài chính phòng vệ chống lại ảnh hưởng của các cú sốc bên ngoài.

            Trên đây là những lý do cho sự ra đời của đề tài nghiên cứu : «Giải pháp phát triển các tổ chức đầu tư trên thị trường chứng khoán ViệtNamthời kỳ 2011-2020».

2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước

Cho đến nay, các nghiên cứu liên quan đến sự tham gia của tổ chức đầu tư trên thị trường chứng khoán có Vai trò và khả năng tham gia của các định chế ngân hàng- tài chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam của TS.Nguyễn Sơn (UBCKNN). Tuy nhiên đề tài này chỉ mới đề cập đến định chế tài chính- ngân hàng chứ chưa hệ thống hóa các vấn đề về tổ chức đầu tư. Thực tế hiện nay cho thấy, các tổ chức đầu tư tại Việt Nam còn nhỏ bé so với lực lượng nhà đầu tư cá nhân, cho nên chưa thể đóng vai trò là nhân tố ổn định cho thị trường chứng khoán, chính vì vậy việc nghiên cứu, kiện toàn chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ lực lượng các tổ chức đầu tư cần phải được hệ thống hóa cả về lý luận và thực tiễn.

3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Đề tài “Giải pháp phát triển các tổ chức đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam thời kỳ 2011-2020” được xây dựng nhằm mục tiêu tìm hiểu thực trạng hoạt động và đầu tư của các tổ chức đầu tư đã, đang và sẽ có mặt tại Việt Nam; Phân tích khả năng dựa vào đó đề xuất giải pháp phát triển tổ chức đầu tư tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

 4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài

- Nghiên cứu cơ sở lý luận và  kinh nghiệm quốc tế về tổ chức đầu tư trên thị trường chứng khoán;

- Đánh giá thực trạng sự tham gia của tổ chức đầu tư vào thị trường chứng khoán ViệtNam(trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp);

- Đề xuất giải phát phát triển tổ chức đầu tư vào thị trường chứng khoán ViệtNam.

5. Phương pháp nghiên cứu của đề tài:

- Thu thập và xử lý tài liệu: Tập hợp văn bản quy phạm pháp luật, kinh nghiệm quốc tế nghiên cứu rút ra bài học kinh nghiệm.

- Khảo sát thực tế: khảo sát các đợt phát hành lần đầu của các công ty công ty đại chúng; Tổng hợp và phân tích số liệu giao dịch của tổ chức đầu tư qua từng thời kỳ.

- Tổ chức hội thảo nhằm tham khảo ý kiến từ các chuyên gia.

6. Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu, kết luận, bảng, biểu số liệu minh họa, danh mục tên viết tắt và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung đề tài gồm 3 chương:

Chương I. Những vấn đề cơ bản về tổ chức đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Chương II. Thực trạng hoạt động của tổ chức đầu tư trên thị trường chứng khoán ViệtNam

Chương III. Giải pháp phát triển tổ chức đầu tư trên thị trường chứng khoán ViệtNam.

 

 

 

MỤC LỤC

 

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I.

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN  

1.1.

Khái niệm cơ bản về tổ chức đầu tư

1.1.1.

Các khái niệm

1.1.2.

Phân loại tổ chức đầu tư

1.2.

Hoạt động của tổ chức đầu tư trên thị trường chứng khoán

1.2.1.

Hoạt động của công ty chứng khoán

1.2.2.

Hoạt động của ngân hàng thương mại

1.2.3.

Hoạt động của quỹ đầu tư

1.2.4.

Hoạt động của các tổ chức đầu tư khác

1.2.5.

Xu hướng phát triển của các tổ chức tài chính khác

1.3.

Một số kinh nghiệm quốc tế

1.3.1.

Châu Âu

1.3.2.

Mỹ

1.3.3.

Hàn Quốc

1.3.4.

Trung Quốc

1.4.

Bài học kinh nghiệm rút ra

1.4.1.

Vai trò của tổ chức đầu tư

1.4.2.

Đặc trưng hoạt động của tổ chức đầu tư

1.4.3.

Nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức đầu tư

1.5.

Kết luận

CHƯƠNG II.

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT

2.1.

Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2000-2010

2.1.1.

Thị trường sơ cấp

2.1.2.

Thị trường thứ cấp

2.1.3.

Một số nhận xét

2.2.

Khung pháp lý quy địnhc ho tổ chức đầu tư

2.2.1.

Đối với các tổ chức tín dụng ngân hàng thương mại

2.2.2.

Đối với công ty chứng khoán

2.2.3.

Đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài

2.2.4.

Đối với quỹ đầu tư

2.2.5.

Đối với các loại hình khác

2.3.

Thực trạng hoạt động đầu tư trên thị trường chứng khoán của các tổ chức đầu tư

2.3.1.

Ngân hàng thương mại

2.3.2.

Công ty chứng khoán

2.3.3.

Quỹ đầu tư (quỹ đóng, mở), quỹ bất động sản

2.3.4.

Công ty bảo hiểm

2.5.

Kết luận

CHƯƠNG III.

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT

3.1.

Định hướng phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011-2020

3.1.1.

Định hướng phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2011-2020

3.1.2.

Định hướng phát triển thị trường chứng khoán giai đoạn 2011-2020

3.1.3.

Định hướng phát triển tổ chức đầu tư trên thị trường chứng khoán                            giai đoạn 2011-2020

3.2.

Giải pháp phát triển tổ chức đầu tư

3.2.1.

Các giải pháp chung

3.2.2.

Các giải pháp cụ thể

 

KẾT LUẬN

Nguồn:Thư viện, SRTC)           

 

Mã sách: UB.11.08
Chủ biên: ThS. Nguyễn Thanh Huyền
Năm xuất bản: 2011

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Giải pháp khuyến khíc nhà đầu tư tổ chức tham gia giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt...
Đề tài: “Cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng và phát triển thị trường giao dịch...
Hoàn thiện và phát triển hệ thống chỉ báo cho thị trường chứng khoán VN
Tổ chức hệ thống quản lý chứng khoán đăng ký giao dịch tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà
Đề tài: “Xây dựng và phát triển hoạt động lưu ký chứng khoán quốc tế trên thị trường...
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 5  (13/03/2019-09:22)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Hiện nay, tôi đang nghiên cứu về thị trường chứng khoán và đặc biệt là về vấn đề phát hành trái phiếu chính phủ...
Lớp học chiêu sinh tháng 07/2020 (06/07/2020-10:58)
Thông báo thi chuyên môn ngày 24/06/2020 đến 26/06/2020 (19/06/2020-10:07)
Các lớp chiêu sinh tháng 06/2020 (17/06/2020-09:38)
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-15:12)
THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-09:53)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9848435
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Phó Giám đốc Trung tâm - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương