Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Chế độ kế toán áp dụng cho Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam”

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hà Thị Tường Vy

Đơn vị chủ trì: Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán

Mã đề tài: UB.10.03

LỜI NÓI ĐẦU

Sự cần thiết của đề tài

            Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam vừa được chuyển đổi từ một đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động theo cơ chế Ngân sách Nhà nước bao cấp sang hoạt động theo mô hình Công ty TNHH một thành viên sở hữu Nhà nước, hạch toán kinh tế. Việc chuyển đổi mô hình hoạt động đã tạo điều kiện cho Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam có điều kiện nâng cao vai trò tự quản, tăng cường tính chủ động và chuyên nghiệp trong hoạt động, phát huy được vai trò giám sát của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về các hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán, tăng cường vị thế trong mối quan hệ quốc tế.

            Kế toán là một trong những công cụ quản lý quan trọng của doanh nghiệp cũng cần phải nghiên cứu để làm cơ sở cho việc xây dựng và công bố một chế độ kế toán phù hợp với đặc thù hoạt động và yêu cầu quản lý của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam theo mô hình tổ chức mới.

            Việc nghiên cứu và xây dựng chế độ kế toán cho Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam hoạt động theo mô hình Công ty TNHH một thành viên sở hữu Nhà nước giúp cho việc tăng cường quản lý hoạt động của Trung tâm cũng như tăng cường việc hoàn thiện các văn bản pháp lý của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

 Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước:

            Các văn bản pháp lý của khuôn khổ quản lý thị trường chứng khoán nói chung và Trung tâm Lưu ký chứng khoán nói riêng đã được hoàn chỉnh. Ở Việt Nam, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam vừa được thành lập thành một đơn vị độc lập hơn 5 năm. Trong hơn 5 năm hình thành và phát triển, các cơ quan quản lý nhà nước và Trung tâm đã nỗ lực phấn đấu hoàn thiện các văn bản pháp lý. Tuy nhiên, văn bản pháp lý về kế toán thì mới chỉ dừng lại cho loại hình hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp có thu, còn mô hình Công ty TNHH một thành viên sở hữu Nhà nước còn khá mới mẻ, chưa được nghiên cứu một cách đầy đủ và đúng nghĩa. Bởi vậy, việc nghiên cứu để xây dựng một chế độ kế toán cho Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam đã trở nên cấp bách.

Mục tiêu nghiên cứu

            - Làm rõ những đặc điểm hoạt động và quản lý của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, từ đó xác định các yêu cầu đối với Chế độ kế toán áp dụng cho Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

            - Đề xuất nội dung Chế độ kế toán Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam phù hợp với cơ chế quản lý hiện hành (Công ty TNHH Nhà nước một thành viên thuộc sở hữu Nhà nước).

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

NHỮNG YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA VIỆC XÂY DỰNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

1.1.

Những đặc điểm cơ bản về tổ chức hoạt động, quản lý của Trung tâm Lưu ký chứng khoán chi phối chế độ kế toán

1.1.1.

Những dặc điểm cơ bản về mô hình tổ chức, hoạt động chi phối chế độ kế toán

1.1.2.

Những đặc điểm cơ bản về cơ chế quản lý tài chính chi phối chế độ kế toán

1.2.

Thực trạng về kế toán của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua

1.2.1.

Thực trạng các quy định về kế toán của Trung tâm Lưu ký chứng khoán

1.2.1.1.

Giai đoạn đầu (từ 1999 đến cuối năm 2005)

1.2.2.

Thực trạng thực hiện công tác kế toán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán

1.2.2.1.

Đánh giá chung

1.2.2.2.

Đánh giá cụ thể

1.3.

Đặc điểm hệ thống kế toán Trung tâm lưu ký chứng khoán một số nước trên thế giới

1.3.1.

Công ty TNHH lưu ký chứng khoán Thái Lan

1.3.2.

Trung tâm lưu ký chứng khoán TNHH Bangladesh

1.4.

Các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán vận dụng để xây dựng Chế độ kế toán của Trung tâm Lưu ký chứng khoán

1.4.1.

Các nguyên tắc kế toán

1.4.2.

Khái quát về hệ thống chuẩn mực kế toán

1.4.3.

Đặc điểm của các chuẩn mực kế toán liên quan đến các tổ chức tài chính

1.5.

Những vấn đề rút ra cho việc xây dựng Chế độ kế toán Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

CHƯƠNG II.

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

2.1.

Sự cần thiết xây dựng Chế độ kế toán Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

2.1.1.

Yêu cầu khách quan

2.1.2.

Yêu cầu chủ quan của kế toán

2.2.

Các mục tiêu,nguyên tắc xây dựng Chế độ kế toán Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

2.2.1.

Các mục tiêu

2.2.2.

Các nguyên tắc xây dựng Chế độ kế toán Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

2.3.

Nội dung Chế độ kế toán áp dụng cho Trung tâm Lưu ký chứng khoán

2.3.1.

Chế độ báo cáo tài chính

2.3.2.

Hệ thống tài khoản kế toán

2.3.3.

Hình thức và hệ thống số kế toán

2.3.3.1.

Hình thức Sổ kế toán

2.3.3.2.

Đặc trưng và trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính

2.3.3.3.

Các loại Sổ kế toán của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

2.3.4.

Hệ thống chứng từ kế toán

2.4.

Kiến nghị các điều kiện thực hiện

 

KẾT LUẬN

  (Nguồn: Thư viển SRTC)

 

           

             

 

 

Mã sách: UB.10.03
Chủ biên: ThS. Hà Thị Tường Vy
Năm xuất bản: 2010

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Ứng dụng công nghệ tin học vào công tác thanh tra, giám sát TTCK VN
Kế toán tài chính
Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Ủy ban chứng khoán Nhà nước năm 2002 (Mã sách:...
Đề tài “Chế độ kế toán áp dụng cho Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam”
Nghiên cứu tác động của thị trường chứng khoán phái sinh đối với thị trường chứng khoán...
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 5  (13/03/2019-09:22)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Xin cho biết điều kiện và cách thức để một công ty có thể lên sàn giao dịch chứng khoán.">Xin cho biết điều kiện và cách thức để một công ty có thể lên sàn giao dịch chứng khoán.
Lớp học chiêu sinh tháng 12/2020 (25/11/2020-15:23)
Các lớp chiêu sinh tháng 11/2020 (11/11/2020-15:25)
Thông báo Ca thi chuyên môn ngày 15/10/2020 đến 16/10/2020 (09/10/2020-10:36)
Thông báo thi sát hạch đợt III năm 2020 (06/08/2020-09:55)
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-15:12)
THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-09:53)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

10414507
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Phó Giám đốc Trung tâm - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương