Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài: “Hoàn thiện quy trình, tiêu trí lựa chọn công ty kiểm toán được chấp thuận”

Chủ nhiệm đề tài: PGS - TS Lê Thị Hòa

Đơn vị chủ trì: Vụ Quản lý phát hành

Mã đề tài: UB.10.08

LỜI MỞ ĐẦU

Xuất phát từ như cầu hoàn thiện Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán hiện nay, Tập thể tác giả đã lựa chọn nghiên cứu Đề tài “Hoàn thiện quy trình lựa chọn công ty kiểm toán được chấp thuận” trên cơ sở nghiên cứu về cơ sở lý luận, đánh giá tình hình thực tế và đề xuất những giải pháp nhằm đóng góp những ý kiến góp phần lựa chọn hiệu quả những công ty kiểm toán và những kiểm toán viên độc lập đáp ứng nhu cầu kiểm toán ngày càng gia tăng đối với báo cáo tài chính của các công ty đại chúng trong đó có các công ty niêm yết trong nền kinh tế nước ta giai đoạn hiện nay và kiểm soát chất lượng của các Báo cáo tài chính được kiểm toán của các tổ chức này công bố công khai trên thị trường chứng khoán.

 

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

Chương I.

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO CÁC TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC NIÊM YẾT VÀ TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

1.

Khái niệm, bản chất, phân loại và vai trò của hoạt động kiểm toán độc lập

1.1.

Khái niệm, bản chất kiểm toán

   1.2.

Các loại hình, chủ thể kiểm toán và kiểm toán độc lập 

1.3.

Vai trò của kiểm toán độc lập trong nền kinh tế và thị trường chứng khoán

2.

Kiểm toán viên, doanh nghiệp kiểm toán và tổ chức nghề nghiệp kiểm toán độc lập

2.1.

Kiểm toán viên độc lập

2.2.

Doanh nghiệp kiểm toán độc lập, hình thức tổ chức, lĩnh vực hoạt động và phân loại mô hình hoạt động của doanh nghiệp kiểm toán độc lập

2.3.

Tổ chức nghề nghiệp kiểm toán độc lập

3.

Nhu cầu quản lý các công ty kiểm toán chấp thuận và danh sách kiểm toán viên kiểm toán các công ty đại chúng

4.

Tiêu chí, quy trình lựa chọn công ty kiểm toán và danh sách kiểm toán viên thực hiện kiểm toán đối với các công ty đại chúng trong đó có công ty niêm yết

5.

Kinh nghiệm quản lý hoạt động công ty kiểm toán độc lập và danh sách kiểm toán viên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty đại chúng

5.1.

 Kinh nghiệm quản lý hoạt động công ty kiểm toán độc lập và danh sách kiểm toán viên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty đại chúng của Hà Lan

5.2.

 Kinh nghiệm quản lý hoạt động công ty kiểm toán độc lập và danh sách kiểm toán viên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty đại chúng của Mỹ

Chương II.

TRẠNG HỆ THỐNG QUY TRÌNH, TIÊU CHÍ LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN HOẠT ĐỘNG TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

1.

Tổng quan về tình hình hoạt động công ty kiểm toán độc lập của Việt Nam hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam

2.

Tổng quan về hệ thống các văn bản pháp lý quy định quy trình, tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận hoạt động trên thị trường chứng khoán của Việt Nam

3.

Các quy định về chế tài liên quan đến chấp hành quy trình, tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán được chấp thuận hoạt động trên thị trường chứng khoán của Việt Nam

4.

 Thực trạng về quy định và chấp hành công tác kiểm toán độc lập đối với hoạt động của các công ty đại chúng, tổ chức niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

4.1.

Quy định kiểm toán đối với công bố thông tin về báo cáo tài chính của công ty đại chúng, tổ chức niêm yết

4.2.

Nhận thức và chấp hành của công ty đại chúng, tổ chức niêm yết, về kiểm toán báo cáo tài chính do tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện

5.

Thực trạng về chất lượng và sự kịp thời đối với công tác kiểm toán báo cáo tài chính công bố công khai trên thị trường chứng khoán Việt Nam do công ty kiểm toán độc lập thực hiện

6.

Thực trạng thực hiện công tác quản lý, giám sát hoạt động của các công ty kiểm toán độc lập trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Chương III.

 ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP, ĐIỀU KIỆN, LỘ TRÌNH HOÀN THIỆN QUY TRÌNH, TIÊU CHÍ LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHẤP THUẬN HOẠT ĐỘNG TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

1.

 Sự cần thiết hoàn thiện quy trình, tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán được chấp thuận hoạt động trên thị trường chứng khoán của Việt Nam

2.

Mục tiêu và định hướng phát triển kiểm toán độc lập đến năm 2020

3.

Quan điểm và định hướng hoàn thiện quy trình, tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán được chấp thuận hoạt động trên thị trường chứng khoán của Việt Nam

4.

Các giải pháp hoàn thiện quy trình, tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán được chấp thuận hoạt động trên thị trường chứng khoán của Việt Nam phát triển hệ thống kiểm toán Việt Nam đến năm 2020

5.

Lộ trình thực hiện các giải pháp hoàn thiện quy trình, tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán được chấp thuận hoạt động trên thị trường chứng khoán của Việt Nam

6.

Các điều kiện để thực hiện tốt các giải pháp hoàn thiện quy trình, tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán được chấp thuận hoạt động trên thị trường chứng khoán của Việt Nam

 

KẾT LUẬN

(Nguồn Thư viện SRTC)

 

 

Mã sách: UB.10.08
Chủ biên: PGS - TS Lê Thị Hòa
Năm xuất bản: 2010

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Tổ chức thương mại thế giới (WTO)
Đề tài “Nâng cao chất lượng hoạt động trang tin điện tử Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”
Đề tài: “Xây dựng và phát triển hoạt động lưu ký chứng khoán quốc tế trên thị trường...
Đề tài “Các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống bù trừ và thanh toán trong giao dịch chứng ...
Văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động kinh tế
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
Làm thế nào để mượn được thẻ Thư viện mượn sách ?
Thông báo thi sát hạch đợt 2 năm 2019 (15/10/2019-09:11)
Các lớp chiêu sinh học tháng 10/2019 (15/10/2019-09:11)
Các lớp chiêu sinh tháng 09/2019 (08/10/2019-10:35)
Thông báo thi chuyên môn ngày 25/09/2019 đến 27/09/2019 (18/09/2019-14:20)
Thông báo Danh sách Ca thi sát hạch đợt I năm 2019 (10/06/2019-13:51)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

8983726
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng