Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Xây dựng cơ chế quản lý tài chính đối với Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán tại Việt Nam”

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Dương Ngọc Tuấn

Đơn vị chủ trì: Vụ Tài chính Ngân hàng – Bộ Tài chính

Mã đề tài: UB.09.06

 

LỜI MỞ ĐẦU

 

Tính cấp thiết của đề tài:

- Xây dựng cơ chế tài chính và đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với các ngành nghề, lĩnh vực, khu vực doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của Bộ Tài chính trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

- Đối với lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, trong thời gian qua Bộ Tài chính xây dựng để trình các cấp có thẩm quyền ban hành hoặc tự ban hành các cơ chế chính sách tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ cho hoạt động của thị trường chứng khoán vận hành và phát triển. Thủ tướng Chính phủ đã có các quyết định thành lập các Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán trên cơ sở chuyển đổi mô hình tổ chức hoạt động từ đơn vị sự nghiệp có thu sang loại hình doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên hoạt động theo Luật chứng khoán, Luật doanh nghiệp. Mặc dù các đơn vị này đã chính thức khai trương hoạt động, có tổ chức bộ máy và điều lệ mới nhưng đến nay mới chỉ có 01 cơ chế quản lý tài chính đối với Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh được ban hành và đang triển khai áp dụng. Vấn đề đặt ra là: (i) bắt buộc xây dựng cơ chế quản lý tài chính đối với các đơn vị còn lại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán và (ii) xây dựng cơ chế cho từng đơn vị hay một cơ chế chung áp dụng cho tất cả các đơn vị.

Vì vậy để xây dựng cơ chế quản lý tài chính đối với các Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán vừa có tính khoa học, vừa có tính thực tiễn áp dụng lâu dài phù hợp với tính chất đặc thù trong tổ chức hoạt động, Ban chủ nhiệm đề tài lựa chọn đề tài với tên gọi nêu trên.

 Mục đích nghiên cứu của đề tài:

Nghiên cứu đề xuất cho Bộ Tài chính xây dựng được chính sách quản lý tài chính đối với các Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán để đạt được yêu cầu:

- Phù hợp với cơ chế tổ chức hoạt động cũng như phải tạo được động lực, cơ chế thông thoáng và thực sự chủ động cho các Sở GDCK và Trung tâm LKCK hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

- Huy động được mọi nguồn lực từ tài sản, tiền vốn, con người, trang thiết bị, công nghệ cho hoạt động của các Sở GDCK và Trung tâm LKCK cho hoạt động chuyên môn nghiệp vụ.

- Giải quyết hài hoà mối quan hệ về lợi ích đối với người lao động, doanh nghiệp và nhà nước trong quá trình chi trả, phân phối tiền lương, tiền công và các khoản khen thưởng và nghĩa vụ với Nhà nước.

 Phạm vi nghiên cứu của đề tài:

Xây dựng cơ chế tài chính chỉ áp dụng cho các Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán khi các đơn vị này hoạt động theo mô hình Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc Nhà nước sở hữu 100% vốn tại Việt nam. Khi các đơn vị này thực hiện cổ phần hoá, chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập thì sẽ thực hiện cơ chế tài chính phù hợp với loại hình doanh nghiệp sau chuyển đổi.

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ GDCK VÀ TRUNG TÂM LKCK

1.

Giới thiệu về các Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

1.1.

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1.2.

Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1.3.

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

2.

Cơ chế quản lý tài chính của các Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán trong giai đoạn là đơn vị sự nghiệp có thu

2.1.

Nguồn tài chính

2.2.

Quản lý thi

2.3.

Tiền lương, tiền công cho cán bộ nhân viên

2.4.

Dự toán thu – chi

2.5.

Trích lập và sử dụng các Quỹ

2.6.

Chế độ kiểm toán, kế toán

3.

Quy chế quản lý tài chính HOSE (Giai đoạn 2007 – nay)

3.1.

Quy định chung

3.2.

Quản lý vốn

3.3.

Quản lý tài sản

3.4.

Quản lý doanh thu, chi phí

3.5.

Lợi nhuận và trích lập các quỹ

3.6.

Chế độ kế toán, kiểm toán

4.

Tham khảo kinh nghiệm về công tác quản lý tái chính đối với các Sở GDCK và Trung tâm LKCK của một số nước trong khu vực

4.1.

Mô hình Thái Lan

4.1.1.

Ủy Ban chứng khoán Thái Lan

4.1.2.

Sở Giao dịch chứng khoán Thái Lan

4.2.

Mô hình Malaysia

4.2.1.

Ủy Ban chứng khoán Malaysia

4.2.2.

Sở Giao dịch chứng khoán Malaysia

4.2.3.

Mối quan hệ về tài chính giữa sở GDCK-UBCK – Các đơn vị trong hệ thống

5.

Đánh giá cơ chế tài chính đối với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký: Thời kỳ đánh giá từ khi 2 đơn vị này thành lập đến nay

CHƯƠNG II.

ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI  CÁC SỞ GDCK VÀ TRUNG TÂM LKCK

1.

Quan điểm và mục tiêu định hướng

2.

Căn cứ pháp lý để xây dựng

3.

Xác định các vấn đề đổi mới  và nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị

4.

Nội dung cụ thể của cơ chế quản lý tài chính

4.1.

Cơ chế quản lý vốn Nhà nước giao

4.2.

Cơ chế quản lý tài sản

4.3.

Quản lý các khoản công nợ

4.4.

Cơ chế quản lý các khoản thu

4.5.

Lợi nhuận và trích lập các quỹ

4.6.

Chế độ kế toán, kiểm toán, kế hoạch tài chính

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

Mã sách: UB.09.06
Chủ biên: ThS. Dương Ngọc Tuấn
Năm xuất bản: 2009

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Đề tài “Điều chỉnh pháp lý đối với hành vi bị cấm và hạn chế trên thị trường chứng...
Những giải pháp đảm bảo an toàn cho sự phát triển TTCK Việt Nam
Hướng dẫn soạn thảo văn bản giao dịch trên TTCK và những quy định mới nhất cần quan tâm
Lập, đọc, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính
Một số giải pháp để quản lý các giao dịch cổ phiếu quỹ
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 5  (13/03/2019-09:22)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Làm thế nào để mượn được thẻ Thư viện mượn sách ?
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-15:12)
Các lớp chiêu sinh học tháng 06/2020 (20/05/2020-08:36)
THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-09:53)
Lớp học chiêu sinh tháng 02 và 03/2020 (30/03/2020-09:02)
Thông báo thi chuyên môn ngày 27/11/2019 đến 29/11/2019 (21/11/2019-15:46)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9735063
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng