Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Nghiên cứu mối quan hệ giữa thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản- các chính sách điều chỉnh”

Đề tài “Nghiên cứu mối quan hệ giữa thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản- các chính sách điều chỉnh” 

 

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Quốc Tuấn

 Đơn vị chủ trì: Trung tâm NCKH&ĐTCK chi nhánh Tp HCM

Mã đề tài: UB.08.03

 

LỜI MỞ ĐẦU

 

Tính cấp thiết của đề tài:

Nền kinh tế Việt Nam đang từng bước đổi mới và phát triển để hội nhập với kinh tế thế giới, đặc biệt là sau khi Việt Nam gia nhập WTO. Trong đó, có sự đóng góp quan trọng của TTCK và thị trường BĐS. Mặc dù, trong thời gian gần đây thị trường có xu hướng chững lại nhưng các nhà đầu tư vẫn đánh giá cao và kỳ vọng vào hai thị trường đầy tiềm năng này và xem đó là hai kênh đầu tư bổ sung cho nhau. Thực tế cho thấy nguồn vốn của nền kinh tế liên tục luân chuyển giữa hai thị trường tạo mối quan hệ gắn kết chặt chẽ giữa chúng.

Tài trợ cho thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay chủ yếu là nhờ vào nguồn vốn vay từ các ngân hàng thương mại và vốn ứng trước của các nhà đầu tư. Song trở ngại cho việc huy động nguồn vốn này là do sản phẩm bất động sản thường có giá trị lớn; thời gian hoàn vốn dài mà nguồn vốn ngân hàng không thể đáp ứng đầy đủ, trong khi vốn nhàn rỗi trong dân cư vẫn chưa khai thác tốt. Và khi thị trường chứng khoán suy giảm, thì một phần lớn nguồn vốn lớn sẽ rút dần ra khỏi TTCK và chưa tìm được kênh đầu tư hiệu quả.

Nếu hai kênh đầu tư này được kết nối thông suốt, nó sẽ mang đến lợi ích cho nhiều chủ thể. Đứng trên giác độ vĩ mô, nhà nước sẽ quản lý có hiệu quả tài nguyên đất đai và nguồn vốn của đất nước, nền kinh tế sẽ thu lợi được từ việc khai thác tốt hai nguồn lực quý giá này, đồng thời giúp lành mạnh hóa hệ thống tài chính, giảm bớt việc lấy vốn ngắn hạn cho vay dài hạn của các ngân hàng hiện nay. Còn ở tầm vi mô, sự liên thông giữa hai thị trường sẽ giúp các doanh nghiệp và nhà đầu tư tăng vòng quay vốn cũng như tăng hiệu quả sử dụng vốn của mình.

Việc tìm hiểu về sự liên thông giữa hai thị trường là cần thiết để giúp cho chúng ta đưa ra những quyết định chính xác trong việc đề ra các chính sách kinh tế vĩ mô và vi mô. Chính vì vậy chúng tôi chọn đề tài “Nghiên cứu mối quan hệ giữa thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản – Các chính sách điều chỉnh”, nhằm nhận dạng mối quan hệ giữa hai thị trường với nhau để từ đó đưa ra những khuyến nghị về chính sách điều chỉnh các loại thị trường này trong thời gian tới.

 

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:

Đề tài đưa ra những cơ sở lý luận về mối quan hệ giữa thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản trong nước cũng như quốc tế, kinh nghiệm quản lý và điều hành các loại thị trường này của một số quốc gia phát triển trên thế giới.

Từ các vấn đề mang tính lý luận như trên, đề tài đi vào phân tích, đánh giá thực trạng mối quan hệ giữa TTCK và thị trường BĐS Việt Nam trong thời gian qua, tìm hiểu những thuận lợi và khó khăn trong việec xây dựng mối quan hệ giữa TTCK và TT BĐS, từ đó đưa ra các kiến nghị nhằm làm hài hòa mối quan hệ giữa hai thị trường này,  thúc đẩy sự phát triển của cả hai thị trường, góp phần ổn định và phát triển nền kinh tế Việt Nam.

 

 Phạm vi nghiên cứu:

Đề tài tham khảo các tài liệu, sách báo trong và ngoài nước; các tạp chí, trang web chuyên ngành, các nguồn tài liệu sưu tầm qua quá trình hoạt động thực tế của các tổ chức kinh doanh và các cơ quan quản lý nhà nước về thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản, thị trường tài chính, thị trường tiền tệ…

 

Phương pháp tiến hành:

+              Thu thập và xử lý tài liệu;

+              Phân tích và tổng hợp;

+              Khảo sát thực tế & tham gia hội thảo

 

 Kết cấu của đề tài

Đề tài gồm có 3 chương:

Chương 1: Tổng quan về thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản.

Chương 2: Thực trạng của thị trường chứng khoán và thị trườmg bất động sản tại Việt Nam và mối quan hệ giữa chúng

Chương 3: Các giải pháp phát triển quan hệ giữa thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản.

 

 

 

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

1.1.

Tổng quan về thị trường chứng khoán

1.1.1.

Khái niệm TTCk

1.1.2.

Chức năng và tầm quan trọng của thị trường chứng khoán

1.2.

Tổng quan về thị trường bất động sản

1.2.1.

Khái niệm về thị trường bất động sản

1.2.2.

Vị trí vai trò của thị trường bất động sản

1.3.

Mối quan hệ giữa thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản

1.4.

Kinh nghiệm của thế giới về phát triển TTCK và TT BĐS – Bài học kinh nghiệp cho Việt Nam

1.4.1.

Kinh nghiêm của Mỹ

1.4.2.

Kinh nghiệm của Trung Quốc

1.4.3.

Kinh nghiệm của Thái Lan

1.4.4.

Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

 

Kết luận chương I

CHƯƠNG II.

THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TẠI VIỆT NAM VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CHÚNG

2.1.

Tình hình kinh tế trong nước

2.2.

Tình hình thị trường chứng khoán và thị trường BĐS

2.2.1.

Thị trường chứng khoán

2.2.2.

Thị trường BĐS

2.3.

Quan hệ giữa TTCK và TT BĐS

2.4.

Thuận lợi và khó khăn trong việc kết nối giữa TTCK và TT BĐS

2.4.1.

Thuận lợi

2.4.2.

Khó khăn

 

Kết luận chương II

CHƯƠNG III.

CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN QUAN HỆ GIỮA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

3.1.

Định hướng phát triển thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản

3.2.

Các giải pháp thúc đẩy mối quan hệ giữa thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản

3.2.1.

Giải pháp đối với thị trường bất động sản

3.2.1.1.

Hoàn thiện khung pháp lý về bất động sản để hỗ trợ cho việc tạo hàng hóa  và vố hóa bất động sản

3.2.1.2.

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin về bất động sản và thị trường bất động sản để giúp thị trường hoạt động một cách công khai, minh bạch

3.2.1.3.

Xây dựng các cơ chế huy động vốn để huy động vốn một cách có hiệu quả từ các thành phần kinh tế trong nước và các tổ chức nước ngoài để tạo vốn cho thị trường bất động sản, từng bước hình thành thị trường tái thế chấp và phát triển hình thức chứng khoán hóa bất động sản

3.2.1.4.

Tăng cường năng lực của các doanh nghiệp kinh doanh BĐS, các định chế tài chính cho vay thế chấp để giúp cho hoạt động cho vay thế chấp vận hành an toàn và hiệu quả, nhằm khai thác nguồn vốn nằm trong bất động sản

3.2.1.5.

  Hỗ trợ của Nhà nước về nguồn vốn đối với các định chế tài chính và các chương trình phát triển nhà ở dành cho các đối tượng chính sách xã hội

3.2.1.

Giải pháp đối với thị trường chứng khoán

3.2.2.1.

Giải pháp dài hạn

3.2.2.2.

Giải pháp trước mắt

a)    Phát triển quy mô, nâng cao chất lượng và đa dạng hoá các loại hàng hoá để đáp ứng nhu cầu của thị trường

b)    Từng bước hoàn chỉnh cấu trúc của thị trường vốn đảm bảo khả năng quản lý, giám sát của Nhà nước

c)    Phát triển các định chế trung gian và dịch vụ  thị trường

d)    Từng bước hoàn chỉnh cấu trúc của thị trường vốn đảm bảo khả năng quản lý, giám sát của Nhà nước

e)    Hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, giám sát của Nhà nước

f)     Chủ động mở cửa, hội nhập với khu vực và quốc tế

g)    Đảm bảo an ninh tài chính quốc gia

 

Kết luận chương 3

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

Mã sách: UB.08.03
Chủ biên: TS. Trần Quốc Tuấn
Năm xuất bản: 2008

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Đề tài “Xây dựng cơ chế quản lý tài chính đối với Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu...
Niên giám thống kê 2001
Đề tài “Một số giải pháp ngăn ngừa hoạt động giao dịch nội gián trên thị trường chứng...
Đề tài “Hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường tai Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà...
Đề tài “Xây dựng hệ thống đào tạo chứng khoán trực tuyến”
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 5  (13/03/2019-09:22)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Xin cho biết điều kiện và cách thức để một công ty có thể lên sàn giao dịch chứng khoán.">Xin cho biết điều kiện và cách thức để một công ty có thể lên sàn giao dịch chứng khoán.
Lớp học chiêu sinh tháng 07/2020 (06/07/2020-10:58)
Thông báo thi chuyên môn ngày 24/06/2020 đến 26/06/2020 (19/06/2020-10:07)
Các lớp chiêu sinh tháng 06/2020 (17/06/2020-09:38)
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-15:12)
THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-09:53)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9848382
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Phó Giám đốc Trung tâm - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương