Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Hoàn thiện khung pháp lý về niêm yết cổ phiếu của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường chứng khoán nước ngoài

 

 Chủ nhiệm đề tài: TS. Tạ Thanh Bình

Đơn vị chủ trì: Ban phát triển thị trường

Mã đề tài: UB.08.06

LỜI NÓI ĐẦU

 

Tính cấp thiết của đề tài

Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 đã đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong việc xây dựng khung pháp lý toàn diện cho hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam. Một trong những nội dung lần đầu tiên được đề cập trong Luật Chứng khoán là điều chỉnh việc niêm yết chứng khoán của các công ty cổ phần Việt Nam tại các Sở Giao dịch Chứng khoán nước ngoài. Căn cứ theo quy định này, Nghị định số 14/2007/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Chứng khoán đã quy định cụ thể việc niêm yết chứng khoán ra nước ngoài. Trên thực tế, một số doanh nghiệp đã và đang nghiên cứu áp dụng các quy định này để xúc tiến việc niêm yết ra nước ngoài như Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), Công ty cổ phần cơ điện lạnh (Ree), Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI), v.v.

Trên thế giới, hoạt động niêm yết cổ phiếu của các doanh nghiệp trong nước trên thị trường chứng khoán nước ngoài phát triển nhanh chóng trong thời gian gần đây trước bối cảnh hội nhập các nền tài chính và kinh tế. Một số quốc gia như Hàn Quốc còn coi việc niêm yết trên thị trường chứng khoán nước ngoài như những cơ hội tốt để phát triển thị trường chứng khoán, ban hành các quy định và cơ chế đặc biệt nhằm khuyến khích các doanh nghiệp niêm yết ra nước ngoài. Trở lại Việt Nam, các quy định về niêm yết trên thị trường chứng khoán nước ngoài trong các văn bản pháp luật của Việt Nam mặc dù đã bước đầu ghi nhận và điều chỉnh vấn đề này song mới dừng lại ở các quy định mang tính nguyên tắc. Khi triển khai trên thực tế (trường hợp của Vinamilk niêm yết trên thị trường chứng khoán Singapore), nhiều vấn đề liên quan tới việc xử lý kỹ thuật như: lưu ký, tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài, cách thức phát hành ra nước ngoài, các vấn đề liên quan đến thanh toán, xử lý chênh lệch về giá chứng khoán…còn vướng mắc, cần có những hướng dẫn chi tiết hơn. Mặt khác, những vấn đề pháp lý mới nhằm hỗ trợ cho hoạt động niêm yết ra nước ngoài hiện đã rất phổ biến ở nhiều nước trên thế giới như: quy định đối với phát hành DR, quy định về sử dụng ISIN code,…vẫn còn chưa được áp dụng tại Việt Nam.

Trước những yêu cầu thực tiễn và lý luận trên đây, việc nghiên cứu một cách toàn diện và đầy đủ các vấn đề liên quan tới hoàn thiện khung pháp lý về niêm yết cổ phiếu của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường chứng khoán nước ngoài là một vấn đề mang tính cấp thiết, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao. Vì vậy, nhóm nghiên cứu quyết định lựa chọn đề tài khoa học Hoàn thiện khung pháp lý về niêm yết cổ phiếu của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường chứng khoán nước ngoàilàm nội dung nghiên cứu của mình.

 

Tình hình nghiên cứu

Mặc dù Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có những nghiên cứu riêng lẻ liên quan đến việc niêm yết của các doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài trong quá trình xây dựng Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn, song những nghiên cứu này mới chỉ dừng lại ở mức độ các vấn đề mang tính nguyên tắc. Hiện cũng chưa có một đề tài nghiên cứu khoa học nào trong lĩnh vực thị trường chứng khoán (cấp Bộ và Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước) có nghiên cứu toàn diện về nội dung này. Có thể nói, đây là một vấn đề mới, đòi hỏi có những nghiên cứu toàn diện và chi tiết.

 

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 

Đề tài: Hoàn thiện khung pháp lý về niêm yết cổ phiếu của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường chứng khoán nước ngoài hướng đến các mục tiêu sau:

- Khảo sát kinh nghiệm xây dựng các quy định điều chỉnh hoạt động niêm yết ra nước ngoài của các thị trường chứng khoán quốc tế nhằm rút ra cơ sở lý luận và bài học cho việc quy định vấn đề này tại Việt Nam.

- Đánh giá thực trạng nhu cầu và thực tiễn áp dụng việc niêm yết ra nước ngoài của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay, các khó khăn gặp phải về mặt cơ chế và quy định.

- Đề xuất hướng hoàn thiện các quy định về niêm yết ra nước ngoài cho các công ty cổ phần Việt Nam trên thị trường chứng khoán nước ngoài cũng như các giải pháp đồng bộ khác để khuyến khích phát triển hoạt động này trong thời gian tới.

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG NIÊM YẾT RA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NƯỚC NGOÀI- KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ NIÊM YẾT RA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NƯỚC NGOÀI

1.1.

Khái niệm niêm yết ra thị trường chứng khoán nước ngoài  và nội dung các quy định pháp luật liên quan tới việc niêm yết ra thị trường chứng khoán nước ngoài

1.1.1.

Khái niệm

1.1.2.

Lợi ích của việc niêm yết chứng khoán trên thị trường chứng khoán nước ngoài

1.1.3.

Bất cập của việc niêm yết ra thị trường chứng khoán nước ngoài

1.2.

Kinh nghiệm quốc tế về niêm yết ra thị trường chứng khoán nước ngoài

1.2.1.

Trung Quốc

1.2.2.

 Đài Loan

1.2.3

Singapore

1.2.4

Hàn Quốc

1.3.

Kinh nghiệm rút ra

1.3.1.

Về quan điểm quản lý

1.3.2.

Điều kiện niêm yết

1.3.3.

Cơ chế công bố thông tin

1.3.4.

Chế độ kế toán, kiểm toán

1.3.5.

Chính sách quản lý ngoại hối

1.3.6.

Chính sách thuế

CHƯƠNG II.

THỰC TRẠNG VÀ NHU CẦU NIÊM YẾT CỔ PHIẾU CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NƯỚC NGOÀI VÀ CÁC ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP LÝ  VỀ NIÊM YẾT CỔ PHIẾU CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NƯỚC NGOÀI

2.1.

Thực trạng và nhu cầu niêm yết cổ phiếu cảu doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường chứng khoán nước ngoài

2.2.

Thuận lợi và khó khăn khi niêm yết cổ phiếu của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường chứng khoán nước ngoài

2.2.1.

Thuận lợi

2.2.2.

Khó khăn

2.3.

Đề xuất hoàn thiện khung pháp lý  về niêm yết cổ phiếu của doanh nghiệp Việt Nam  trên thị trường chứng khoán nước ngoài

2.3.1.

Quan điểm quản lý đối với hoạt động niêm yết  trên thị trường chứng khoán nước ngoài

2.3.2.

Các đề xuất về hoàn thiện khung pháp lý  về niêm yết cổ phiếu của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường chứng khoán nước ngoài

2.3.3.

Các giải pháp vĩ mô khác

 

KẾT LUẬN

(Nguồn : Thư viện SRTC)

 

 

 

Mã sách: UB.08.06
Chủ biên: TS. Tạ Thanh Bình
Năm xuất bản: 2008

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-07:20)
Quản trị tài chính công ty: lý thuyết và ứng dụng
Mô hình hệ thống kế toán áp dụng cho công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán
Đề tài “Định giá các công cụ phái sinh và một số gợi ý vận dụng vào thực tiễn Việt Nam
Luật Đầu tư 2005
Thanh toán quốc tế
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 5  (13/03/2019-02:22)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-02:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-02:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-02:18)
Tôi là người chưa biết gì về chứng khoán liệu có thể theo học các khóa học ở Trung tâm được không ?
Thông báo thi chuyên môn ngày 20/08/2020 đến 21/08/2020 (11/08/2020-08:24)
Thông báo thi sát hạch đợt III năm 2020 (06/08/2020-02:55)
Lớp học chiêu sinh tháng 07/2020 (15/07/2020-09:31)
Các lớp chiêu sinh tháng 06/2020 (17/06/2020-02:38)
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-08:12)
THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-02:53)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9963999
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Phó Giám đốc Trung tâm - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương