Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Chính sách thuế cho các đối tượng tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam”

Đề tài “Chính sách thuế cho các đối tượng tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam”

 

Chủ nhiệm đề tài: TS Nguyễn Sơn

Đơn vị chủ trì: Vụ Phát triển thị trường

Mã đề tài: UB.07.02

LỜI MỞ ĐẦU

 

SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Trong bất kì một chế độ xã hội nào, thuế luôn luôn là một công cụ thể hiện quyền lực của Nhà nước và là nguồn tài chính chủ yếu và tin cậy để phục vụ nhu cầu chi tiêu công cộng xã hội. Với tốc độ gia tăng và đa dạng hóa nhanh chóng về phát triển kinh doanh cùng với xu thế toàn cầu hóa nhằm khai thác tối đa lợi thế so sánh của mỗi quốc gia nói riêng và khu vực nói chung đã đặt các nhà hoạch định chính sách kinh tế, tài chính trước những thách thức lớn lao đòi hỏi phải cải cách toàn diện.

Nhận thức được tầm quan trọng của thuế, ngay từ khi chuẩn bị cho sự ra đời của thị trường chứng khoán tại Việt Nam, Ủy ban chứng khoán Nhà nước cùng các đơn vị liên quan như Tổng cục thuế, Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính đã tổ chức nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực thuế đối với thị trường chứng khoán để đề xuất và ban hành các quy định liên quan, kịp thời đảm bảo thị trường vận hành trôi chảy trong thời gian qua. Trong giai đoạn đầu phát triển, chính sách thuế đối với thị trường chứng khoán phần nhiều mang tính ưu đãi nhằm thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia. Sau một thời gian vận hành, thị trường chứng khoán đã có những bước phát triển nhất định và các đối tượng tham gia thị trường đã ít nhiều có những kinh nghiệm, kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Các quy định đã được ban hành trước đây chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt, chưa phải là những nghiên cứu có định hướng chiến lược, có kế hoạch hoặc lộ trình để đảm bảo chính sách thuế cho phù hợp với tiến độ phát triển của thị trường. Nhằm từng bước triển khai hoạt động quản lý nhà nước thông qua công tác thuế, từng bước điều chỉnh hoạt động thị trường chứng khoán, chính sách thuế đối với các đối tượng tham gia thị trường chứng khoán cần được xây dựng phù hợp với các quy định chung về thuế.

Trên cơ sở nghiên cứu chính sách thuế đối với thị trường chứng khoán của một số mô hình thị trường quốc tế (đặc biệt là các quốc gia trong khu vực) và thực trạng triển khai thu thuế trong thời gian vừa qua, chúng tôi sẽ đưa ra những kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách thuế cho thị trường chứng khoán Việt Nam, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước thông qua công cụ thuế, nhằm tăng thu ngân sách, điều tiết thị trường, đảm bảo các đối tượng tham gia thực hiện tốt nghĩa vụ thu, nộp các khoản thuế mà không cản trở đến tiến trình phát triển của thị trường.

Đề tài “Chính sách thuế cho các đối tượng tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam” chính là nhằm giải quyết đòi hỏi thực tế đó.

 

BỐ CỤC CỦA CỦA ĐỀ TÀI

Với mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu như trên, ngoài phần lời nói đầu và kết luận, Đề tài gồm 3 chương:

Chương 1. Tổng quan về chính sách thuế đối với các đối tượng tham gia thị trường chứng khoán và một số bài học kinh nghiệm trên các thị trường chứng khoán quốc tế.

Chương 2: Thực trạng chính sách thuế đối với các đối tượng tham gia thị trường chứng khoán

Chương 3: Hoàn thiện chính sách thuế đối với các đối tượng tham gia thị trường chứng khoán.

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG THAM GIA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRÊN CÁC THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ

1.

Tổng quan thuế

1.1.

Khái niệm

1.2.

Phân loại

2.

Vai trò chính sách thuế và các nhân tố tác động tới chính sách thuế

2.1.

Vai trò của chính sách thuế

2.2.

Các nhân tố tác động đến chính sách thuế

3.

Các nội dung chủ yếu của chính sách thuế đối với các đối tượng tham gia thị trường chứng khoán- kinh nghiệm áp dụng chính sách thuế của một số nước

3.1.

Các nội dung chủ yếu của chính sách thuế đối với các đối tượng tham gia thị trường chứng khoán

3.2.

Kinh nghiệm áp dụng chính sách thuế của một số nước

CHƯƠNG II.

THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG THAM GIA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

1.

Khung pháp lý hiện hành về thuế nói chung và thuế đối với thị trường chứng khoán việt nam

1.1.

Khung pháp lý hiện hành về thuế nói chung

1.2.

Khung pháp lý hiện hành về thuế đối với thị trường chứng khoán việt nam

2.

Thực trạng triển khai chính sách thuế đối với các đối tượng tham gia thị trường chứng  khoán

2.1.

Thuế đối với nhà đầu tư tham gia thị trường

2.2.

Thuế đối với tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán

2.3.

Thuế đối với tổ chức phát hành, niêm yết chứng khoán

CHƯƠNG III.

HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG THAM GIA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

1.

Những định hướng cơ bản cho phát triển thị trường chứng khoán việt nam giai đoạn 2006-2010, tầm nhìn 2020

2.

Đề xuất chính sách thuế trong lĩnh vực chứng khoán tại việt nam

2.1.

Về thuế giá trị gia tăng

2.2.

Thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

2.3.

Thuế đối với lãi tiền vay và lợi tức cổ phần

2.4.

Thuế đánh vào lãi vốn từ giao dịch chứng khoán

2.5.

Các chính sách thuế đối với một số chủ thể tham gia thị trường chứng khoán

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

 

 

Mã sách: UB.07.02
Chủ biên: TS Nguyễn Sơn
Năm xuất bản: 2007

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Đề tài “Kiểm soát việc lạm dụng các giao dịch với các bên liên quan”
Đề tài “Xây dựng cơ chế quản lý chào bán chứng khoán ra công chúng dựa trên công bố thông...
Luật kế toán và văn bản hướng dẫn thi hành
Trở thành thiên tài chơi chứng khoán: khám phá những kho báu lợi nhuận của TTCK
Đề tài “Một số giải pháp phát triển hoạt động hợp tác quốc tế của Ủy ban Chứng khoán...
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 5  (13/03/2019-09:22)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Xin cho biết điều kiện và cách thức để một công ty có thể lên sàn giao dịch chứng khoán.">Xin cho biết điều kiện và cách thức để một công ty có thể lên sàn giao dịch chứng khoán.
Lớp học chiêu sinh tháng 07/2020 (06/07/2020-10:58)
Thông báo thi chuyên môn ngày 24/06/2020 đến 26/06/2020 (19/06/2020-10:07)
Các lớp chiêu sinh tháng 06/2020 (17/06/2020-09:38)
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-15:12)
THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-09:53)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9848553
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Phó Giám đốc Trung tâm - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương