Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Mô hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội giai đoạn sau năm 2008”

Chủ nhiệm đề tài: ThS Trần Văn Dũng

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Giao dịch Chứng khoán

Mã đề tài: UB.06.04

LỜI MỞ  ĐẦU

 

Tính cấp thiết của đề tài

Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà nội ra đời đã đánh dấu một bước phát triển mới đối với thị trường tài chính của nước ta. Sự góp mặt của  TTGDCK Hà nội đã mở thêm kênh đầu tư cho các nhà đầu tư và kênh dẫn vốn đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp cổ phần hoá và các doanh nghiệp vừa và nhỏ, góp phần làm hoàn chỉnh cơ cấu thị trường chứng khoán Việt nam. Sau 18 tháng hoạt động, với phương thức giao dịch báo giá song song với phương thức giao dịch thỏa thuận, TTGDCK Hà nội đã tạo được sự thu hút đáng kể đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước cùng các doanh nghiệp với 86 loại cổ phiếu và 92 loại trái phiếu được đưa vào giao dịch trên thị trường với tổng giá trị vốn hoá thị trường cổ phiếu đạt tới 73.789.336.665.000 đồng và giá trị niêm yết của trái phiếu đạt trên 18 nghìn (tính đến thời điểm 31/12/2006).

Mặc dù vậy, những con số này còn hết sức khiêm tốn so với nhu cầu rất mạnh mẽ của thị trường do sự phát triển ngày càng gia tăng của nền kinh tế  đang đẩy nhu cầu tiếp cận nguồn vốn nhanh, hiệu quả và nhu cầu đầu tư lên cao. Thực tế đã cho thấy, giao dịch cổ phiếu của các công ty chưa niêm yết gồm cả cổ phiếu của các tổng công ty lớn, các công ty vừa và nhỏ cùng các công ty mới hoạt động đang diễn ra hết sức sôi động bên ngoài các sàn giao dịch chứng khoán bất chấp nhân tố rủi ro cao. Những giao dịch không được quản lý chứa đựng rất nhiều yếu tố rủi ro này đang gây nhiều bất lợi cho nhà đầu tư và xã hội và đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đưa các giao dịch này vào trong sự quản lý của nhà nước nhằm duy trì trật tự, an toàn, giảm thiểu rủi ro cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư chứng khoán.

Mô hình hoạt động theo kiểu OTC được coi là phù hợp với TTGDCK Hà Nội bởi khả năng dễ dàng tiếp cận, chi phí giao dịch thấp, tiện ích tối đa cùng với sức tải lớn do áp dụng công nghệ tiên tiến của nó mang lại. Định hướng phát triển thị trường chứng khoán của Chính phủ tại quyết định 163/2003/QĐ-TTg đã nêu rõ xây dựng TTGDCK Hà Nội thành thị trường giao dịch chứng khoán phi tập trung sau năm 2010 để bổ sung cho thị trường chứng khoán tập trung và hoàn chỉnh cơ cấu thị trường chứng khoán Việt nam.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn đang còn nhiều luồng ý kiến khác nhau xung quanh vấn đề thế nào là cơ cấu hoàn chỉnh của thị trường chứng khoán Việt Nam và nhiều câu hỏi đặt ra về sự khác biệt giữa thị trưòng giao dịch chứng khoán tập trung và thị trường giao dịch chứng khoán phi tập trung OTC ở Việt Nam. Một vấn đề nữa đặt ra không kém phần quan trọng đó là việc phát triển thị trường OTC như thế nào để thị trường này thực sự hỗ trợ cho thị trường chứng khoán tập trung, phục vụ tốt cho nhu cầu của các doanh nghiệp và nhà đầu tư mà không để xảy ra tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa hai thị trường này.

Xuất phát từ những vấn đề đặt ra đó, nhóm nghiên cứu đã chọn đề tài "Mô hình tổ chức và hoạt động của TTGDCK Hà Nội giai đoạn sau 2008” để làm nội dung nghiên cứu khoa học. 

 

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Dựa trên những nghiên cứu về tổ chức và hoạt động của thị trường chứng khoán phi tập trung OTC và thực trạng mô hình tổ chức và hoạt động hiện nay, đề tài đề xuất mô hình tổ chức và hoạt động cho TTGDCK Hà nội phù hợp với giai đoạn sau năm 2008.

Để đạt được mục tiêu đặt ra, đề tài có nhiệm vụ sau đây:

- Nghiên cứu tổng quan về tổ chức hoạt động của thị trường chứng khoán phi tập trung OTC, xem xét mô hình hoạt động của một số thị trường giao dịch OTC trên thế giới để từ đó rút ra bài học kinh nghiêm cho việc tổ chức và hoạt động tại TTGDCK Hà Nội.

- Đánh giá thực trạng mô hình tổ chức hoạt động của TTGDCK Hà Nội, trong đó có xem xét tới những vấn đề đặt ra, nguyên nhân và thách thức đối với mô hình tổ chức hoạt động hiện tại.

- Dựa trên định hướng phát triển thị trường và những thách thức đặt ra để đề xuất mô hình tổ chức và hoạt động và lộ trình thực hiện sao cho phù hợp với yêu cầu của giai đoạn phát triển thị trường sau năm 2008. Phần này cũng đề cập đến các điều kiện cần thiết để có thể chuyển đổi mô hình hiện thời sang mô hình đề xuất.

 

Phạm vi nghiên cứu của đề tài

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là thị trường giao dịch chứng khoán phi tập trung truyền thống và hiện đại. Phạm vi nghiên cứu là lý luận phổ biến hiện nay trên thế giới, kinh nghiệm thực tiễn tại một số thị trường giao dịch phi tập trung trên thế giới như Mỹ, Nhật và Đài Loan cùng với những nghiên cứu thực tiễn ở Việt nam để làm cơ sở cho việc đề xuất mô hình tổ chức và hoạt động phù hợp với TTGDCK Hà nội.

 

Phương pháp nghiên cứu đề tài

Phương pháp nghiên cứu sử dụng được xuất phát từ mục tiêu nghiên cứu của đề tài trong đó vận dụng lý luận cơ bản của phương pháp nghiên cứu duy vật biện chứng và duy và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác – Lênin. Phương pháp lý luận chung là áp dụng linh hoạt và chọn lọc những kinh nghiệm quốc tế với thực tế ở Việt nam trên cơ sở định hướng phát triển nền tài chính Việt nam để nghiên cứu và xây dựng mô hình tổ chức và hoạt động cho phù hợp với tình hình phát triển của thị trư ờng chứng khoán.

 

Kết cấu đề tài

Đề tài được kết cấu thành 3 chương gồm:

Chương 1: Tổng quan về tổ chức và hoạt động của thị trường OTC

Chương 2: Thực trạng mô hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Chương 3: Mô hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau 2008.

 

 

 

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ  ĐẦU

CHƯƠNG I.

TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG OTC

1.1.

Lịch sử ra đời và định hướng phát triển trung tâm Giao dich Chứng khoán Hà Nội theo mô hình OTC đặc điểm của thị trường OTC

1.1.1

Lich sử ra đời của thị trường giao dịch chứng khoán Hà nội

1.1.2.

Định hướng phát triển TTGDCK Hà Nội

1.2.

Những đặc điểm cơ bản của thị trường OTC

1.2.1.

Khái quát về thị trường OTC

1.2.2.

Sự phát triển từ hình thái thị trường “tự do”

1.2.3.

Hàng hóa cho thị trường OTC

1.2.4.

Cơ chế xác lập trên thị trường

1.2.5.

Sự tham gia của nhà tạo lập thị trường

1.2.6.

Phương thức giao dịch

1.2.7.

Phương thưc thanh toán

1.3.

Vai trò chức năng của thị trường OTC

1.3.1.

Vai trò và chức năng của thị trường OTC

1.3.2.

Mối quan hệ của thị trường OTC với thị trường giao dịch tập chung ưu điểm và hạn chế của thị trường OTC

1.4.

Mô hình tổ chức và hoạt động của một số thị trường OTC trên thế giới

1.4.1.

Thị trường OTC Mỹ

1.4.2.

Thị trường OTC Nhật Bản

1.4.3.

Thị trường OTC Đài Loan (Gre Tai-GTSM)

1.4.4

Thị trường OTC Hàn Quốc

1.5.

Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

CHƯƠNG II.

THỰC TRẠNG MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

2.1.

Thực trạng mô hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm GDCK Hà Nội

2.1.1.

Thực trạng mô hình tổ chức quản lý hiện thời của Trung tâm GDCK Hà Nội

2.1.2.

Thực trạng mô  hình tổ chức giao dịch tại Trung tâm

2.1.2.1.

Mô hình giao dịch cổ phiếu niêm yết tại Trung tâm

2.1.2.2.

Mô hình giao dịch trái phiếu tại Trung tâm

2.1.3.

Thực trạng cơ sở vật chất kỹ thuật - công nghệ thông tin

2.1.3.1.

Nền tảng công nghệ và thiết kế hệ thống

2.1.3.2.

Phần mềm ứng dụng

2.1.3.3.

Máy chủ và các thiết bị phần cứng

2.1.3.4.

Hạ tầng mạng

2.2.

Những vấn đề đặt ra đối với mô hình tổ chức và hoạt động hiện thời của Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội

2.2.1.

Thách thức đối với mô hình tổ chức quản lý

2.2.2.

Thách thức đối với mô hình giao dịch

2.2.2.1.

Thách thức đối với mô hình giao dich cổ phiếu

2.2.2.2.

Thách thức đối với mô hinh giao dịch trái phiếu

2.2.3.

Những vấn đề về cơ sở vật chất kỹ thuật - công nghệ thông tin

2.3.

Tiềm năng phát triển thị trường OTC tại  TTGDCK Hà Nội

CHƯƠNG III.

MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI SAU 2008

3.1.

Đề xuất mô hình tổ chức, quản lý của trung tâm GDCK Hà Nội giai đoạn sau năm 2008

3.1.1.

Cơ sở đề xuất mô hình tổ chức

3.1.2.

Đánh giá các mô hình sở hữu khác nhau

3.1.3.

Mô hình tổ chức

3.1.4.

Cơ cấu tổ chức quản lý

3.2.

Mô hình tổ chức hệ thống giao dịch

3.2.1.

Mô hình giao dịch cổ phiếu tập chung

3.2.1.1.

Hoạt động quản lý niêm yết

3.2.1.2.

Hoạt động giao dịch

3.2.1.3.

Hoạt động công bố thông tin

3.2.1.4.

Đăng ký, lưu ký và thanh toán chứng khoán

3.2.2.

Mô hình tổ chức giao dịch trái phiếu

3.2.2.1.

Thị trường trái phiếu sơ cấp

3.2.2.2.

Thị trường trái phiếu thứ cấp

3.2.2.3.

Công bố thông tin thị trường

3.2.3.

Mô hình tổ chức các bảng giao dịch OTC dành cho các công ty đại chúng chưa đủ diều kiện niêm yết

3.2.3.1.

Nguyên tắc chung

3.2.3.2.

Mô hình tổng thế

3.2.3.3.

Mô hình chi tiết

3.3.

Đề xuất xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật- công nghệ thông tin

3.4.

Lộ trình thực hiện

3.4.1.

Mô hình tổ chức

3.4.2.

Cơ chế tài chính

3.4.3.

Mô hình hoạt động giao dịch

3.4.3.1.

Giao dịch cổ phiếu

3.4.3.2.

Giao dịch trái phiếu

3.4.2.

Cơ chế tài chính

3.4.3.

Mô hình hoạt động giao dịch

3.4.3.1.

Giao dịch cổ phiếu

3.4.3.2.

Giao dịch trái phiếu

3.4.4.

Kiến nghi và điều kiện triển khai

3.4.4.1.

Xây dựng hệ thống giao dịch từ xa

3.4.4.2.

Tổ chức thị trường trái phiếu

3.4.4.3.

Tổ chức bảng giao dịch OTC dành cho các công ty đại chúng chưa niêm yết

3.4.4.4.

Xât dựng cơ sở vật chất kỹ thuật- công nghệ thông tin

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

Mã sách: UB.06.04
Chủ biên: ThS Trần Văn Dũng
Năm xuất bản: 2006

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Hệ thống quản lý GDCK trên thị trường tập trung và một số đề xuất cho Trung tâm GDCK Hà Nội
Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đánh giá các doanh nghiệp tham gia niêm yết trên Trung tâm GDCK Việt...
Đề tài “Xu hướng liên kết thị trường chứng khoán định hướng cho Việt Nam”
Niên giám thống kê 98
Đổi mới thủ tục hành chính trong hoạt động của Uỷ ban Chứng khoán NN
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 5  (13/03/2019-09:22)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Tôi có thể mua bộ giáo trình đào tạo chứng khoán và Trung tâm giới thiệu ở đâu ?
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-15:12)
Các lớp chiêu sinh học tháng 06/2020 (20/05/2020-08:36)
THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-09:53)
Lớp học chiêu sinh tháng 02 và 03/2020 (30/03/2020-09:02)
Thông báo thi chuyên môn ngày 27/11/2019 đến 29/11/2019 (21/11/2019-15:46)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9735124
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng