Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Xây dựng mô hình sở giao dịch chứng khoán Việt Nam ”

Đề tài “Xây dựng mô hình sở giao dịch chứng khoán Việt Nam ”

 

Chủ nhiệm đề tài: TS.Trần Đắc Sinh

Đơn vị chủ trì: TTGDCK Tp. HCM

Mã đề tài: UB.06.10

LỜI MỞ ĐẦU

 

Tính cấp thiết ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

Qua 6 năm hoạt động, Trung tâm GDCK Tp HCM đã tổ chức và vận hành thị trường chứng khoán tập chung một cách an toàn, suôn sẻ, bước đầu đã đạt được những hiệu quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, theo xu hướng phát triển của thị trường và trước các yêu cầu, đòi hỏi tất yếu về khả năng hội nhập với thị trường chứng khoán các nước thì mô hình hoạt động củaTrung tâm giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh hiện nay cần có sự thay đổi. Theo đó, một mặt phát triển thị trường theo đúng định hướng của chiến lược phát triển đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, mặt khác cho phép mở rộng và phát triển quy mô cần có.

Cùng với sự phát triển của thị trường và trước yêu cầu phải xây dựng mộ thị trường chứng khoán phát triển hoạt động một cách an toàn, hiệu quả và có khả năng liên kết với các thị trường chứng khoán trên thế giới thì việc nâng cấp Trung tâm Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh lên Sở Giao dịch là hết sức cần thiết.

Với mô hình Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán là hết sức cần thiết. Với mô hình Sở giao dịch chứng khoán, Trung  tâm giao dịch chứng khoán sẽ hoạt động mang tính chất tự quản cao, khắc phục cơ chế quản lý hành chính, thiếu tính chủ động  và vẫn còn dùng các biên pháp can thiệp không tuân theo quy luật của thị trường hiện nay. Một mặt nào đó, đề tài nghiên cứu có ý nghĩa hết sức thiết thực, góp phần trong công cuộc xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển bậc cao, từng bước nâng cao khả năng cạnh tranh của thị trường chứng khoán, phù hợp với quy luật phát triển của thị trường  và thông lệ thế giới.

 

Kết cấu của đề tài: Gồm 3 chương

Chương I: Tổng quan về Sở giao dịch chứng khoán và mô hình Sở giao dịch các nước

Chương II: Mô hình tổ chức, hoạt động của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Chương III: Xây dựng mô hình Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

TỔNG QUAN VỀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VÀ MÔ HÌNH SỞ GIAO DỊCH CÁC NƯỚC

I.

Tổng quan về sở giao dịch chứng khoán

1.1.

Khái niệm về Sở giao dịch chứng khoán

1.2.

Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Sở giao dịch chứng khoán

1.3.

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Sở giao dịch

1.4.

Các loại mô hình sở hữu  của Sở giao dịch

1.5.

Cơ cấu tổ chức, quản lý và giám sát của Sở giao dịch

1.6.

Mối quan hệ  giữa Sở giao dịch và các cơ quan liên quan

2.

Mô hình sở giao dịch các nước

II.

Sở giao dịch tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần chưa niêm yết

2.

Sở giao dịch tổi chức hình thức công ty cổ phần đã niêm yết

3.

Sở giao dịch tổ chức dưới hình thức hiệp hội/ thành viên

4.

Sở giao dịch tổ chức dưới các hình thức pháp lý khác

III.

Bài học kinh nghiệm đối với việc xây dựng SGDCK

CHƯƠNG II.

MÔ HÌNH TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM

I.

Tình hình tổ chức và nhiệm vụ quyền hạn của Trung tâm GDCK Tp. HCM

1.2.

Về cơ cấu tổ chức

1.3.

Nhiệm vụ quyền hạn của Trung tâm GDCK Tp.HCM

II.

Cơ chế tài chính của Trung tâm GDCK Tp. HCM

1.

Giai đoạn từ năm 1000- 2002

2.

Giai đoạn từ năm 2003-2006

3.

Cơ chế tài chính cho TTGD năm 2007

III.

Cơ sỏ vật chất kỹ thuật của TTGDCK Tp.HCM

1.

Quá trình hình thành và phát triển hệ thống kỹ thuật của Trung tâm  giao dịch chứng khoán Tp HCM

2.

Mô tả hệ thống IT hiện đại

3.

Đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất kỹ thuật của TTGDCK Tp HCM

IV.

Các  hoạt động nghiệp vụ của Trung tâm GDCK Tp. HCM

1.

Hoạt động quản lý giao dịch

2.

Hoạt động quản lý niêm yết

3.

Hoạt động quản lý thành viên

4.

Hoạt động giám sát giao dịch

5.

Hoạt động công bố thông tin

CHƯƠNG III.

XÂY DỰNG MÔ HÌNH SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

I.

Sự cần thiết phải thành lập sở giao dịch chứng khoán Việt Nam

1.1.

Tền đề cho việc hình thành SGDCK trên nền tảng TTGDCK

1.2.

Sự cần thiết của việc nâng cấp TTGDCK TP. HCM lên sàn GDCK

II.

Đánh giá hoạt động của Trung tâm giao dịch chứng khoán Tp.HCM trong thời gian quan

1.

Kết quả đạt được

2.

Hạn chế và nguyên nhân

III.

Xây dựng mô hình Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam

1.

Mô hình sở hữu, chức năng, nhiệm vụ của Sở giao dịch chứng khoán

2.

Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán

3.

Cơ chế tài chính của Sở giao dịch chứng khoán

4.

Cơ sở vật chất kỹ thuật cho hoạt động của Sở giao dịch 

5.

Các hoạt động nghiệp vụ tại Sở giao dịch

6.

Lộ trình chuyển TTGDCK TP.HCM thành Sở giao dịch

7.

Kết nối với các Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

 

Mã sách: UB.06.10
Chủ biên: TS.Trần Đắc Sinh
Năm xuất bản: 2006

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Luật doanh nghiệp
Đề tài “Hoàn thiện công tác đào tạo, quản lý người hành nghề kinh doanh chứng khoán trên...
Đề tài “Các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống bù trừ và thanh toán trong giao dịch chứng ...
Luật Chứng khoán
Xây dựng mô hình tổ chức và hoạt động của trung tâm lưu ký chứng khoán tại Việt Nam
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 5  (13/03/2019-09:22)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Xin cho biết điều kiện và cách thức để một công ty có thể lên sàn giao dịch chứng khoán.">Xin cho biết điều kiện và cách thức để một công ty có thể lên sàn giao dịch chứng khoán.
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-15:12)
Các lớp chiêu sinh học tháng 06/2020 (20/05/2020-08:36)
THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-09:53)
Lớp học chiêu sinh tháng 02 và 03/2020 (30/03/2020-09:02)
Thông báo thi chuyên môn ngày 27/11/2019 đến 29/11/2019 (21/11/2019-15:46)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9743028
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng