Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Nâng cao hiệu quả đầu tư cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam”

Đề tài “Nâng cao  hiệu quả đầu tư cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam”

 

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Quốc Tuấn

Đơn vị chủ trì: Trung tâm NCKH&ĐTCK chi nhánh Tp. HCM

Mã đề tài: UB.06.14

 

LỜI MỞ ĐẦU

 Tính cấp thiết của đề tài

Ở bất kỳ môi trường đầu tư nào, trước khi bắt đầu một quyết định đầu tư, lợi nhuận và rủi ro là hai yếu tố được nhà đầu tư quan tâm hàng đầu. Tuy nhiên, trong đầu tưu thì lợi nhuận lại luôn gắn với rủi ro, lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn và ngược lại. Vì vậy, một trong nguyên tắc chung được tất cả các nhà đàu tư đặt ra là tìm kiếm mức lợi nhuận tối đa trên cơ sở giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất.

Đối với thị trường chứng khoán cũng không nằm ngoài nguyên tắc nói trên, phải thu hút được các nhà đầu tư quan tâm, tham gia và việc tạo lòng tin để cho họ thấy được lợi ích khi đầu tư vào thị trường chứng khoán là điều đặc biệt quan trọng và có ý nghĩa thiết thực nhất.

Đặc biệt ở TTCK Việt Nam, sau 5 năm họat động gặp không ít khó khăn, nhưng vẫn là kênh thu hút đầu tư còn rất mới mẻ, với nền tảng điều kiện ban đầu chưa thực sự đầy đủ, với kinh ghiệm tổ chức chưa qua nhiều thử thách, việc thu hút đầu tư qua thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua những bước thăng trầm và thực trạng gặp không ít khó khăn. Bên cạnh đó, nhiều nhà đầu tư trên thị trường vì chưa có kinh nghiệm và thiếu hiểu biết về kiến thức TTCK, nên đã có giai đoạn thua lỗ trầm trọng, làm nhiều nhà đầu tư thất vọng và nản lòng với thị trường. Hiện nay, mặc dù tổ chức những khóa học về phân tích lựa chọn mô hình đầu tư theo các nguyên tắc nêu trên, song mới chủ yếu đứng ở lý thuyết mà chưa có nhiều ứng dụng trong thực tiễn.

Từ những yêu cầu nêu trên, nhằm tăng tính ứng dụng về thực tiễn của phương pháp đầu tư và giúp hoạt động đầu tư trên TTCK đạt hiệu quả hơn. Vì vậy, nhóm nghiên cứu chọn đề tài khoa học “Nâng cao  hiệu quả đầu tư cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam”.

 Nội dung đề tài gồm 3 chương

 Chương I: Cơ sở lý luận về năng cao hiệu quả đầu tư cổ phiếu trên thị trường chứng khoán

Chương II: Cơ sơ lý luận về nâng cao hiệu quả đầu tư cổ phiếu trên TTCK

Chương III: Các giải pháp chủ yếu để nâng cao  hiệu quả đầu tư cổ phiếu trên TTCK Việt Nam 

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

1.1.

Mức sinh lời và rủi ro trong đầu tư cổ phiếu

1.1.1.

Mức sinh lời trong đầu tư cổ phiếu

1.1.1.1.

Khái niệm

1.1.1.2.

Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời

1.1.1.3.

Suất sinh lời kỳ vọng

1.1.2.

Rủi ro trong đầu tư cổ phiếu

1.1.2.1.

Khái niệm về rủi ro

1.1.2.2.

Các loại rủi ro

1.1.2.3.

Các nhân tố hình thành rủi ro trong hoạt động đầu tư

1.1.2.4.

Đo lường rủi ro

1.1.

Đánh giá rủi ro và mức sinh lời kỳ vọng (đo lường sự tương quan giữa lợi nhuận và rủi ro)

1.2.

Chiển lược quản lý rủi ro trong đầu tư cổ phiếu

1.3.

Xây dựng danh mục đầu tư có hiệu quả

1.4.1.

Xây dựng quy trình quản lý danh mục đầu tư hiệu quả

1.4.2.

Phương pháp đánh giá quản lý danh mục đầu tư đa hợp

1.4.

Kinh nghiệm của một số trường phái, các nhà nghiên cứu và một số tổ chức đầu tư trên thế giới về các chiến lược quản lý đầu tư- bài học kinh nghiệm cho Viêt Nam

CHƯƠNG II.

ĐÁNH GIÁ VỀ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

2.1.

Thực trạng về hoạt động đầu tư chứng khoán tại Việt Nam

2.1.1.

Diễn biến hoạt động của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam

2.1.2.

Tình hình hoạt động đầu tư cổ phiếu của các nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

2.1.

Phân tích các yếu tố thuận lợi và khó khăn (Hay những trở ngại) đối với hoạt động của các nhà đầu tư

2.2.1.

Những yếu tố thuận lợi

2.2.2.

Những trở ngại đối với hoạt động của các nhà đầu tư

2.3.

Phân tích các yếu tố chi phối hoạt động của các nhà đầu tư

2.3.1.

Suất sinh lợi nhuận của chứng khoán

2.3.2.

Rủi ro về biến động giá chứng khoán

2.3.3.

Rủi ro về thanh khoản của chứng khoán

CHƯƠNG III.

CÁC  GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ NÂNG CAO  HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TRÊN TTCK VIỆT NAM

3.1.

Quan điểm phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

3.2.

Giải pháp kỹ thuật

3.2.1.

Tăng cường khả năng sinh lợi

3.2.2.

Giảm thiểu rủi ro kinh doanh

3.2.3.

Đối với ro biến động giá

3.2.4.

Tăng cường khả năng thanh khoản

3.2.5.

Yêu cẩu nâng cao hoạt động đầu tư trên thị trường chứng khoán

3.2.6.

Hoàn thiện công tác quản trị và tổ chức bộ máy hoạt động

3.2.7.

Tăng cường năng lực tài chính

3.2.8.

Xây dựng và hoàn thiện các quy trình hoạt động

3.3.

Các  giải pháp bổ trợ khác

3.3.1.

Hoàn chỉnh khung pháp lý, tháo gỡ những vướng mắc khó khăn để phát triển thị trường

3.3.2.

Giải pháp bổ xung

3.3.3.

Giải pháp tăng cung kích cầu cho thị trường

3.3.4.

Hoàn thiện hệ thống cung cấp thông tin

3.3.5.

Tăng cường giám sát và cưỡng chế thực thi pháp luật trên thị trường chứng khoán

3.3.6.

Thành lập tổ chức định mức tín nhiệm

3.3.7.

Giải pháp về cơ sở vật chất

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

Mã sách: UB.06.14
Chủ biên: TS. Trần Quốc Tuấn
Năm xuất bản: 2006

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Danh mục Đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp Ủy ban năm 2007
Đề tài “một số biện pháp cơ bản để nâng cao hoạt động đầu tư trên thị trường chứng...
Niên giám thống kê 97
Thiết kế 3D trong Flash
Tính toán dự án đầu tư
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 5  (13/03/2019-09:22)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Tôi có thể mua bộ giáo trình đào tạo chứng khoán và Trung tâm giới thiệu ở đâu ?
Lớp học chiêu sinh tháng 07/2020 (06/07/2020-10:58)
Thông báo thi chuyên môn ngày 24/06/2020 đến 26/06/2020 (19/06/2020-10:07)
Các lớp chiêu sinh tháng 06/2020 (17/06/2020-09:38)
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-15:12)
THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-09:53)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9848561
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Phó Giám đốc Trung tâm - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương