Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Một số giải pháp ngăn ngừa hoạt động giao dịch nội gián trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Đề tài “Một số giải pháp ngăn ngừa hoạt động giao dịch nội gián trên thị trường chứng khoán Việt Nam ”

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Dũng            

Đơn vị chủ trì: Ban tổ chức cán bộ

Mã đề tài: UB.05.01

LỜI MỞ ĐẦU

Tính cấp thiết của đề tài:

Một trong những chức năng và nhiệm vụ quan quan trọng  của cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Ủy ban chứng khoán Nhà nước) và Trung tâm Giao dịch chứng khoán là thiết lập một thị trường hoạt động an toàn và hiệu quả, minh bạch, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư. Việc tạo dựng lòng tin cho các nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư nhỏ, là một việc làm hết sức quan trọng và khó khăn, vì chính lòng tin của nhà đầu tư này sẽ đóng góp vai trò quan trọng cho sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. Trên thực tế, hiện nay các nhà đầu tư phải đối diện với nhiều rủi ro với các loại hình và mức độ khác nhau khi tham gia đầu tư. Do đó, đề tài này đi sâu vào việc đánh giá tình trạng thông tin không hoàn hảo trên thị trường  và các hoạt động giao dịch nội gián trên thị trường, nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch của thị trường, từ đó bạo vệ tốt hơn quyền lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư. Từ việc đề cập đến các  hạn chế trong khuôn khổ pháp lý xét về mặt thông tin nội gián và giao dịch nội gián, các tác giả sẽ đề xuất  một số biện pháp nhằm ngăn ngừa hoạt động giao dịch nội gián và góp phần  thúc đẩy sự phát triển hơn nữa thị trường chứng khoán Việt Nam.

Kết cấu của đề tài:

Đề tài gồm các phần

Chương 1: Tổng quan về hoạt động giao dich nội gián

Chương 2: Thực trạng hoạt động ngăn ngừa giao dịch nội gián trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Chương 3: Một số giải pháp nhằm ngăn ngừa hoạt động nội gián trên thị trường chứng khoán Việt Nam

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

TỔNG QUAN VỀ HOẠT DỘNG GIAO DỊCH NỘI GIÁN

1.1.

Các khái niệm cơ bản

1.1.1.

Thông tin nội bộ

1.1.1.1.

Tính mật của thông tin

1.1.1.2.

Tính trọng yếu của thông tin

1.1.2.

Đối tượng giao dịch nội gián

1.1.2.1.

Nguồn giao dịch nội gián trực tiếp

1.1.2.2.

Người giao dịch nội gián gián tiếp

1.1.3.

Giao dịch nội gián – hành vi bị cấm

1.1.3.1.

Thực hiện giao dịch

1.1.3.2.

Tipping

1.1.3.3.

Các hình thức khác nhau khi sử dụng thông tin nội bộ

1.1.3.4.

Tính chủ động, cố ý

1.1.4.

Các trường hợp miễn trừ

1.1.4.1.

Tiết lộ thông tin trong quá trình thực thi nhiệm vụ

1.1.4.2.

Các hoạt động của cơ quan nhà nước có liên quan

1.1.4.3.

Các nghiên cứu dựa trên sơ liệu công khai

1.1.4.4.

Các hành vi tự vệ được miễn trừ khác

1.2.

Tác dộng của giao dịch nội gián đến hoạt động của TTCK

1.3.

Vai trò của tổ chức giám sát và tổ chức tự quản trong việc hạn chế hoạt động giao dich nội gián

1.3.1.

Vai trò của tổ chức giám sát

1.3.1.1.

Soạn thảo, ban hành các quy định về cấm giao dịch nội gián

1.3.1.2.

Hoạt động giám sát liên quan đến giao dịch nội gián

1.3.1.3.

Thẩm quyền của cơ quan quản lý trong thu thập thông tin

1.3.1.4.

Các hình thức xử phạt

1.3.1.5.

Bồi thường cho các nhà đầu tư

1.3.1.6.

Chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý

1.3.2.

Trách nhiệm của các công ty để xẩy ra hoạt động giao dịch nội gián và trách nhiệm của các tổ chức tự quản

1.3.2.1.

Yêu cầu về công bố thông tin đối với tổ chức phát hành

1.3.2.2.

Bảo vệ thông tin nội bộ

1.3.2.3.

Công bố các giao dịch của người nội bộ

1.3.2.4.

Hạn chế các khả năng người nội bộ tiến hành giao dịch

1.3.2.5.

Ngăn chặn giao dịch nội gián của các định chế trung gian

1.3.2.6.

Hành động của các tổ chức phát hành trong các trường hợp xẩy ra giao dịch nội gián

1.3.2.7.

Vai trò của tổ chức tự quản

CHƯƠNG II.

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NGĂN NGỪA GIAO DỊCH NỘI GIÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

2.1.

Một số nét về hoạt động  của TTCK Việt Nam 06 năm qua

2.1.1.

Hoạt động phát hành và niêm yết

2.1.2.

Hoạt động của các định chế tài chính trung gian

2.1.3.

Hoạt động của các Trung tâm giao dịch chứng khoán

2.1.4.

Hoạt động của hệ thống đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán

2.1.5.

Hoạt động quản lý nhà nước của UBCKNN

2.2.

Thực trạng hoạt đông ngăn ngừa giao dịch nội gián và đánh giá khuôn khổ pháp lý về hạn chế và ngăn ngừa hoạt động giao dịch nội gián trên thị trường chứng khoán Việt Nam

2.2.1.

Các quy định pháp luật hiện hành

2.2.2.

Phương pháp giám sát hành vi giao dịch nội gián

2.2.3.

Biện pháp sử lý

CHƯƠNG III.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NGĂN NGỪA HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH NỘI GIÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

3.1.

Định hướng phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

3.2.

Một số giải pháp ngăn ngừa  hoạt động giao dịch nội gián

3.2.1.

Xây dựng khuôn khổ pháp lý

3.2.2.

Xây dựng hệ thống công bố thông tin

3.2.3.

Xây dựng hệ thống giám sát thông tin nội bộ và giao dịch nội gián

3.2.4.

Tăng cường kiểm soát nội bộ

3.2.5.

Tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền

3.3.

Các điền kiện thực hiện giải pháp

3.3.1.

Đội ngũ cán bộ, nhân viên có năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp

3.2.2.

Sự phối hợp cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán và TTCK với các cơ quan, tổ chức liên quan

3.3.3.

Nguồn kinh phí thực hiện

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

Mã sách: UB.05.01
Chủ biên: ThS. Nguyễn Dũng
Năm xuất bản: 2005

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Vai trò của công ty chứng khoán trong hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán cho khách hàng
Đề tài “Quỹ đầu tư tín thác bất động sản và khả năng áp dụng ở Việt Nam ”
Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng và phát triển TTCK phi tập trung VN
Phân tích quản trị tài chính: đánh giá hiện trạng
Danh mục Đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp Ủy ban năm 2012
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 5  (13/03/2019-09:22)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Xin cho hỏi thuật ngữ Lưu ký có nghĩa là gì ?">Xin cho hỏi thuật ngữ Lưu ký có nghĩa là gì ?
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-15:12)
Các lớp chiêu sinh học tháng 06/2020 (20/05/2020-08:36)
THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-09:53)
Lớp học chiêu sinh tháng 02 và 03/2020 (30/03/2020-09:02)
Thông báo thi chuyên môn ngày 27/11/2019 đến 29/11/2019 (21/11/2019-15:46)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9734986
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng