Tin thư viện
Tài liệu tiếng Việt
Đề tài NCKH
Giáo trình - Bài giảng
Kiến thức chứng khoán
Hỏi đáp
Đề tài “Xây dựng cơ chế quản lý chào bán chứng khoán ra công chúng dựa trên công bố thông tin đầy đủ”

Chủ nhiệm đề tài: Ths. Lê Thị Thu Hằng

Đơn vị chủ trì: Vụ quản lý phát hành chứng khoán

Mã đề tài: UB.15.01

PHẦN MỞ ĐẦU

Tính cấp thiết của đề tài

Việc thực hiện đề tài là vô cùng cấp thiết thể hiện trên 4 nội dung sau:

Thứ nhất, Quyết định số 252/QĐ-TTg ngày 01/03/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011-2020 đã nêu rõ giải pháp để phát triển thị trường chứng khoán đó là chuẩn hóa các quy định về chào bán chứng khoán ra công chúng theo thông lệ quốc tế, cụ thể là từng bước đơn giản hóa thủ tục đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng bằng cách chuyển từ cơ chế thẩm định điều kiện chào bán sang cơ chế chào bán dựa trên công bố thông tin đầy đủ.

Thứ hai, để thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, cần sửa đổi Luật chứng khoán năm 2007 theo hướng bãi bỏ các quy định về điều kiện chào bán và thay thế bằng các quy định về công bố thông tin. Đây chính là một trong những nội dung mà thế hệ thứ 2 của Luật Chứng khoán hướng đến. Việc thực hiện đề tài sẽ làm rõ các cơ sở khoa học của đối với việc thay đổi cơ chế quản lý này, các điều kiện cần thiết để áp dụng cơ chế quản lý chào bán chứng khoán ra công chúng theo mô hình công bố thông tin đầy đủ, từ đó làm cơ sở để bảo vệ trước Quốc hội về tính cấp thiết của việc sửa Luật Chứng khoán liên quan đến hoạt động chào bán.

Thứ ba, nhưng không kém phần quan trọng, đó là việc thực hiện đề tài xuất phát từ đòi hỏi cấp bách của thực tiễn. Chính thức đi vào hoạt động từ năm 2000, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể góp phần không nhỏ vào sự phát triển của nền kinh tế. Thông qua hoạt động chào bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán, doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận các nguồn vốn một cách hiệu quả và chi phí thấp qua đó mở rộng quy mô hoạt động và gia tăng lợi nhuận. Nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập từng ngày với nền kinh tế thế giới, do đó các doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt với sự canh tranh vô cùng khốc liệt của các doanh nghiệp nước ngoài. Do đó hoạt động chào bán chứng khoán càng có vai trò quan trọng hơn bao giờ hết giúp doanh nghiệp tiếp cận được vốn để mở rộng sản xuất, kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh.

Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, cơ chế quản lý chào bán theo mô hình quản lý chất lượng đang gặp phải một số hạn chế làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng. Đơn cử như hoạt động thoái vốn của các doanh nghiệp. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các doanh nghiệp phải tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh chính và thực hiện thoái vốn đầu tư ngoài ngành. Tuy nhiên, do quy định về việc chào bán chứng khoán ra công chúng, doanh nghiệp phải có lãi trong năm gần nhất trước thời điểm chào bán và không có lỗ lũy kế tính đến thời điểm chào bán, nên rất nhiều doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện này không thể thực hiện việc thoái vốn. Điều này đã gây trở ngại rất lớn cho rất nhiều doanh nghiệp. Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Quyết định 51/2014/QĐ-TTg cho phép các doanh nghiệp có lỗ năm gần nhất và lỗ lũy kế vẫn được thực hiện thoái vốn qua hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng. Và trên thực tế, hiện nay UBCKNN khi xem xét các hồ sơ chào bán chứng khoán ra công chúng dưới hình thức thoái vốn của Quyết định 51 cũng đã không xem xét các điều kiện theo Luật Chứng khoán mà chỉ xem xét khía cạnh công bố thông tin.

Ví dụ thứ 2 thể hiện hạn chế của mô hình quản lý hoạt động chào bán theo chất lượng thể hiện ở việc trong giai đoạn hiện nay, một số doanh nghiệp đang thực hiện tái cấu trúc, dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh bị thua lỗ. Theo quy định hiện hành, các doanh nghiệp này không thể thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng thông qua việc phát hành cho cổ đông hiện hữu vì không đáp ứng điều kiện chào bán. Tuy nhiên, vì nhu cầu vốn cần huy động lớn để thực hiện tái cấu trúc nhưng lại không huy động được vốn vay ngân hàng, các doanh nghiệp này phải thực hiện phát hành riêng lẻ. Điều này là hết sức vô lý bởi lẽ doanh nghiệp không thể phát hành cho cổ đông hiện hữu của mình trong khi cổ đông hiện hữu là những người được ưu tiên đầu tiên khi doanh nghiệp thực hiện phát hành theo Luật Doanh nghiệp.

Do đó cần phải có một cơ chế quản lý chào bán mới, thực sự phù hợp với thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay để giúp các doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc thực hiện chào bán chứng khoán.

Thứ 4, chuyển đổi từ cơ chế quản lý hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng theo chất lượng sang cơ chế dựa trên công bố thông tin đầy đủ là một xu hướng toàn cầu. Triết lý về công bố thông tin phát sinh ở Anh vào giữa thế kỷ 19. Sau sự đổ vỡ của thị trường chứng khoán vào năm 1929, Mỹ đã bắt đầu áp dụng cơ chế quản lý chào bán chứng khoán dựa trên công bố thông tin vào những năm 1930. Trong suốt những năm 1990, nhiều quốc gia đã đi theo con đường của Mỹ. Trong đó, các thị trường chứng khoán Châu á (Hồng Kông, Malaysia, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, …) vốn áp dụng cơ chế quản lý theo chất lượng trong thời gian dài cũng đã đi theo xu hướng của các thị trường phát triển phương Tây.

Theo đánh giá của Tổ chức quốc tế các Ủy ban chứng khoán (IOSCO), cơ chế quản lý chào bán chứng khoán theo chất lượng được cho là phù hợp hơn với thị trường chứng khoán mới nổi, thiếu các chuyên gia phân tích và tư vấn. Nó bảo vệ tốt hơn công chúng đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư không chuyên nghiệp. Trong khi đó, cơ chế quản lý dựa trên công bố thông tin sẽ mang lại nhiều lợi ích, phù hợp cho những thị trường chứng khoán phát triển. Cơ chế này cũng hướng tới 3 mục tiêu chung trong điều hành thị trường chứng khoán theo định nghĩa của IOSCO: (1) bảo vệ nhà đầu tư, (2) đảm bảo thị trường công bằng, hiệu quả và minh bạch, (3) giảm thiểu rủi ro hệ thống. Việc chọn cơ chế quản lý chào bán chứng khoán ra công chúng theo chất lượng, dựa trên công bố thông tin đầy đủ hay kết hợp cả hai cơ chế phụ thuộc vào đặc điểm và sự phát triển của mỗi thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, việc chuyển sang cơ chế quản lý dựa trên công bố thông tin là một xu hướng tất yếu cho sự phát triển và cần có một lộ trình phù hợp, rõ ràng.

 Tình hình nghiên cứu

Trên thế giới và trong khu vực, việc chuyển từ cơ chế quản lý chào bán chứng khoán theo chất lượng sang cơ chế quản lý dựa trên công bố thông tin đầy đủ đã được nghiên cứu và thực hiện khá phổ biến. Tuy nhiên, hiện nay chưa có nghiên cứu về vấn đề này tại thị trường chứng khoán Việt Nam.

 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

- Hệ thống hóa các vấn đề lý thuyết liên quan đến chào bán chứng khoán, cơ chế quản lý chào bán chứng khoán và vai trò của việc quản lý hoạt động chào bán chứng khoán với thị trường chứng khoán.

- Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đánh giá ảnh hưởng của cơ chế quản lý đến hoạt động chào bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

-  Nghiên cứu đề xuất lộ trình dự kiến áp dụng và giải pháp tiến tới cơ chế quản lý chào bán chứng khoán dựa trên công bố thông tin đầy đủ.

 Phạm vi nghiên cứu

Công tác quản lý hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng trên thị trường chứng khoán Việt Nam của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

 Kết cấu đề tài

Đề tài bao gồm 03 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về quản lý chào bán chứng khoán ra công chúng

Chương 2: Thực trạng công tác quản lý chào bán chứng khoán ra công chúng ở Việt Nam

Chương 3: Một số khuyến nghị áp dụng cơ chế quản lý chào bán chứng khoán ra công chúng dựa trên công bố thông tin đầy đủ ở Việt Nam

 

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I.

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG

1.1.

Khái niệm và vai trò của hoạt động chào bàn chứng khoán ra công chúng

1.1.1.

Khái niệm

1.1.2.

Vai trò của hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng

1.2.

Cơ chế quản lý hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng

1.2.1.

Quản lý hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng

1.2.2.

Phân loại cơ chế quản lý hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng

1.2.2.1.

Cơ chế quản lý dựa trên chất lượng

1.2.2.2.

Cơ chế quản lý dựa trên công bố thông tin

1.2.3.

Xu hướng áp dụng cơ chế quản lý hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng

1.3.

Kinh nghiệm Quốc tế về quản lý chào bán chứng khoán ra công chúng

1.3.1.

Kinh nghiệm của Malaysia

1.3.2.

Kinh nghiệm của Bangladesh

1.3.3.

Kinh nghiệm của Mỹ

1.3.4.

Kinh nghiệm của Singapore

1.3.5.

Những bài học rút ra

CHƯƠNG II.

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG

2.1.

Quá trình hình thành và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

2.1.1.

Quá trình hình thành thị trường chứng khoán Việt Nam

2.1.2.

Quá trình phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam

2.2.

Cơ sở pháp lý và thực trạng quản lý hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng trên thị trường chứng khoán Việt Nam

2.2.1.

Vai trò pháp lý đối với hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng trong quá trình phát triển thị trường chứng khoán

2.2.2.

Đánh giá thực trạng của cơ chế  quản lý hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng

2.2.2.1.

Các văn bản quy phạm pháp luật trong hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng  hiện nay

2.2.2.2.

Các hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng

2.2.2.3.

Điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng

2.2.2.4.

Trình tự thủ tục bán chứng khoán ra công chúng

2.3.

Những kết quả đạt được

2.4.

Những tồn tại của cơ chế quản lý chào bán chứng khoán ra công chúng theo cơ chế quản lý theo chất lượng

2.5.

Thực trạng cơ chế quản lý chào bán chứng khoán ra công chúng đối với việc thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp

2.5.1.

Mục tiêu thoái vốn nhà nước

2.5.2.

Các văn bản pháp quy trong thoái vốn nhà nước

2.5.3.

Nguyên tắc của việc thoái vốn nhà nước

2.5.4.

Phương thức thoái vốn nhà nước

2.5.5.

Chào bán cổ phiếu ra công chúng đối với thoái vốn nhà nước thông qua đấu giá cổ phần

2.6.

Đánh giá điều kiện chuyển đổi từ cơ chế quản lý chào bán chứng khoán ra công chúng theo chất lượng sang cơ chế quản lý dựa trên công bố thông tin đầy đủ

CHƯƠNG III.

MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ ÁP DỤNG CƠ CHẾ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG DỰA TRÊN CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẦY ĐỦ

3.1.

Định hướng phát triển

3.1.1.

Định hướng phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

3.1.2.

Định hướng cụ thể trong cơ chế  quản lý hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng ở Việt Nam

3.2.

Một số khuyến nghị tiến tới cơ chế quản lý chào bán chứng khoán ra công chúng dựa trên công bố thông tin đầy đủ

3.2.1.

Tăng cường giáo dục, nâng cao trình độ của nhà đầu tư

3.2.2.

Nâng cao ý thức trách nhiệm và trình độ chuyên môn của ban quản trị của tổ chức phát hành, các chuyên gia thị trường

3.2.3.

Nâng cao chất lượng quản trị công ty

3.2.4.

Xây dựng khung pháp lý hoàn thiện

3.2.5.

Hoàn thiện thể chế

3.2.6.

Tăng cường năng lực giám sát và cưỡng chế thực thi

3.2.7.

Hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin

3.3.

Lộ trình dự kiến áp dụng cơ chế quản lý chào bán chứng khoán ra công chúng dựa trên công bố thông tin đầy đủ

 

KẾT LUẬN

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

 

 

Mã sách: UB.15.01
Chủ biên: Ths. Lê Thị Thu Hằng
Năm xuất bản: 2015

      
Tài liệu cùng chủng loại:
Hoạt động Thư viện Trung tâm NCKH&ĐTCK (23/04/2018-14:20)
Giải pháp kết nối thông tin giữa TTGDCK và các công ty chứng khoán
Đề tài “Xây dựng mô hình và hoạt động Trung tâm Lưu ký chứng khoán tại Việt Nam ”
Các văn bản pháp luật hiện hành về cán bộ, công chức
Diễn đàn hợp tác châu á - Thái Bình Dương
Đề tài “Mô hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội giai đoạn
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 5  (13/03/2019-09:22)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
Tôi đã hoàn thành khóa học cơ bản về chứng khoán do Trung tâm tổ chức (Chứng chỉ được cấp ngày 13/12/1999), nay muốn...
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-15:12)
Các lớp chiêu sinh học tháng 06/2020 (20/05/2020-08:36)
THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-09:53)
Lớp học chiêu sinh tháng 02 và 03/2020 (30/03/2020-09:02)
Thông báo thi chuyên môn ngày 27/11/2019 đến 29/11/2019 (21/11/2019-15:46)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9735130
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng