Chứng khoán Phái sinh
Quản trị công ty
Kiên thức chung
100 câu hỏi đáp về chứng khoán (câu 99)

 

PHẦN 2

NHỮNG VẤN ĐỀ
PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

 EPS cơ bản là gì và ý nghĩa của nó?

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 và Thông tư số 21/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006 hướng dẫn về Chuẩn mực kế toán số 30: Lãi trên cổ phiếu (CP). Theo quy định này, chỉ tiêu lãi (thu nhập) trên cổ phiếu,  gọi là EPS,  được tính theo công thức sau:

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (CP) = Lợi nhuận phân bố cho cổ đông sở hữu CP phổ thông
Số bình quân gia quyền của CP đang lưu hành trong kỳ

Trong đó:

Lợi nhuận phân bố cho cổ đông sở hữu CP phổ thông = Lợi nhuận sau thuế - Quỹ phúc lợi - Cổ tức của CP ưu đãi

 

   Số bình quân gia quyền của CP đang lưu hành trong kỳ     =     Số CP đầu kỳ     + Số lượng CP phát sinh thêm trong kỳ x Số ngày lưu hành trong kỳ     - Số lượng CP rút lại trong kỳ  x Số ngày được mua lại trong kỳ
Tổng số ngày trong kỳ Tổng số ngày trong kỳ

CP được phát hành thêm dưới các hình thức thưởng CP, trả cổ tức bằng CP, phát hành thêm cho các cổ đông hiện hữu, đối tác chiến lược (chào bán riêng lẻ), đấu giá CP phát hành thêm ra công chúng.

Mời xem tiếp câu 100

(Nguồn: Thư viện SRTC


      
Các bài viết liên quan:
 • 100 câu hỏi đáp về chứng khoán (câu 98) (15/05/2018-09:56)
 • 100 câu hỏi đáp về chứng khoán (câu 100) (07/05/2018-09:19)
 • 100 câu hỏi đáp về chứng khoán (câu 97) (07/05/2018-09:17)
 • 100 câu hỏi đáp về chứng khoán (câu 96) (07/05/2018-09:16)
 • 100 câu hỏi đáp về chứng khoán (câu 95) (02/05/2018-08:25)
 • 100 câu hỏi đáp về chứng khoán (câu 94) (02/05/2018-08:23)
 • 100 câu hỏi đáp về chứng khoán (câu 93) (02/05/2018-08:22)
 • 100 câu hỏi đáp về chứng khoán (câu 92) (23/04/2018-08:51)
 • 100 câu hỏi đáp về chứng khoán (câu 91) (23/04/2018-08:50)
 • 100 câu hỏi đáp về chứng khoán (câu 90) (16/04/2018-09:29)
 • Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-09:21)
  Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-09:20)
  Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-09:18)
  Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 1  (13/03/2019-09:17)
  Làm thế nào để mượn được thẻ Thư viện mượn sách ?
  Các lớp chiêu sinh học tháng 5/2019 (20/05/2019-10:20)
  Thông báo thi chuyên môn ngày 08/05/2019 đến 10/05/2019 (07/05/2019-09:37)
  Thông báo thi sát hạch đợt I năm 2019 (04/05/2019-10:11)
  Các lớp chiêu sinh tháng 04/2019 (08/04/2019-09:27)
  * Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
  Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)

  Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

  8317524
  Trụ sở chính:
  Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
  Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
  Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
  Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
  Điện thoại: (84-28) 3930 9040 - (84-28) 3930 9042


    Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
   Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng