Chứng khoán Phái sinh
Quản trị công ty
Kiên thức chung
100 câu hỏi đáp về chứng khoán (câu 91)

100 câu hỏi đáp về chứng khoán

PHẦN 2

NHỮNG VẤN ĐỀ
PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN


Câu 91: Trong các báo cáo tài chính doanh nghiệp niêm yết có khoản mục “Lợi ích của cổ đông thiểu số”. Lợi ích của cổ đông thiểu số là gì và cách thức ghi nhận trong báo cáo tài chính doanh nghiệp hợp nhất như thế nào?

Về cơ bản, có thể hiểu lợi ích của cổ đông thiểu số (minority interest) là một khoản mục nằm trong Báo cáo tài chính hợp nhất của doanh nghiệp mẹ (gồm một hoặc nhiều doanh nghiệp con) nhằm phản ánh phần tài sản hoặc thu nhập của doanh nghiệp con. Điều này cũng phù hợp với thông lệ kế toán quốc tế để đảm bảo phân biệt rõ lợi ích của các cổ đông thiểu số tại doanh nghiệp con trong tổng thể lợi ích chung của cả nhóm doanh nghiệp, bao gồm doanh nghiệp mẹ, khi hợp nhất báo cáo tài chính.

Theo định nghĩa tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 25 (Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào doanh nghiệp con), thì “lợi ích của cổ đông thiểu số là một phần thuộc kết quả hoạt động thuần và giá trị tài sản thuần của một doanh nghiệp con được xác định tương ứng cho các phần lợi ích không phải do doanh nghiệp mẹ sở hữu một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các doanh nghiệp con”.

Về hình thức, lợi ích của cổ đông thiểu số được trình bày rõ trong Bảng cân đối kế toán hợp nhất và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất. Theo đó, trong Bảng cân đối kế toán hợp nhất, lợi ích cổ đông thiểu số phải được trình bày thành chỉ tiêu tách biệt với nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp mẹ. Phần sở hữu của cổ đông thiểu số trong thu nhập của tập đoàn cũng cần được trình bày thành chỉ tiêu riêng biệt.

 Lợi ích của cổ đông thiểu số trong tài sản thuần bao gồm 2 dạng:

-    Giá trị các tài sản thể hiện cổ đông thiểu số tại ngày hợp nhất kinh doanh ban đầu được xác định phù hợp với Chuẩn mực kế toán ViệtNam“Hợp nhất kinh doanh”. Tức là các tài sản thể hiện lợi ích của cổ đông thiểu số tại doanh nghiệp con được hình thành từ trước tính tới thời điểm doanh nghiệp mẹ tiến hành mua lại hoặc sáp nhập với một doanh nghiệp con (hoặc nắm quyền kiểm soát doanh nghiệp con này dưới hình thức gián tiếp, thông qua một doanh nghiệp con trung gian khác).

-    Phần tài sản thể hiện lợi ích của cổ đông thiểu số trong sự biến động của tổng vốn chủ sở hữu kể từ ngày hợp nhất kinh doanh. Phần tài sản thể hiện lợi ích của cổ đông thiểu số được xác định tại thời điểm lập báo cáo tài chính hợp nhất của doanh nghiệp mẹ thể hiện thời gian hoạt động sau thời điểm kết thúc quá trình đầu tư của doanh nghiệp mẹ vào doanh nghiệp con. Khi đó, các biến động của tài sản thuần và nguồn vốn chủ sở hữu trong thời gian hoạt động của doanh nghiệp con sẽ được tính toán lại và phân bổ lại vào khoản mục "Lợi ích của cổ đông thiểu số" trên báo cáo tài chính hợp nhất của doanh nghiệp mẹ./.

Mời xem tiếp câu 92.

(Nguồn : Thư viện SRTC)


      
Các bài viết liên quan:
 • 100 câu hỏi đáp về chứng khoán (câu 90) (16/04/2018-09:29)
 • 100 câu hỏi đáp về chứng khoán (câu 89) (16/04/2018-09:27)
 • 100 câu hỏi đáp về chứng khoán (câu 88) (16/04/2018-09:25)
 • 100 câu hỏi đáp về chứng khoán (câu 87) (09/04/2018-09:00)
 • 100 câu hỏi đáp về chứng khoán (câu 86) (02/04/2018-08:48)
 • 100 câu hỏi đáp về chứng khoán (câu 85) (02/04/2018-08:42)
 • 100 câu hỏi đáp về chứng khoán (Câu 84) (26/03/2018-10:46)
 • 100 câu hỏi đáp về chứng khoán (câu 83) (26/03/2018-10:45)
 • 100 câu hỏi đáp về chứng khoán (câu 82) (26/03/2018-10:44)
 • 100 câu hỏi đáp về chứng khoán (câu 81) (19/03/2018-10:05)
 • Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 6 - Chủ đề 2  (14/01/2019-10:11)
  Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 6 - Chủ đề 1  (14/01/2019-10:08)
  Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 5 - Chủ đề 4  (14/01/2019-10:05)
  Xin cho hỏi thuật ngữ Lưu ký có nghĩa là gì ?">Xin cho hỏi thuật ngữ Lưu ký có nghĩa là gì ?
  Các lớp chiêu sinh học tháng 1/2019 (15/01/2019-16:18)
  Thông báo thi sát hạch đợt IV năm 2018 (27/12/2018-08:51)
  Thông báo thi chuyên môn ngày 21/11 đến 23/11/2018 (15/11/2018-10:02)
  Các lớp chiêu sinh tháng 07/2018 (12/07/2018-08:33)
  * Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
  Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)

  Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

  7758943
  Trụ sở chính:
  Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
  Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
  Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
  Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
  Điện thoại: (84-28) 3930 9040 - (84-28) 3930 9042


    Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
   Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng