Chứng khoán Phái sinh
Quản trị công ty
Kiên thức chung
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 6 - Chủ đề 3

PHẦN 6: GHI CHÉP SỔ SÁCH ĐẦU TƯ

Chủ đề 3: Thông tin liên quan đến chứng khoán niêm yết trên SGDCK - Các loại chứng khoán niêm yết chủ yếu hiện nay

     Tùy theo nhu cầu của từng công ty, ngoài cổ phần phổ thông, công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác nhau. Mỗi loại chứng khoán đều tạo cho người sở hữu nó các quyền khác nhau.

    Các nhà môi giới có thể giúp bạn hiểu những ưu và nhược điểm của từng loại chứng khoán trước khi bạn đầu tư. Đặc điểm chính của các loại chứng khoán phổ biến nhất được niêm yết trên SGDCK Việt Nam gồm:

 Cổ phần phổ thông:

- Đại diện phần lớn vốn điều lệ hoặc vốn chủ sở hữu của công ty, và là loại chứng khoán phổ biến nhất được giao dịch trên các SGDCK;

- Các cổ đông được nhận cổ tức và có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Nếu họ sở hữu càng nhiều cổ phẩn phổ thông thì họ càng có quyền kiểm soát công ty;

-  Khi công ty phá sản, cổ đông được thanh toán lại khoản vốn góp sau khi công ty hoàn thành nghĩa vụ tài chính khác.

 Chứng chỉ quỹ đầu tư:

- Là một lọai chứng khoán dưới dạng chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ do CTQLQ thay mặt quỹ đại chúng phát hành, xác nhận quyền sở hữu hợp pháp của nhà đầu tư đối với một hoặc một số đơn vị quỹ của 1 quỹ đại chúng;

- Theo quan điểm của nhà đầu tư, chứng chỉ quỹ niêm yết cũng giống như cổ phần phổ thông ngoại trừ việc nhà đầu tư được chia toàn bộ lợi nhuận thay vì nhận cổ tức như cổ đông phổ thông.

Quyền mua và cổ phiếu thưởng

 Các công ty có thể phát hành các loại chứng khoán đặc biệt như quyền mua cổ phần hoặc cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu. Là cổ đông, việc tìm hiểu về các loại cổ phiếu này và các mốc thời gian liên quan đến chúng rất quan trọng. Nếu có thắc mắc gì nhà đầu tư nên nhờ môi giới hoặc các nhà tư vấn đầu tư hướng dẫn.

 Cổ phiếu thưởng

 Là cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu mà cổ đông không phải trả tiền, khối lượng cổ phiếu phản ánh giá trị tăng trưởng tài sản của công ty

      Cổ phiếu thưởng được xác định theo một tỷ lệ xác định trước, ví dụ với tỷ lệ 10% hoặc 10:1, nghĩa là bạn sẽ nhận được 1 cổ phiếu trên mỗi 10 cổ phần mà bạn sở hữu. Ví dụ bạn đang sở hữu 1.000 cổ phiếu của một công ty và công ty thông báo phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 10%. Nghĩa là bạn sẽ được thưởng 100CP mà không mất thêm chi phí nào, và cuối cùng tổng cộng bạn có 1.100CP.

      Khi phát hành cổ phiếu thưởng, giá cổ phiếu của công ty sẽ bị giảm xuống vì khi đó giá trị tài sản của công ty chia đều cho lượng cổ phiếu lớn hơn. Cổ phiếu mới phát hành pha loãng giá thị trường của cổ phiếu tương ứng với lượng cổ phiếu tăng thêm của công ty trong đợt phát hành đó.

     Sự điều chỉnh giá của cổ phiếu xảy ra vào ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng. Một nhà đầu tư mua cổ phiếu trong hoặc sau ngày này thì sẽ không có quyền nhận cổ phiếu thưởng đó mà nó là của người sở hữu cổ phiếu trước đó.

 Quyền mua

     Quyền mua cổ phần tạo cho cổ đông hiện hữu được quyền mua thêm cổ phần của công ty đó với giá thấp hơn giá thị trường mà không phải trả phí môi giới. Quyền mua cổ phần giúp công ty tăng vốn chủ sở hữu để mở rộng quy mô hoạt động hoặc trả các khoản nợ của công ty. VD: Công ty Y có thể phát hành quyền  mua để tăng 3 tỷ đồng cho việc trả nợ cho công ty X.

    Quy trình phát hành quyền mua cổ phần giống như phát hành cổ phiếu phổ thông, các công ty phải có bản cáo bạch và thuê tổ chức bảo lãnh phát hành. Cổ phiếu được phát hành theo một tỷ lệ định trước, chẳng hạn 4:1, có nghĩa là cứ mỗi 4 cổ phần sở hữu, cổ đông sẽ được mua thêm một cổ phần với giá định trước thấp hơn giá thị trường.

    Có hai loại quyền mua: Quyền mua bắt buộc và không bắt buộc. Quyền mua không bắt buộc cho phép cổ đông có thể bán quyền này cho nhà đầu tư trên thị trường nếu họ không muốn sở hữu thêm cổ phần. Quyền mua bắt buộc chỉ phát hành cho cổ đông hiện hữu và cổ đông buộc phải mua quyền này hoặc mất quyền nếu không mua.

Cổ phiếu quỹ

    Công ty có thể mua cổ phiếu của chính mình làm cổ phiếu quỹ thông qua việc mua bán trên thị trường hoặc mua trực tiếp từ các cổ đông của công ty.

    Công ty có thể thực hiện việc mua cổ phiếu quỹ với những mục đích khác nhau như: Giảm lượng cổ phiếu lưu hành, phân phối cổ phiếu thưởng cho cổ đông hoặc mua một tỷ lệ nhỏ để giảm chi phí lưu hành cổ phiếu.

   Hãy cẩn thận nếu bạn nhận được lời đề nghị mua cổ phiếu của mình. Hãy liên hệ với công ty để xác nhận các lời đề nghị này.

Kết luận

- Ghi chép lại các khoản đầu tư chứng khoán cho phép bạn giám sát việc đầu tư và thực hiện nghĩa vụ đóng thuế với nhà nước;

- Bạn có thể theo dõi TTCK thông qua việc đọc các chuyên mục về kinh doanh, đầu tư trên báo, các thông tin từ tổ chức phát hành và của các nhà môi giới;

- Ghi chép sổ sách cũng giúp bạn nắm bắt thông tin về các hoạt động tăng vốn của công ty như phát hành cổ phiếu thưởng hoặc quyền mua;

- Nếu bạn không hiểu rõ về các loại chứng khoán như cổ phần phổ thông, chứng chỉ quỹ đầu tư… thì bạn nên tham vấn nhà môi giới về những đặc điểm của các chứng khoán này.

Mời xem tiếp phần 7 chủ đề 1

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 


      
Các bài viết liên quan:
 • Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 6 - Chủ đề 2 (13/02/2019-03:45)
 • Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 6 - Chủ đề 1 (14/01/2019-03:08)
 • Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 5 - Chủ đề 4 (14/01/2019-03:05)
 • Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 5 - Chủ đề 3 (02/01/2019-02:12)
 • “Thị trường chứng khoán – Nhà đầu tư cần biết ” (Phần 5-Chủ đề 2) (17/12/2018-07:36)
 • “Thị trường chứng khoán – Nhà đầu tư cần biết ” (Phần 5-Chủ đề 1 ) (17/12/2018-07:33)
 • “Thị trường chứng khoán – Nhà đầu tư cần biết ” (Phần 4-Chủ đề 4 ) (03/12/2018-01:46)
 • “Thị trường chứng khoán – Nhà đầu tư cần biết ” (Phần 4-Chủ đề 2 ) (22/11/2018-02:06)
 • “Thị trường chứng khoán – Nhà đầu tư cần biết ” (Phần 4-Chủ đề 1 ) (20/11/2018-09:45)
 • “Thị trường chứng khoán – Nhà đầu tư cần biết ” (Phần 3-Chủ đề 3 ) (20/11/2018-09:38)
 • Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 5  (13/03/2019-02:22)
  Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-02:21)
  Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-02:20)
  Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-02:18)
  Làm thế nào để mượn được thẻ Thư viện mượn sách ?
  Thông báo thi sát hạch đợt III năm 2020 (06/08/2020-02:55)
  Lớp học chiêu sinh tháng 07/2020 (15/07/2020-09:31)
  Thông báo thi chuyên môn ngày 24/06/2020 đến 26/06/2020 (19/06/2020-03:07)
  Các lớp chiêu sinh tháng 06/2020 (17/06/2020-02:38)
  Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-08:12)
  THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-02:53)

  Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

  9952104
  Trụ sở chính:
  Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
  Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
  Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
  Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
  Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


    Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
   Trưởng Ban biên tập: Phó Giám đốc Trung tâm - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương