Chứng khoán Phái sinh
Quản trị công ty
Kiên thức chung
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 8 - Chủ đề 3

PHẦN 8: CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp

     Đầu tư vào các loại tài sản cụ thể có thể được thực hiện trực tiếp bằng cách mua các tài sản riêng biệt, hoặc gián tiếp thông qua các quỹ đầu tư. Các nhà quản lý các quỹ này đầu tư vốn của bạn vào một hoặc kết hợp nhiều loại tài sản lớn.

     Mục tiêu đầu tư, hồ sơ rủi ro, kinh nghiệm và số tiền đầu tư sẽ ảnh hưởng đến việc quyết định đầu tư trực tiếp hay gián tiếp vào lãi suất cố định, tài sản hoặc cổ phiếu là tốt hơn. Một danh mục đầu tư cân bằng thường có cả đầu tư trực tiếp và gián tiếp.

     Đầu tư trực tiếpKhi bạn đầu tư trực tiếp, bạn mua một sản phẩm lãi suất cố định hoặc tài sản hoặc cổ phiếu cụ thể. Ví dụ, đầu tư trực tiếp vào cổ phiếu có thể là mua cổ phiếu VNM, FPT, MSN,...

 Tại sao đầu tư trực tiếp?

     Đầu tư trực tiếp cho phép nhà đầu tư kiểm soát được tài sản và các khoản đầu tư của họ, bao gồm cả việc quản lý, điều hành hàng ngày và đưa ra các quyết định liên quan đến các khoản đầu tư. Do vậy, đầu tư trực tiếp phù hợp với các nhà đầu tư có thời gian và chuyên môn nhất định để tự mình hoặc cùng với nhà tư vấn quản lý các khoản đầu tư.

Đầu tư cổ phiếu trực tiếp có một số lợi thế:

- Có tính thanh khoản (nhanh chóng chuyển đổi sang tiền mặt);

-  Xác định giá trị đầu tư hàng ngày;

- Tăng trưởng thông qua các đợt phát hành mới (Ví dụ: phát hành cổ phiếu thưởng);

- Linh hoạt;

- An toàn: được quản lý và bảo vệ bởi cơ quan quản lý nhà nước như UBCKNN, SGDCK;

- Thị trường mở và tự do;

- Thuận tiện và dễ dàng chuyển giao quyền sở hữu, và

- Thường không có chi phí quản lý một khi đã mua.

Đầu tư (quản lý) gián tiếp

     Cũng có thể thực hiện đầu tư gián tiếp bằng cách mua các chứng chỉ quỹ trong một quỹ.

Thông thường các quỹ có các đặc điểm sau:

- Các nhà đầu tư góp tiền để mua chung tài sản;

- Các quỹ được người quản lý/người sáng lập đầu tư, quản lý và điều hành

- Các nhà đầu tư ủy quyền cho nhà quản lý quyết định đầu tư và quản lý quỹ hàng ngày;

- Các nhà đầu tư cùng chịu rủi ro với các khoản đầu tư của quỹ.

     Ở Việt Nam hầu hết là nhà đầu tư trực tiếp. Các nhà đầu tư Việt Nam trực tiếp mua bán chứng khoán trên thị trường. Trong khi đó, tại các nước có TTCK phát triển lâu đời như Mỹ, Anh, Úc, hầu hết nhà đầu tư đầu tư gián tiếp trên thị trường cổ phiếu vì họ là thành viên chung của quỹ hưu trí và quỹ nghề nghiệp, hầu hết các quỹ này đầu tư một tỷ lệ lớn vào cổ phiếu.

     Các khoản đầu tư trong quỹ bao gồm: cổ phiếu (niêm yết và chưa niêm yết), trái phiếu, bất động sản. Trên thế giới, các khoản đầu tư trong quỹ phong phú hơn. Ngoài đầu tư vào cổ phiếu, bất động sản còn đầu tư vào tín thác, trái phiếu bảo hiểm, trái phiếu hưu trí, niên kim và lương hưu. Nhà đầu tư có thể mua chứng chỉ quỹ và thu được lợi nhuận hay không phụ thuộc vào khả năng của nhà quản lý quỹ.

    Mỗi quỹ đầu tư đều có quy định riêng về các loại phí mà nhà đầu tư phải trả cho CTQLQ cũng như chi phí mà quỹ phải thanh toán cho CTQLQ và các nhà cung cấp dịch vụ cho quỹ. Tất cả các chi phí này được quy định trong Bản cáo bạch và Điều lệ quỹ và thường bao gồm:

  - Phí quản lý quỹ là phí mà Quỹ trả định kỳ cho CTQLQ để công ty này cung cấp dịch vụ quản lý quỹ. Phí quản lý được tính theo một tỷ lệ phần trăm trên giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ. Tỷ lệ phí được tính theo năm, và được thanh toán cho CTQLQ theo định kỳ hàng tháng.

Ngoài ra, có các loại phí khác như:

 - Phí giám sát, lưu ký ... trả cho ngân hàng giám sát, ngân hàng lưu ký thực hiện giám sát, lưu ký tài  sản cho quỹ.

 - Các chi phí cần thiết cho hoạt động của quỹ (như phí môi giới, phí định giá tài sản quỹ, thù lao Ban đại diện quỹ...), các chi phí hành chính khác…

Các đặc điểm chung khác, gồm:

- Quỹ này có thể đầu tư dàn trải hoặc tập trung vào lĩnh vực cụ thể, vào cổ phiếu (niêm yết hoặc chưa niêm yết), hoặc trái phiếu,..

 

- Có thể đa dạng hóa khoản đầu tư thông qua các loại tài sản hoặc trong một loại tài sản;

- Các nhân viên trong CTQLQ có thể khác nhau tại các thời điểm khác nhau;

- Vốn điều lệ của quỹ ít nhất là 50 tỷ đồng;

- Mục tiêu của họ là thu nhập hoặc tăng trưởng, hoặc cả hai, với mức độ biến động vừa phải trên thị trường liên quan.

 Quỹ đầu tư niêm yết

- Giống như tên gọi, Quỹ đầu tư niêm yết là các quỹ tồn tại dưới hình thức quỹ tín thác hoặc công ty, niêm yết trên TTCK. Một số đặc điểm để phân biệt Quỹ đầu tư chứng khoán niêm yết và chưa niêm yết:

- Quỹ đầu tư niêm yết thông thường có tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty, do đó nó có thể duy trì thu nhập và làm tăng lợi nhuận của cổ đông;

- Sản phẩm đầu tư của Quỹ đầu tư niêm yết có lợi thế là có thể giao dịch được giống như cổ phiếu phổ thông, trong khi sản phẩm đầu tư của quỹ không niêm yết đòi hỏi phải thực hiện một yêu cầu mua lại thông qua nhà quản lý.

- Sản phẩm đầu tư của quỹ đầu tư niêm yết chịu sự điều chỉnh của các yếu tố thị trường và có thể được giao dịch với giá trị cao hơn hoặc thấp hơn với giá trị của các tài sản được thế chấp cho các sản phẩm đầu tư này, trong khi sản phẩm đầu tư của quỹ không niêm yết thường được giao dịch và mua lại bằng giá trị tài sản thế chấp hiện có.

Mời xem tiếp phần 8  chủ đề 4.

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


      
Các bài viết liên quan:
 • Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 8 - Chủ đề 2 (27/02/2019-14:41)
 • Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 8 - Chủ đề 1 (27/02/2019-14:40)
 • Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 7 - Chủ đề 2 (27/02/2019-14:38)
 • Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 7 - Chủ đề 1 (13/02/2019-09:17)
 • Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 6 - Chủ đề 3 (13/02/2019-09:16)
 • Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 6 - Chủ đề 2 (13/02/2019-09:15)
 • Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 6 - Chủ đề 1 (14/01/2019-08:38)
 • Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 5 - Chủ đề 4 (14/01/2019-08:35)
 • Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 5 - Chủ đề 3 (02/01/2019-07:42)
 • “Thị trường chứng khoán – Nhà đầu tư cần biết ” (Phần 5-Chủ đề 2) (17/12/2018-13:06)
 • Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 5  (13/03/2019-07:52)
  Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-07:51)
  Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-07:50)
  Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-07:48)
  Tôi đã hoàn thành khóa học cơ bản về chứng khoán do Trung tâm tổ chức (Chứng chỉ được cấp ngày 13/12/1999), nay muốn...
  Thông báo thi chuyên môn ngày 27/01/2021 đến 29/01/2021 (12/01/2021-08:48)
  Các lớp chiêu sinh tháng 01/2021 (07/01/2021-06:40)
  Lớp học chiêu sinh tháng 12/2020 (07/12/2020-07:06)
  Thông báo thi sát hạch đợt III năm 2020 (06/08/2020-08:25)
  Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-13:42)
  THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-08:23)

  Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

  10617579
  Trụ sở chính:
  Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
  Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
  Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
  Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
  Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


    Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
   Trưởng Ban biên tập: Phó Giám đốc Trung tâm - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương