Chứng khoán Phái sinh
Quản trị công ty
Kiên thức chung
Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 8 - Chủ đề 4

PHẦN 8: CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Chủ đề 4: Vay đầu tư và cho vay ký quỹ

Các loại vay đầu tư

     Thuật ngữ “vay đầu tư” đề cập đến việc vay mượn. Khi đi vay, nhà đầu tư có thể tăng tổng số tiền đầu tư và cùng với đó là tăng lợi tức đầu tư tiềm năng.

     Vay đầu tư âm: là khi khoản tiền vay được đầu tư vào tài sản để tạo ra thu nhập và thu nhập này không đủ để trang trải cho thanh toán lãi suất tiền vay. Có nghĩa là thu nhập thấp hơn chi phí lãi vay.

     Vay đầu tư hòa vốn: là khi khoản tiền vay được đầu tư vào tài sản để tạo ra thu nhập và thu nhập này xấp xỉ bằng lãi suất tiền vay. Nói cách khác, đầu tư trở thành khoản tự tài trợ.

       Vay đầu tư dương:  là khi khoản tiền vay được đầu tư vào tài sản để tạo ra thu nhập và thu nhập này cao hơn lãi suất tiền vay. Đầu tư như vậy được gọi là đầu tư mang lại thu nhập dương.

 Rủi ro

     Khi thực hiện vay đầu tư, rủi ro tiềm năng tăng. Là một nhà đầu tư, bạn không nên vay đầu tư trừ phi bạn:

- Hiểu rõ về rủi ro của khoản đầu tư

- Sẵn sàng chấp nhận rủi ro, và

- Có nguồn lực tài chính đủ để đáp ứng rủi ro;

- Bạn luôn phải lường đến tình huống xấu nhất và khả năng xử lý nếu nó xảy ra. Nếu bạn vay đầu tư bạn luôn phải:

- Đáp ứng các nghĩa vụ trả nợ, và

- Duy trì khoản vay trong mức ký quỹ đã được duyệt.

- Trường hợp không đáp ứng được các điều kiện này, có thể bạn phải ký quỹ thêm hoặc phải giảm khoản vay để đáp ứng điều kiện trong mức kỹ quỹ đã được duyệt. Hãy nhớ rằng, vay đầu tư âm nghĩa là bạn có một khoản lỗ và dòng tiền âm. Để thực hiện các nghĩa vụ, có thể bạn phải rút tiền từ các nguồn khác. Luôn luôn xem xét các nguồn quỹ khác khi bạn rơi vào trường hợp vay đầu tư âm. Nói chung, bạn sẽ luôn phải đảm bảo thu nhập thường xuyên để thanh toán lãi vay.

 Cho vay ký quỹ

     Cho vay ký quỹ là thuật ngữ được sử dụng trong trường hợp vay tiền từ công ty chứng khoán để mua cổ phiếu và sử dụng những cổ phiếu này để thế chấp cho khoản vay. Nhà đầu tư sử dụng cho vay ký quỹ để mua nhiều cổ phiếu hơn so với khả năng của họ.

Tỷ lệ cho vay ký quỹ (LVR)

     LVR- là tỷ lệ mức vay trên tổng giá trị đầu tư mà bên cho vay sẵn sàng ứng trước để đầu tư trên TTCK, trung bình khoảng 50%.

     Theo quy định của pháp luật Việt Nam tỷ lệ ký quỹ ban đầu do CTCK quy định nhưng không được thấp hơn 50%. Điều đó có nghĩa là bạn cần phải ký quỹ ít nhất 50% tiền mặt hoặc cổ phiếu so với giá trị hợp đồng giao dịch trước khi vay tiền.

     Tỷ lệ ký quỹ duy trì do CTCK quy định nhưng không được thấp hơn 30%, có nghĩa là nếu giá trị của cổ phiếu ký quỹ giảm, bạn cần phải đóng thêm một khoản tiền mặt để duy trì tỷ lệ ký quỹ 30%. Tỷ lệ này cần được duy trì suốt chu kỳ vay.

Lệnh yêu cầu ký quỹ bổ sung

    Bên cho vay tính toán mức cho vay ký quỹ đối với một số cổ phiếu nhất định trên SGDCK. Mỗi tổ chức cho vay có quyền thay đổi mức ký quỹ này tùy thuộc vào đánh giá của họ đối với triển vọng và giá cổ phiếu của công ty. Trường hợp tỷ lệ ký quỹ của khách hàng giảm xuống thấp hơn tỷ lệ ký quỹ duy trì, CTCK sẽ phát lệnh ký quỹ bổ sung gửi tới khách hàng theo các phương thức liên hệ được thỏa thuận trong Hợp đồng mở tài khoản ký quỹ. Khách hàng có nghĩa vụ bổ sung tài sản thế chấp trong thời hạn theo yêu cầu của CTCK nhưng không quá 03 ngày. Trong khi đó, tại Úc hầu hết bên cho vay cho phép mức ký quỹ dao động trong biên độ 5% trước khi yêu cầu nhà đầu tư ký quỹ thêm. Bên vay thường có 24 giờ để đáp ứng lệnh yêu cầu ký quỹ bổ sung.

     Lưu ý rằng, không phải tất cả các cổ phiếu đều đủ điều kiện làm tài sản thế chấp.

     Theo quy định tại Việt Nam hiện nay, cổ phiếu đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (nghĩa là đủ điều kiện làm tài sản thế chấp) là cổ phiếu được niêm yết trên SGDCK và không thuộc các trường hợp sau:

- Có thời gian niêm yết dưới 06 tháng tính đến thời điểm công bố danh sách;

- Bị đặt trong tình trạng bị tạm ngừng giao dịch, cảnh báo, bị hủy niêm yết, bị đưa vào diện kiểm soát;

- Kết quả kinh doanh của tổ chức niêm yết chứng khoán là lỗ căn cứ trên báo cáo tài chính gần nhất đã kiểm toán

- Có 3 cách để đáp ứng lệnh yêu cầu ký quỹ bổ sung:

- Ký quỹ thêm cổ phiếu (tăng danh mục đầu tư) để đảm bảo cho khoản vay (thế chấp), và/hoặc

- Trả tiền mặt để giảm khoản vay, và/hoặc

- Bán một phần trong danh mục đầu tư để giảm khoản vay.

- CTCK phải bán chứng khoán thế chấp trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng khi khách hàng không bổ sung hoặc bổ sung không đầy đủ tài sản thế chấp trong thời hạn theo lệnh yêu cầu ký quỹ bổ sung. Trước khi thực hiện lệnh bán giải chấp chứng khoán ký quỹ, CTCK có trách nhiệm thông báo cho khách hàng. Trong khi đó, tại Úc quy định các khoản vay phải trả nói chung theo nhu cầu và việc không đáp ứng yêu cầu bổ sung ký quỹ có thể dẫn đến việc mất khả năng thanh toán đối với khoản vay, trong trường hợp này, số tiền nợ ngay lập tức trở thành khoản vay phải trả (có tính lãi) và bên cho vay có thể bán cổ phiếu thế chấp mà không cần thông báo cho bên vay (khách hàng) biết.

 Những điều cần cân nhắc trước khi sử dụng biện pháp vay đầu tư:

- Hiểu được tác dụng của tất cả các khoản phí như: phí thành lập, phí duy trì của các tổ chức cho vay bao gồm cả khoản phạt do trả nợ trước hạn;

- Đầu tư để có được thu nhập thường xuyên với các lợi ích về thuế;

- Đừng vay nhiều hơn khả năng của bạn, và luôn luôn duy trì một biên độ an toàn;

- Tham khảo ý kiến của chuyên gia để có chiến lược đúng đắn: lựa chọn đầu tư là rất quan trọng;

- Cân nhắc đầu tư vào lợi tức, đặc biệt trong tình hình lạm phát tương đối thấp;

- Cân nhắc đầu tư dài hạn (7 đến 10 năm);

 - Lựa chọn các cổ phiếu an toàn và tránh sử dụng các hoạt động đầu tư vay mượn nội bộ làm tăng rủi ro của bạn;

- Đảm bảo bạn tiếp tục nhận được mức lương thường xuyên và thu nhập tiền lãi.

Mời xem tiếp phần 8 chủ đề 5.

(Nguồn: Thư viện SRTC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


      
Các bài viết liên quan:
 • Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 8 - Chủ đề 3 (27/02/2019-14:43)
 • Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 8 - Chủ đề 2 (27/02/2019-14:41)
 • Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 8 - Chủ đề 1 (27/02/2019-14:40)
 • Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 7 - Chủ đề 2 (27/02/2019-14:38)
 • Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 7 - Chủ đề 1 (13/02/2019-09:17)
 • Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 6 - Chủ đề 3 (13/02/2019-09:16)
 • Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 6 - Chủ đề 2 (13/02/2019-09:15)
 • Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 6 - Chủ đề 1 (14/01/2019-08:38)
 • Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 5 - Chủ đề 4 (14/01/2019-08:35)
 • Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 5 - Chủ đề 3 (02/01/2019-07:42)
 • Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 5  (13/03/2019-07:52)
  Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 4  (13/03/2019-07:51)
  Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 3  (13/03/2019-07:50)
  Thị trường chứng khoán nhà đầu tư cần biết Phần 9 - Chủ đề 2  (13/03/2019-07:48)
  Xin cho biết điều kiện và cách thức để một công ty có thể lên sàn giao dịch chứng khoán.">Xin cho biết điều kiện và cách thức để một công ty có thể lên sàn giao dịch chứng khoán.
  Thông báo thi chuyên môn ngày 27/01/2021 đến 29/01/2021 (12/01/2021-08:48)
  Các lớp chiêu sinh tháng 01/2021 (07/01/2021-06:40)
  Lớp học chiêu sinh tháng 12/2020 (07/12/2020-07:06)
  Thông báo thi sát hạch đợt III năm 2020 (06/08/2020-08:25)
  Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-13:42)
  THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-08:23)

  Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

  10617689
  Trụ sở chính:
  Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
  Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
  Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
  Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
  Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


    Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
   Trưởng Ban biên tập: Phó Giám đốc Trung tâm - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương