Lớp học chiêu sinh tháng 02 và 03/2020

----------------------------------------------------------------

Lớp quản lý quỹ đầu tư và tài sản khai giảng ngày 17/02/2020. Nghỉ phòng dịch Covid-19. Dời lịch khai giảng theo quy định của TP. HCM

Phòng Nghiệp vụ - Chi nhánh Trung tâm NCKH&ĐTCK thông báo: Khóa học “Lớp quản lý quỹ đầu tư và tài sản”  tại TP.HCM khai giảng ngày 17/02/2020 cụ thể như sau:

Khai giảng: 13h45, ngày 17/02/2020 (thứ hai). Mã lớp: QU022020

Thời gian học: Từ 17/02/2020 đến 20/03/2020, 13h45 - 16h45, các ngày thứ 2-4-6 hàng tuần.

Địa điểm: 264B Lê Văn Sỹ, P14, Q3, TP. HCM

Học phí: 3.200.000VNĐ/học viên

- Học viên đăng ký học và nộp học phí từ ngày 04/02/2020

- Học viên mang theo 02 ảnh 3x4 (ảnh mới được chụp không quá 06 tháng) để hoàn thiện hồ sơ lớp học.

- Học viên nộp học phí theo một trong hai cách sau:

 Cách 1: Đóng học phí trực tiếp tại Trung tâm

Học viên đến ghi danh trực tiếp tại Phòng Nghiệp vụ - Chi nhánh Trung tâm 264B Lê Văn Sỹ, P14, Q3, TP. HCM, Điện thoại: 028.39309042

 Cách 2: Đóng học phí theo hình thức chuyển khoản

 Học viên chuyển khoản học phí vào tài khoản của Trung tâm:

+ Tên tài khoản: CN TTNCKH và Đào tạo Chứng khoán tại TP. HCM

+ Số tài khoản: 111000035764 

+ Tại Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tại Tp. HCM

+ Nội dung: Tên khóa học , ngày khai giảng, tên học viên, nếu là tổ chức ghi rõ tên công ty, số lượng người đăng ký

Các cá nhân/đơn vị đã nộp học phí/phí dự thi/phí thi lại có nhu cầu lấy hóa đơn tài chính, đề nghị đến Phòng Hành chính- Tổng hợp

Những khoản tiền đã lấy hóa đơn sẽ không được hoàn lại trong mọi trường hợp. 

-----------------------------------

----------------------------------------------------------------

Lớp Cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán ngày 18/02/2020. Nghỉ phòng dịch Covid-19. Dời lịch khai giảng theo quy định của TP. HCM

Phòng Nghiệp vụ - Chi nhánh Trung tâm NCKH&ĐTCK thông báo: Khóa học “Lớp Cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán”  tại TP.HCM khai giảng ngày 18/02/2020 cụ thể như sau:

Khai giảng: 13h45, ngày 18/02/2020 (thứ ba). Mã lớp: CB022020

Thời gian học: Từ 18/02/2020 đến 14/03/2020, 13h45 - 16h45, các ngày thứ 3-5-7 hàng tuần.

Địa điểm: 264B Lê Văn Sỹ, P14, Q3, TP. HCM

Học phí: 2.600.000VNĐ/học viên

- Học viên đăng ký học và nộp học phí từ ngày 04/02/2020

- Học viên mang theo 02 ảnh 3x4 (ảnh mới được chụp không quá 06 tháng) để hoàn thiện hồ sơ lớp học.

- Học viên nộp học phí theo một trong hai cách sau:

 Cách 1: Đóng học phí trực tiếp tại Trung tâm

Học viên đến ghi danh trực tiếp tại Phòng Nghiệp vụ - Chi nhánh Trung tâm 264B Lê Văn Sỹ, P14, Q3, TP. HCM, Điện thoại: 028.39309042

 Cách 2: Đóng học phí theo hình thức chuyển khoản

 Học viên chuyển khoản học phí vào tài khoản của Trung tâm:

+ Tên tài khoản: CN TTNCKH và Đào tạo Chứng khoán tại TP. HCM

+ Số tài khoản: 111000035764 

+ Tại Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tại Tp. HCM

+ Nội dung: Tên khóa học , ngày khai giảng, tên học viên, nếu là tổ chức ghi rõ tên công ty, số lượng người đăng ký

Các cá nhân/đơn vị đã nộp học phí/phí dự thi/phí thi lại có nhu cầu lấy hóa đơn tài chính, đề nghị đến Phòng Hành chính- Tổng hợp

Những khoản tiền đã lấy hóa đơn sẽ không được hoàn lại trong mọi trường hợp. 

----------------------------------------------------------

Lớp Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp ngày 03/03/2020. (Đủ học viên, ngừng chiêu sinh). Nghỉ phòng dịch Covid-19. Dời lịch khai giảng theo quy định của TP. HCM

Phòng Nghiệp vụ - Chi nhánh Trung tâm NCKH&ĐTCK thông báo: Khóa học “Lớp Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp”  tại TP.HCM khai giảng ngày 03/03/2020 cụ thể như sau:

Khai giảng: 17h45, ngày 03/03/2020 (thứ ba). Mã lớp: BC022020

Thời gian học: Từ 03/03/2020 đến 26/03/2020, 17h45 - 20h45, các ngày thứ 3-5-7 hàng tuần.

Địa điểm: 264B Lê Văn Sỹ, P14, Q3, TP. HCM

Học phí: 1.800.000VNĐ/học viên

- Học viên đăng ký học và nộp học phí từ ngày 05/02/2020

- Học viên mang theo 02 ảnh 3x4 (ảnh mới được chụp không quá 06 tháng) để hoàn thiện hồ sơ lớp học.

- Học viên nộp học phí theo một trong hai cách sau:

 Cách 1: Đóng học phí trực tiếp tại Trung tâm

Học viên đến ghi danh trực tiếp tại Phòng Nghiệp vụ - Chi nhánh Trung tâm 264B Lê Văn Sỹ, P14, Q3, TP. HCM, Điện thoại: 028.39309042

 Cách 2: Đóng học phí theo hình thức chuyển khoản

 Học viên chuyển khoản học phí vào tài khoản của Trung tâm:

+ Tên tài khoản: CN TTNCKH và Đào tạo Chứng khoán tại TP. HCM

+ Số tài khoản: 111000035764 

+ Tại Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tại Tp. HCM

+ Nội dung: Tên khóa học , ngày khai giảng, tên học viên, nếu là tổ chức ghi rõ tên công ty, số lượng người đăng ký

Các cá nhân/đơn vị đã nộp học phí/phí dự thi/phí thi lại có nhu cầu lấy hóa đơn tài chính, đề nghị đến Phòng Hành chính- Tổng hợp

Những khoản tiền đã lấy hóa đơn sẽ không được hoàn lại trong mọi trường hợp. 

----------------------------------------------------------

Lớp Tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành chứng khoán ngày 02/03/2020. (Đủ số lượng, ngừng chiêu sinh). Nghỉ phòng dịch Covid-19. Dời lịch khai giảng theo quy định của TP. HCM

Phòng Nghiệp vụ - Chi nhánh Trung tâm NCKH&ĐTCK thông báo: Khóa học “Lớp Tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành chứng khoán ”  tại TP.HCM khai giảng ngày 02/03/2020 cụ thể như sau:

Khai giảng: 17h45, ngày 02/03/2020 (thứ hai). Mã lớp: BL022020

Thời gian học: Từ 02/03/2020 đến 25/03/2020, 17h45 - 20h45, các ngày thứ 2-4-6 hàng tuần.

Địa điểm: 264B Lê Văn Sỹ, P14, Q3, TP. HCM

Học phí: 1.800.000VNĐ/học viên

- Học viên đăng ký học và nộp học phí từ ngày 05/02/2020

- Học viên mang theo 02 ảnh 3x4 (ảnh mới được chụp không quá 06 tháng) để hoàn thiện hồ sơ lớp học.

- Học viên nộp học phí theo một trong hai cách sau:

 Cách 1: Đóng học phí trực tiếp tại Trung tâm

Học viên đến ghi danh trực tiếp tại Phòng Nghiệp vụ - Chi nhánh Trung tâm 264B Lê Văn Sỹ, P14, Q3, TP. HCM, Điện thoại: 028.39309042

 Cách 2: Đóng học phí theo hình thức chuyển khoản

 Học viên chuyển khoản học phí vào tài khoản của Trung tâm:

+ Tên tài khoản: CN TTNCKH và Đào tạo Chứng khoán tại TP. HCM

+ Số tài khoản: 111000035764 

+ Tại Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tại Tp. HCM

+ Nội dung: Tên khóa học , ngày khai giảng, tên học viên, nếu là tổ chức ghi rõ tên công ty, số lượng người đăng ký

Các cá nhân/đơn vị đã nộp học phí/phí dự thi/phí thi lại có nhu cầu lấy hóa đơn tài chính, đề nghị đến Phòng Hành chính- Tổng hợp

Những khoản tiền đã lấy hóa đơn sẽ không được hoàn lại trong mọi trường hợp. 

---------------


Trang in   Gửi đến cho bạn bè   [ Quay lại ]

Các tin khác:

Lớp học chiêu sinh tháng 02 và 03/2020 (30/03/2020-09:02)
Các lớp chiêu sinh học tháng 01/2020 (16/03/2020-10:16)
Thông báo thi sát hạch đợt I năm 2020 (19/02/2020-14:27)
Thông báo thi chuyên môn ngày 27/11/2019 đến 29/11/2019 (21/11/2019-15:46)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9550763
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng