Thông tin chung
 Tin nổi bật
THÔNG BÁO: Kế hoạch tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán năm 2019 (05/03/2019-10:17)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về kế hoạch tổ chức thi sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán (môi giới chứng khoán; phân tích tài chính và quản lý quỹ) năm 2019 như sau:

1. Đối tượng dự thi

- Tất cả các thí sinh là người Việt Nam có đủ điều kiện dự thi theo quy định tại Điều 11 Thông tư 197/2015/TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hành nghề chứng khoán.

- Các thí sinh chưa đạt cấu phần Pháp luật hoặc cấu phần Nghiệp vụ ở các lần thi sát hạch trước trong thời hạn 01 năm tính đến thời điểm tổ chức đợt thi (Được thi lại 01 lần).

- Thí sinh là người nước ngoài có chứng chỉ chuyên môn về thị trường chứng khoán hoặc chứng chỉ hành nghề chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài.

2. Hình thức thi

Thi trắc nghiệm trên máy tính.

3. Ngôn ngữ thi:

Ngôn ngữ thi sát hạch viết bằng tiếng Việt áp dụng cho người dự thi là người Việt Nam và bằng tiếng Anh áp dụng cho người dự thi là người nước ngoài.

4. Đăng ký dự thi sát hạch

4.1. Hồ sơ đăng ký dự thi

Hồ sơ đăng ký dự thi được đựng trong túi hồ sơ, ngoài bì ghi rõ họ tên, chứng chỉ đăng ký dự thi, đơn vị công tác hoặc cá nhân đăng ký dự thi, địa điểm dự thi (Hà Nội hoặc Tp. HCM), hồ sơ bao gồm:

4.1.1. Thí sinh dự thi lần đầu

- Giấy đăng ký dự thi sát hạch theo mẫu (đính kèm);

- Bản photo các chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán theo điều kiện dự thi hành nghề chứng khoán;

- Bản sao công chứng Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng;

- Hai (02) ảnh 4x6 chụp trong vòng sáu (06) tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi;

- Hai (02) phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận kết quả thi (trong trường hợp đăng ký nhận kết quả thi bằng văn bản).

4.1.2. Thí sinh thi lại

- Giấy đăng ký dự thi lại theo mẫu (đính kèm)

- Bản photo kết quả điểm thi (trên trang web: www.srtc.org.vn hoặc www.ssc.gov.vn)

- Hai (02) ảnh 4x6 chụp trong vòng sáu (06) tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

4.2. Cách thức đăng ký dự thi

Người dự thi sát hạch nộp hồ sơ đăng ký dự thi trực tiếp hoặc gửi hồ sơ đăng ký dự thi qua đường bưu điện theo địa chỉ:

- Đối với khu vực miền Bắc: Phòng Tư liệu tin học - Phòng 302, Tầng 3 Nhà B Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán, 234 Lương Thế Vinh, Từ Liêm, Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 024.35535876.

- Đối với khu vực miền Nam: Bộ phận đào tạo, Chi nhánh Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo chứng khoán tại thành phố Hồ Chí Minh, 264B Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, Tp. HCM. Số điện thoại liên hệ: 028.39309040 hoặc 028.39309042.

4.3. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi

- Đợt 1:

+ Tại Hà Nội: từ ngày 06/03/2019 đến ngày 27/03/2019 trong giờ hành chính.

+ Tại Tp. Hồ Chí Minh: từ ngày 22/4/2019 đến ngày 31/5/2019 trong giờ hành chính.

- Đợt 2:

Tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh: dự kiến từ ngày 16/08/2019 đến ngày 17/09/2019 trong giờ hành chính.

+ Tại Hà Nội: từ ngày 23/08/2019 đến ngày 27/09/2019 trong giờ hành chính.

+ Tại Tp. Hồ Chí Minh: từ ngày 23/08/2019 đến ngày 18/10/2019 trong giờ hành chính.

 5. Thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức thi sát hạch

5.1. Thời gian:

- Đợt 1:

+ Tại Hà Nội ngày thi: 18&19/04/2019.

+ Tại Tp. Hồ Chí Minh ngày thi: 13&14/6/2019.

- Đợt 2:

Tổ chức tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh dự kiến cùng 1 ngày thi: 17&18/10/2019.

+ Tại Hà Nội ngày thi: 17&18/10/2019.

+ Tại Tp. Hồ Chí Minh ngày thi: 07&08/11/2019.

5.2. Địa điểm dự kiến tổ chức thi:

Tại Hà Nội: Trung tâm Nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán, 234 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Tại Tp. Hồ Chí Minh: Chi nhánh Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán, số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tổ chức đợt thi bổ sung nếu thấy cần thiết.

6. Tiền thu tổ chức thi sát hạch

6.1. Tiền thu tổ chức thi

Tiền thu tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Môi giới: 400.000 đồng/thí sinh; chứng chỉ hành nghề Phân tích tài chính: 500.000 đồng/ thí sinh; chứng chỉ hành nghề Quản lý quỹ: 600.000 đồng/ thí sinh.

6.2. Hình thức đóng tiền

Tiền thu tổ chức thi có thể nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cụ thể như sau:

- Đợt 1:

+ Tại Hà Nội: nộp trước ngày 27/03/2019.

+ Tại Tp. Hồ Chí Minh: nộp trước ngày 22/5/2019.

- Đợt 2:

Tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh: nộp trước ngày 17/09/2019.

 + Tại Hà Nội: từ ngày 23/08/2019 đến ngày 27/09/2019 trong giờ hành chính.

 + Tại Tp. Hồ Chí Minh: từ ngày 23/08/2019 đến ngày 18/10/2019 trong giờ hành chính.

 - Tài khoản số: 114 0000 15374 của Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thanh Xuân, số 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội (đối với thí sinh thi ở Hà Nội).

Hoặc tài khoản số: 111 0000 35764 của Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (đối với thí sinh thi ở Tp. Hồ Chí Minh).

- Nội dung chuyển tiền: Thực hiện theo quy định trong đó ghi rõ Họ và tên người dự thi, loại chứng chỉ đăng ký dự thi, số điện thoại liên lạc.

7. Phúc khảo bài thi

7.1. Thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố kết quả của đợt thi sát hạch, người dự thi có quyền làm đơn đề nghị phúc khảo bài thi gửi Hội đồng. Việc phúc khảo chỉ được thực hiện khi Hội đồng thi nhận được đơn phúc khảo đúng thời hạn và người đề nghị nộp đủ tiền thu tổ chức phúc khảo theo quy định.

7.2. Tiền thu tổ chức phúc khảo bài thi:

Tiền thu tổ chức phúc khảo bài thi: 500.000 đồng/ đơn phúc khảo.

7.3. Hình thức đóng tiền phúc khảo:

- Tiền thu tổ chức phúc khảo bài thi có thể nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tới tài khoản như mục 6.2.

Nội dung chuyển tiền: Thực hiện theo quy định trong đó ghi rõ Họ và tên người dự thi, phần thi đăng ký phúc khảo, số điện thoại liên lạc.

Mọi thông tin liên quan đến thi sát hạch xin liên hệ:

- Tại Hà Nội: Phòng Tư liệu tin học, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán, số điện thoại: 024.35535876;

- Tại Tp Hồ Chí Minh: Bộ phận Đào tạo Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại: 028.39309040 hoặc 028.39309042.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo tới các công ty, tổ chức và các cá nhân có liên quan./.

(Nguồn: UBCKNN)

Tài liệu đính kèm:

1. Mẫu Giấy đăng ký dự thi;

2. Mẫu Giấy đăng ký thi lại.


      
Các bài viết liên quan:
THÔNG BÁO: Nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2019 (29/08/2019-08:47)
UBCKNN thông báo về thời gian thu hồ sơ và tổ chức kỳ thi sát hạch... (27/08/2019-09:31)
THÔNG BÁO: Kế hoạch tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kinh (05/03/2019-10:17)
THÔNG BÁO MỜI THẦU Gói thầu "Soạn thảo, cập nhật 02 cuốn giáo trình... (30/07/2019-14:03)
Trung tâm NCKH&ĐTCK tham dự Hội nghị thường niên 2019 do Hiệp hội Đầu... (24/07/2019-16:40)
THÔNG BÁO MỜI THẦU Gói thầu "Soạn thảo, cập nhật 03 cuốn giáo trình... (22/07/2019-11:14)
THÔNG BÁO LỊCH THI CUỐI KHÓA HỌC (19/09/2019-10:31)
THÔNG BÁO LỊCH THI CÁC KHÓA HỌC CẤP CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN (17/09/2019-16:32)
THÔNG BÁO LỊCH THI CUỐI KHÓA HỌC (13/09/2019-14:59)
Thay đổi thời gian khai giảng khóa học "Quản trị công ty" tại Hà Nội... (19/08/2019-16:51)
Thay đổi thời gian khai giảng khóa học "Quản trị công ty" tại Hà Nội... (18/06/2019-10:00)
Thông báo thi chuyên môn ngày 25/09/2019 đến 27/09/2019 (18/09/2019-14:20)
Các lớp chiêu sinh tháng 09/2019 (10/09/2019-08:55)
Thông báo Danh sách Ca thi sát hạch đợt I năm 2019 (10/06/2019-13:51)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)
Những điều cần biết khi tham gia các khóa học (26/07/2017-08:30)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

8860124
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng