Tin Đào tạo
Tin quản trị công ty
Mẫu văn bản
Tài liệu
Các khóa học
Đăng ký học
Kế hoạch Đào tạo năm 2018 (03/01/2018-14:04)

Phòng Đào tạo - Trung tâm NCKH & ĐT chứng khoán thông báo kế hoạch đào tạo (dự kiến) các khóa học cấp chứng chỉ trong năm 2018 như sau:

STT

CHỨNG CHỈ 

DỰ KIẾN THỜI GIAN 

SỐ BUỔI

HỌC PHÍ (VNĐ) 

ĐỊA ĐIỂM HỌC 

THÁNG 1

1

Môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán

16/1/2018 Từ 18h00-21h30 thứ 3,5,7

10

1,000,000

Giảng đường 401 Nhà A

2

Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán

22/1/2018 Từ 18h00-21h30 thứ 2,4,6

15

1,500,000

Giảng đường 401 Nhà A

3

Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán

24/1/2018 Từ 18h00-21h30 thứ 2,4,6

12

1,200,000

Giảng đường 402 Nhà A

4

Chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

24/1/2018 Từ 18h00-21h30 thứ 2,4,6

11

2,200,000

Giảng đường 502 Nhà A

5

Tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành chứng khoán

24/1/2018 Từ 18h00-21h30 thứ 3,5,7

9

900,000

Giảng đường 403 Nhà A

THÁNG 2

6

Phân tích và đầu tư chứng khoán

02/2/2018 Từ 18h00-21h30 thứ 2,4,6

16

1,600,000

Giảng đường 401 Nhà A

7

Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

06/2/2018 Từ 18h00-21h30 thứ 2,4,6

9

900,000

Giảng đường 403 Nhà A

THÁNG 3

8

Môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán

28/3/2018 Từ 18h00-21h30 thứ 2,4,6

10

1,000,000

Giảng đường 403 Nhà A

THÁNG 4

9

Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán

03/4/2018 Từ 18h00-21h30 thứ 3,5,7

12

1,200,000

Giảng đường 402 Nhà A

10

Phân tích và đầu tư chứng khoán

09/4/2018 Từ 18h00-21h30 thứ 2,4,6

16

1,600,000

Giảng đường 403 Nhà A

11

Quản lý quỹ và tài sản

11/4/2018 Từ 18h00-21h30 thứ 2,4,6

16

1,600,000

Giảng đường 502 Nhà A

12

Chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

24/4/2018 Từ 18h00-21h30 thứ 3,5,7

11

2,200,000

Giảng đường 401 Nhà A

THÁNG 5

13

Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

15/5/2018 Từ 18h00-21h30 thứ 3,5,7

9

900.000

Giảng đường 401 Nhà A

THÁNG 6

14

Những vấn đề cơ bản vể chứng khoán và thị trường chứng khoán

04/6/2018 Từ 18h00-21h30 thứ 2,4,6

15

1,500,000

Giảng đường 401 Nhà A

15

Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán

05/6/2017 Từ 18h00-21h30 thứ 3,5,7

12

1,200,000

Giảng đường 401 Nhà A

16

Môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán

13/6/2018 Từ 18h00-21h30 thứ 2,4,6

10

1,000,000

Giảng đường 403 Nhà A

17

Phân tích và đầu tư chứng khoán

26/6/2018 Từ 18h00-21h30 thứ 3,5,7

16

1,600,000

Giảng đường 403 Nhà A

18

Chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

26/6/2018 Từ 18h00-21h30 thứ 3,5,7

11

2,200,000

Giảng đường 401 Nhà A

THÁNG 7

19

Tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành chứng khoán

11/7/2018 Từ 18h00-21h30 thứ 2,4,6

9

900,000

Giảng đường 401 Nhà A

THÁNG 8

20

Môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán

07/8/2018 Từ 18h00-21h30 thứ 3,5,7

10

1,000,000

Giảng đường 403 Nhà A

21

Quản lý quỹ và tài sản

08/8/2018 Từ 18h00-21h30 thứ 2,4,6

16

1,600,000

Giảng đường 402 Nhà A

22

Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán

20/8/2018 Từ 18h00-21h30 thứ 2,4,6

12

1,200,000

Giảng đường 401 Nhà A

23

Những vấn đề cơ bản vể chứng khoán và thị trường chứng khoán

21/8/2018 Từ 18h00-21h30 thứ 3,5,7

15

1.500.000

Giảng đường 401 Nhà A

24

Chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

15/8/2018 Từ 18h00-21h30 thứ 2,4,6

11

2,200,000

Giảng đường 402 Nhà A

THÁNG 9

25

Phân tích và đầu tư chứng khoán

17/9/2018 Từ 18h00-21h30 thứ 2,4,6

16

1,600,000

Giảng đường 403 Nhà A

THÁNG 10

26

Môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán

02/10/2018 Từ 18h00-21h30 thứ 3,5,7

10

1,000,000

Giảng đường 401 Nhà A

27

Chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

02/10/2018 Từ 18h00-21h30 thứ 2,4,6

11

2,200,000

Giảng đường 401 Nhà A

28

Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

16/10/2018 Từ 18h00-21h30 thứ 2,4,6

9

900.000

Giảng đường 401 Nhà A

THÁNG 11

29

Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán

05/11/2018 Từ 18h00-21h30 thứ 2,4,6

12

1,200,000

Giảng đường 401 Nhà A

30

Những vấn đề cơ bản vể chứng khoán và thị trường chứng khoán

06/11/2018 Từ 18h00-21h30 thứ 3,5,7

15

1.500.000

Giảng đường 401 Nhà A

31

Tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành chứng khoán

06/11/2018 Từ 18h00-21h30 thứ 3,5,7

9

900,000

Giảng đường 403 Nhà A

32

Phân tích và đầu tư chứng khoán

20/11/2018 Từ 18h00-21h30 thứ 2,4,6

16

1,600,000

Giảng đường 403 Nhà A

33

Quản lý quỹ và tài sản

22/11/2018 Từ 18h00-21h30 thứ 2,4,6

16

1,600,000

Giảng đường 402 Nhà A

THÁNG 12

34

Môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán

04/12/2018 Từ 18h00-21h30 thứ 2,4,6

10

1,000,000

Giảng đường 401 Nhà A

35

Chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

06/12/2018 Từ 18h00-21h30 thứ 2,4,6

11

2,200,000

Giảng đường 401 Nhà A

 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ phòng Đào tạo - Trung tâm NCKH&ĐTCK: 

Điện thoại: (024) 35535874 - (024) 35430672 * Fax: (024) 35535869.

 * Hướng dẫn thủ tục nộp học phí bằng hình thức chuyển khoản

(dành cho Học viên đăng ký học tại Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán)

 Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán

 Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

 Số tài khoản: 114 0000 15374

 Tại: Ngân hàng Công thương chi nhánh Thanh Xuân

 Nội dung chuyển khoản: Công ty/ Học viên.......nộp học phí lớp .............. khóa học ngày....., ĐT liên lạc.......

     Các cá nhân/đơn vị đã nộp tiền/chuyển khoản có nhu cầu lấy hóa đơn tài chính đề nghị đến Phòng Kế toán - Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán lấy hóa đơn chậm nhất là ngày 05 của tháng kế tiếp (tính theo ngày làm việc hành chính).

      Những khoản tiền đã lấy hóa đơn sẽ không được hoàn lại trong mọi trường hợp. 

(Nguồn: P.Đào tạo, P.Kế toán, SRTC)


      
Các bài viết liên quan:
Thay đổi thời gian khai giảng khóa học "Pháp luật về chứng khoán và... (20/06/2019-10:52)
Lịch thi cuối khóa lớp "Môi giới và đầu tư chứng khoán" khai giảng... (20/06/2019-09:51)
Thông báo nghỉ học khóa học "Môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán"... (14/06/2019-09:20)
Thay đổi thời gian khai giảng khóa học "Quản trị công ty" tại Hà Nội... (18/06/2019-10:00)
Khóa đào tạo ”Quản trị công ty" dành cho cán bộ lãnh đạo của Công... (11/06/2019-15:42)
Thông tin kinh tế tài chính từ ngày 10/6/2019 đến ngày 14/6/2019 (19/06/2019-10:40)
Thông tin kinh tế tài chính từ ngày 03/6/2019 đến ngày 07/6/2019 (13/06/2019-08:37)
Thông tin kinh tế tài chính từ ngày 27/5/2019 đến ngày 31/5/2019 (05/06/2019-09:00)
Báo cáo tóm lược Thị trường Tài chính Quý I/2019 (30/05/2019-09:48)
Thông tin kinh tế tài chính từ ngày 20/5/2019 đến ngày 24/5/2019 (29/05/2019-14:52)
Thông tin kinh tế tài chính từ ngày 13/5/2019 đến ngày 17/5/2019 (22/05/2019-11:21)
Các lớp chiêu sinh tháng 06/2019 (20/06/2019-08:36)
Thông báo Danh sách Ca thi sát hạch đợt I năm 2019 (10/06/2019-13:51)
Các lớp chiêu sinh học tháng 5/2019 (20/05/2019-10:20)
Thông báo thi chuyên môn ngày 08/05/2019 đến 10/05/2019 (07/05/2019-09:37)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)
Chiêu sinh các lớp tháng 07 và 08/2017 (05/09/2017-15:59)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

8486809
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 - (84-28) 3930 9042


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Trung tâm - Ông Hoàng Mạnh Hùng