Tin Đào tạo
Tin quản trị công ty
Mẫu văn bản
Tài liệu
Các khóa học
Đăng ký học
Kế hoạch đào tạo năm 2019 (19/11/2019-14:13)

Phòng Đào tạo - Trung tâm NCKH & ĐT chứng khoán thông báo kế hoạch đào tạo (dự kiến) các khóa học cấp chứng chỉ trong năm 2019 như sau:

STT

CHỨNG CHỈ

DỰ KIẾN THỜI GIAN

SỐ BUỔI

HỌC PHÍ (VNĐ)

ĐỊA ĐIỂM HỌC

THÁNG I.

1

Môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán

08/01/2019 Từ 18h00-21h30 thứ 3,5,7

10

1,000,000

SRTC

THÁNG II.

2

Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

20/02/2019 Từ 18h00-21h30 thứ 2,4,6

09

900,000

SRTC

3

Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán

25/02/2019 Từ 18h00-21h30 thứ 2,4,6

12

1,200,000

SRTC

4

Quản lý quỹ và tài sản

25/02/2019 Từ 18h00-21h30 thứ 2,4,6

16

1,600,000

SRTC

5

Chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

26/02/2019 Từ 18h00-21h30 thứ 3,5,7

11

2,200,000

SRTC

6

Tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành chứng khoán

26/02/2019 Từ 18h00-21h30 thứ 3,5,7

09

900,000

SRTC

7

Phân tích và đầu tư chứng khoán

28/02/2019 Từ 18h00-21h30 thứ 3,5,7

16

1,600,000

SRTC

THÁNG III.

8

Những vấn đề cơ bản vể chứng khoán và thị trường chứng khoán

01/03/2019 Từ 18h00-21h30 thứ 2,4,6

15

1,500,000

SRTC

THÁNG IV.

9

Môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán

24/04/2019 Từ 18h00-21h30 thứ 2,4,6

10

1,000,000

SRTC

THÁNG V.

10

Những vấn đề cơ bản vể chứng khoán và thị trường chứng khoán

02/05/2019 Từ 18h00-21h30 thứ 3,5,7

15

1,500,000

SRTC

11

Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán

03/05/2019 Từ 18h00-21h30 thứ 2,4,6

12

1,200,000

SRTC

12

Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

21/05/2019 Từ 18h00-21h30 thứ 3,5,7

09

900,000

SRTC

13

Tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành chứng khoán

21/05/2019 Từ 18h00-21h30 thứ 3,5,7

09

900,000

SRTC

14

Phân tích và đầu tư chứng khoán

22/05/2019 Từ 18h00-21h30 thứ 2,4,6

16

1,600,000

SRTC

THÁNG VI.

15

Chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

05/06/2019 Từ 18h00-21h30 thứ 2,4,6

11

2,200,000

SRTC

16

Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán

20/06/2019 Từ 18h00-21h30 thứ 3,5,7

12

1,200,000

SRTC

THÁNG VII.

17

Những vấn đề cơ bản vể chứng khoán và thị trường chứng khoán

01/07/2019 Từ 18h00-21h30 thứ 2,4,6

15

1,500,000

SRTC

18

Quản lý quỹ và tài sản

03/07/2019 Từ 18h00-21h30 thứ 2,4,6

16

1,600,000

SRTC

19

Môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán

09/07/2019 Từ 18h00-21h30 thứ 3,5,7

10

1,000,000

SRTC

20

Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

17/07/2019 Từ 18h00-21h30 thứ 2,4,6

09

900,000

SRTC

THÁNG VIII.

21

Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán

07/08/2019 Từ 18h00-21h30 thứ 2,4,6

12

1,200,000

SRTC

22

Phân tích và đầu tư chứng khoán

20/08/2019 Từ 18h00-21h30 thứ 3,5,7

16

1,600,000

SRTC

23

Những vấn đề cơ bản vể chứng khoán và thị trường chứng khoán

27/08/2019 Từ 18h00-21h30 thứ 3,5,7

15

1,500,000

SRTC

24

Tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành chứng khoán

28/08/2019 Từ 18h00-21h30 thứ 2,4,6

09

900,000

SRTC

THÁNG IX.

25

Chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

10/09/2019 Từ 18h00-21h30 thứ 3,5,7

11

2,200,000

SRTC

26

Môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán

11/09/2019 Từ 18h00-21h30 thứ 2,4,6

10

1,000,000

SRTC

27

Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán

24/09/2019 Từ 18h00-21h30 thứ 2,4,6

12

1,200,000

SRTC

THÁNG X.

28

Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

09/10/2019 Từ 18h00-21h30 thứ 2,4,6

09

900,000

SRTC

29

Quản lý quỹ và tài sản

22/10/2019 Từ 18h00-21h30 thứ 3,5,7

16

1,600,000

SRTC

30

Những vấn đề cơ bản vể chứng khoán và thị trường chứng khoán

23/10/2019 Từ 18h00-21h30 thứ 2,4,6

15

1,500,000

SRTC

THÁNG XI.

31

Môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán

05/11/2019 Từ 18h00-21h30 thứ 3,5,7

10

1,000,000

SRTC

32

Phân tích và đầu tư chứng khoán

06/11/2019 Từ 18h00-21h30 thứ 2,4,6

16

1,600,000

SRTC

33

Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán

22/11/2019 Từ 18h00-21h30 thứ 2,4,6

12

1,200,000

SRTC

THÁNG XII.

34

Chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

02/12/2019 Từ 18h00-21h30 thứ 2,4,6

11

2,200,000

SRTC

35

Tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành chứng khoán

11/12/2019 Từ 18h00-21h30 thứ 2,4,6

09

900,000

SRTC

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ phòng Đào tạo - Trung tâm NCKH&ĐTCK: 

Điện thoại: (024) 35535874 - (024) 35430672 * Fax: (024) 35535869.

* Hướng dẫn thủ tục nộp học phí bằng hình thức chuyển khoản

(dành cho Học viên đăng ký học tại Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán)

 Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán

 Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Số tài khoản: 114 0000 15374 Tại: Ngân hàng Công thương chi nhánh Thanh Xuân

Nội dung chuyển khoản: Công ty/ Học viên.......nộp học phí lớp .......khóa học ngày....., ĐT liên lạc.......

     Các cá nhân/đơn vị đã nộp tiền/chuyển khoản có nhu cầu lấy hóa đơn tài chính đề nghị đến Phòng Kế toán - Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán lấy hóa đơn chậm nhất là ngày 05 của tháng kế tiếp (tính theo ngày làm việc hành chính).

 Những khoản tiền đã lấy hóa đơn sẽ không được hoàn lại trong mọi trường hợp. 

(Nguồn: P. Đào tạo; P Kế toán SRTC)

 


      
Các bài viết liên quan:
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA HỌC (02/07/2020-09:42)
THÔNG BÁO LỊCH THI CUỐI KHÓA HỌC (26/06/2020-07:59)
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA HỌC (24/06/2020-11:41)
THAY ĐỔI THỜI GIAN KHAI GIẢNG (24/06/2020-15:47)
Thông báo chiêu sinh khóa học “Quản trị công ty” tháng 6/2020 tại Hà... (19/05/2020-11:24)
Thông tin kinh tế tài chính từ ngày 15/6/2020 đến ngày19/6/2020 (26/06/2020-07:57)
Thông tin kinh tế tài chính từ ngày 8/6/2020 đến ngày13/6/2020 (16/06/2020-16:20)
Thông tin kinh tế tài chính từ ngày 01/6/2020 đến ngày 5/6/2020 (10/06/2020-14:00)
Thông tin kinh tế tài chính từ ngày 25/5/2020 đến ngày 29/5/2020 (03/06/2020-14:48)
Thông tin kinh tế tài chính từ ngày 18/5/2020 đến ngày 22/5/2020 (27/05/2020-16:40)
Thông tin kinh tế tài chính từ ngày 11/5/2020 đến ngày 15/5/2020 (20/05/2020-09:06)
Lớp học chiêu sinh tháng 07/2020 (29/06/2020-14:30)
Thông báo thi chuyên môn ngày 24/06/2020 đến 26/06/2020 (19/06/2020-10:07)
Các lớp chiêu sinh tháng 06/2020 (17/06/2020-09:38)
Danh sách Ca thi sát hạch đợt 1 năm 2020 (25/05/2020-15:12)
THÔNG BÁO, CÁC LỚP HỌC ĐÃ GHI DANH SẼ HỌC LẠI TỪ NGÀY 11/05/2020 (11/05/2020-09:53)
* Đăng ký học (06/02/2018-10:32)

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán

9840167
Trụ sở chính:
Địa chỉ: 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3553 5874 (P. Đào tạo) - 3553 5870 (P. Hành chính)        Fax: (84-24)3553 5869
Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3930 9040 (Hành chính) - (84-28) 3930 9042 (Đào tạo)


  Trang thông tin điện tử Trung tâm NCKH&ĐTCK: Giấy phép số 347/GP-BC, Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 23/11/2006
 Trưởng Ban biên tập: Phó Giám đốc Trung tâm - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương