Hội thảo Quốc tế “Blockchain và khả năng ứng dụng trên thị trường chứng khoán: Kinh nghiệm quốc tế và Hàm ý cho Việt Nam”HỘI THẢO: Chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện tại Việt Nam: Cơ hội và thách thức – Kinh nghiệm từ Nhật Bản và Châu ÂuLễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm NCKH&ĐTCK và Trung tâm NC&ĐT Bảo hiểm
Search markKế hoạch đào tạo chuyên môn năm 2021

Kế hoạch đào tạo Quản trị công ty năm 2021Library news (03/04/2016 - 08:25)
Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán
Đề tài “Hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động giao dịch điện tử trong lĩnh vực chứng khoán...
Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp Ủy ban năm 2017
Hướng dẫn đầu tư vào TTCK
Trung tâm NCKH&ĐTCK tham dự Hội nghị thường niên 2017 do Hiệp hội (07/27/2017 - 14:32)
Giới thiệu sơ lược về Hiệp hội Các chuyên gia phân tích đầu... (11/25/2016 - 13:04)The Securities Research and Training Center

10779676
Center:
Address: No 234, Luong The Vinh str, Trung Van Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Tel: (84-24)3553 5870 * Fax: (84-24)3553 5869
Branch in Ho Chi Minh city:
Address: No 264B - Le Van Sy str, Ward 14, District 3, Ho Chi Minh city
Tel/Fax: (84-28)3930 9040 - (84-28)3930 9042

Website of  Securities Research and Training Center: License No 347/GP-BC Ministry of Information and Communications, issued on 23 November 2006.  Chief editor: Ms. Nguyen Thi Thanh Huong, Deputy Director