Trang chủ >

Thông tin - Sự kiện

UBCKNN thông báo về thời gian thi, ca thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán đợt 2 năm 2022 tại Hà Nội

        Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về thời gian, ca thi cho kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán đợt 2 năm 2022 tại Hà Nội như sau:

        1. Thời gian thi, ca thi:

Thời gian thi: Từ ngày 16/12/2022 đến ngày 26/12/2022, chi tiết:

          Ngày 16/12/2022:

          Ca 1: Từ 9h00-11h00

          Ca 2: Từ 13h00-15h00

          Ca 3: Từ 15h15-17h15

          Ngày 19/12/2022:

          Ca 4: Từ 9h00-11h00

          Ca 5: Từ 13h00-15h00

          Ca 6: Từ 15h15-17h15

          Ngày 20/12/2022:

          Ca 7: Từ 9h00-11h00

          Ca 8: Từ 13h00-15h00

          Ca 9: Từ 15h15-17h15

          Ngày 21/12/2022:

          Ca 10: Từ 9h00-11h00

          Ca 11: Từ 13h00-15h00

          Ca 12: Từ 15h15-17h15

          Ngày 22/12/2022:

          Ca 13: Từ 9h00-11h00

          Ca 14: Từ 13h30-16h00

          Ngày 23/12/2022:

          Ca 15: Từ 09h00-11h30

          Ca 16: Từ 13h30-16h30

          Ngày 26/12/2022:

          Ca 17: Từ 09h00-12h00

          Ca 18: Từ 13h30-16h30

Chú ý: Thí sinh có mặt tại điểm thi trước thời điểm diễn ra ca thi 30 phút

Thông tin liên hệ: chị Trinh 0243.543.0667 hoặc 0243.553.5876

2. Địa điểm thi: 

          Số 234 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

3. Hình thức thi: Trắc nghiệm trên máy tính. Thí sinh là người nước ngoài sẽ thi đề Tiếng Anh.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để các cá nhân được biết và thực hiện./.