Trang chủ >

Kế hoạch đào tạo

Điều chỉnh Kế hoạch đào tạo Quản trị công ty năm 2020

          Phòng Quản trị công ty - Trung tâm NCKH & ĐT chứng khoán thông báo điều chỉnh kế hoạch đào tạo Chương trình cấp chứng chỉ “Quản trị công ty” năm 2020 như sau:

STT

KHÓA HỌC

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

DỰ KIẾN THỜI GIAN

SỐ BUỔI

HỌC PHÍ (VNĐ)

ĐỊA ĐIỂM HỌC

 THÁNG 6

 

1

QTCT

Thành viên HĐQT, BGĐ, BKS, các Tiểu ban; người phụ trách QTCT; thư ký công ty; nhân viên CBTT

Ngày 25,26/6/2020

4

3.500.000/ người

SRTC/Tại đơn vị hợp đồng

 THÁNG 8

2

QTCT

Thành viên HĐQT, BGĐ, BKS, các Tiểu ban; người phụ trách QTCT; thư ký công ty; nhân viên CBTT

Ngày 27,28/8/2020

4

3.500.000/ người

SRTC/Tại đơn vị hợp đồng

THÁNG 9

3

QTCT

Thành viên HĐQT, BGĐ, BKS, các Tiểu ban; người phụ trách QTCT; thư ký công ty; nhân viên CBTT

Ngày 24,25/9/2020

 

4

3.500.000/ người

SRTC/Tại đơn vị hợp đồng

 THÁNG 11

4

QTCT

Thành viên HĐQT, BGĐ, BKS, các Tiểu ban; người phụ trách QTCT; thư ký công ty; nhân viên CBTT

Ngày 12,12/11/2020

4

3.500.000/ người

SRTC/Tại đơn vị hợp đồng

 

Nội dung khóa học:

 

STT

THỜI GIAN

CHUYÊN ĐỀ

GIẢNG VIÊN

Ngày 1

 Sáng 

Khai giảng khóa học

Đại diện SRTC

Kiến thức chung về Quản trị công ty; 

UBCKNN

Chiều

Chuẩn mực và thông lệ quốc tế về Quản trị công ty

UBCKNN

Ngày 2

Sáng

Các quy định pháp lý hiện hành về Quản trị công ty tại Việt Nam

UBCKNN

Chiều 

Tọa đàm: Trao đổi và thảo luận về Quản trị công ty tại Việt Nam và một số vấn đề phát sinh 

UBCKNN

Kiểm tra cuối khóa

Đại diện SRTC

Bế giảng khóa học

 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Quản trị công ty - Trung tâm NCKH&ĐTCK: 

Điện thoại: (024) 35537065    Fax: (024) 35535869

Email: quantricongtysrtc@gmail.com

Thủ tục đăng ký học và nộp học phí [xem tại đây]

Nguồn: Phòng Quản trị công ty, SRTC