Trang chủ >

Lịch khai giảng

Thay đổi thời gian khai giảng khóa học QTCT tháng 11/2019

          Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán thông báo thay đổi thời gian khai giảng khóa học "Quản trị công ty" tháng 11/2019 tại Hà Nội

Khóa học "Quản trị công ty" tại Hà Nội chuyển thời gian khai giảng từ ngày 07-08/11//2019 sang đầu năm 2020. Thời gian mở lớp cụ thể Trung tâm xin thông báo sau khi có Kế hoạch đào tạo năm 2020.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản trị công ty - Trung tâm NCKH&ĐTCK - Điện thoại: 0243.553.7065.

Nguồn: Phòng Quản trị công ty, SRTC