Trang chủ >

Thi chứng chỉ chuyên môn

Thông báo: Chuyển lịch thi

Khóa học: "Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.” Mã lớp: LU012021

       Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (SRTC) thông báo: Vì lý do khách quan, ảnh hưởng của dịch bệnh, khóa học:" Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán" sẽ chuyển ngày thi cuối khóa 10&11/5/2021 đến khi tình hình dịch bệnh được ổn định, lịch thi mới sẽ được cập nhật trên website của Trung tâm http://www.srtc.org.vn.

        Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: cán bộ phụ trách lớp học: Đàm Thị Thu Hằng - ĐT: 024 3553 0672