Trang chủ >

Tổ chức thi

Thông báo: Lịch thi cuối khóa học Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán

"Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán”. (dành cho các học viên đã hoàn thiện hồ sơ tham gia khóa học, dự thi/thi lại/hoãn thi)

"Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán”. 
(dành cho các học viên đã hoàn thiện hồ sơ tham gia khóa học, dự thi/thi lại/hoãn thi)

Địa điểm thi: P303 - P304 Nhà A (tầng 3) , Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán – Số 234 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Danh sách học viên dự thi: Danh sách đính kèm

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy tính

Lưu ý học viên:

- Thí sinh mang theo CMTND/THẺ CĂN CƯỚC/HỘ CHIẾU, máy tính số học, nháp thi trắng và có mặt trước giờ thi 15 phút để làm thủ tục vào phòng thi.

- Thí sinh không được phép mang đồ dùng cá nhân (điện thoại, túi xách...), giáo trình, tài liệu có liên quan vào khu vực thi.

- Đề nghị học viên khi tham gia thi phải tuân thủ các quy định của Bộ Y tế về phòng tránh dịch Covid-19.

Thông tin chi tiết đến lịch thi cuối khóa, vui lòng liên hệ cán bộ phụ trách lớp học Đàm Thị Thu Hằng- Phòng Đào tạo – SRTC. ĐT: (024) 35430672/; (024) 35535874

(Nguồn: P.Đào tạo, P.Tư liệu – Tin học)