Trang chủ >

Thông tin - Sự kiện

THÔNG BÁO: Nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2021

          Thực hiện theo Quy định của Nhà nước về việc nghỉ Lễ trong năm 2021, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo chứng khoán thông báo tới toàn thể cán bộ, nhân viên và học viên kế hoạch nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2021 như sau:

          Thời gian nghỉ Lễ Quốc Khánh (được nghỉ 02 ngày): Thứ Năm và thứ Sáu (ngày 02&03/9/2021)

          Trung tâm làm việc trở lại vào Thứ Hai ngày 06/9/2020

          Trân trọng thông báo!

Nguồn: Phòng Hành chính - Tổng hợp, SRTC