Trang chủ >

Thông tin - Sự kiện

Tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến “Quy định pháp lý về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng” ngày 03/12/2021

Ngày 03/12/2021 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đầu mối triển khai là Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán (SRTC) đã tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến:“Quy định pháp lý về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng.

Ông Lê Trung Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát công ty đại chúng – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, báo cáo viên chính của Hội nghị

Hội nghị đã thu hút sự quan tâm và tham gia trực tuyến của hơn 200 đại biểu đến từ các công ty cổ phần đại chúng, công ty chứng khoán, thành viên thị trường, các doanh nghiệp và công chúng đầu tư. Tại Hội nghị, Ông Lê Trung Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát công ty đại chúng – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, báo cáo viên chính của Hội nghị, đã giới thiệu tổng quan về quản trị công ty đại chúng; các quy định pháp lý về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng gồm Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng và những thay đổi trong quy định về quản trị công ty đại chúng.

Sau phần trình bày của báo cáo viên, các đại biểu tham dự có cơ hội chia sẻ, trao đổi và được giải đáp các vấn đề liên quan đến các quy định pháp lý về quản trị công ty như: tổ chức đại hội cổ đông trực tuyến, E-voting, vấn đề ủy quyền của hội đồng quản trị, các vấn đề liên quan đến thành viên hội đồng quản trị độc lập, hoạt động quản trị rủi ro của công ty chứng khoán niêm yết, vấn đề ủy quyền của nhà đầu tư đề cử đại diện đi dự họp, việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi.... Qua đó, cơ quan quản lý nhà nước cũng có dịp lắng nghe chia sẻ của đại biểu đến từ các công ty đại chúng, các doanh nghiệp, nhà đầu tư, nắm bắt được những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai áp dụng các quy định pháp lý về quản trị công ty từ đó có những giải đáp, hướng dẫn cụ thể trong thực thi các quy định này, góp phần nâng cao tính minh bạch, chuyên nghiệp trong quản trị công ty đại chúng.

Thành công của Hội nghị cũng mở ra một hướng mới trong công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp lý về lĩnh vực chứng khoán, thị trường chứng khoán và quản trị công ty… tới công chúng. Thông qua hình thức tổ chức trực tuyến thông tin được truyền tải rộng rãi hơn, số lượng tham gia nhiều hơn, không bị hạn chế về mặt địa lí... giúp gia tăng tính hiệu quả của công tác tuyên truyền. Thời gian tới SRTC sẽ chú trọng đẩy mạnh hơn nữa hình thức tuyên truyền trực tuyến này.

                                                          Nguồn: Phòng Quản trị công ty - SRTC