Trang chủ >

Thông tin - Sự kiện

UBCKNN thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức thi sát hạch đợt 1 năm 2021 và đợt 4 năm 2020 tại Hà Nội

UBCKNN thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức kỳ thi sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán Đợt 1 năm 2021 và Đợt 4 năm 2020 tại Hà Nội, cụ thể như sau:

Thời gian tổ chức thi: Từ ngày 13/05 đến 16/05/2021, trong đó:

     - Đợt 1 năm 2021: Thi từ ngày 13/05 đến 15/05/2021;

     - Đợt 4 năm 2020: Thi ngày 16/05/2021.

     Ghi chú: Danh sách thí sinh và phân ca thi sẽ có thông báo sau.

     Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ Phòng Tư liệu - Tin học, Trung tâm NCKH&ĐTCK, điện thoại (0243) 35535876.

     Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để các cá nhân đăng ký tham gia dự thi được biết./.